Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

HRUŠEV OŽIG

Hrušev ožig je rastlinska bolezen, ki jo povzroča bakterija Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.. Spada med karantenske škodljive organizme in je uvrščena v prilogo II.A.II Direktive Sveta 2000/297ES. Bakterija okužuje okoli 200 različnih vrst rastlin iz 40 rodov iz družine rožnic (Rosaceae), predvsem sadne in okrasne rastline. Pri bolj občutljivih vrstah, kot so kutina, hruška in jablana, povzroča sušenje vej in celih rastlin, pri manj občutljivih rastlinah se posušijo posamezni okuženi cvetovi in poganjki. Bakterija se lokalno širi s pomočjo vetra in dežja, prenašajo jo čebele, druge žuželke in ptice. Na večje razdalje se širi z okuženim sadikami. Značilno je, da se večji izbruhi bolezni pojavijo le vsakih nekaj let, ko so ugodni pogoji za okužbo v času cvetenja (ustrezna temperatura in vlaga)

 

Hrušev ožig je bil v Sloveniji prvič najden v letu 2001, do prvega večjega širjenja pa je prišlo v letu 2003 na Gorenjskem. V letu 2007 je ponovno prišlo do širjenja hruševega ožiga z Gorenjske na nova območja, zato so bila določena številna nova žarišča okužbe na jugu in vzhodu države. Bolezen se je v letih 2003-2008 razširila in se ustalila na Gorenjskem, na območju Maribora, na Koroškem in na Notranjskem. V letu 2018 je bil zaradi ugodnih vremenskih razmer za razvoj bakterije, ki povzroča hrušev ožig, ponovno potrjen pojav okužb na novih lokacijah. Na teh območjih lahko pričakujemo nadaljnje lokalne izbruhe vsakič ob ugodnih vremenskih razmerah, ko bo dovolj toplo in vlažno vreme. Zato je pomembno, da se čimprej in sproti odstranjuje okužene veje in poganjke, da se prepreči širjenje bakterije in nastanek škode na drevesih in v okolici. Več ko ostane kužnih rastlin na vrtovih, travnikih in sadovnjakih, tem močnejši bodo naslednji izbruhi.

 

Ukrepi za preprečevanje vnosa in širjenja hruševega ožiga so predpisani s Pravilnikom o ukrepih za preprečevanje širjenja in zatiranje hruševega ožiga (Uradni list RS, št. 50/14). Izdane so bile tudi smernice za izvajanje pravilnika.

 

Opis in biologija

Bolezenska znamenja

Gostiteljske rastline

Širjenje in poti prenosa

Navodila za ravnanje z okuženimi rastlinami v vrtovih

► Obvladovanje hruševega ožiga (Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.), priloga 1 - revizija 7. maj 2019

Omejitev premeščanja čebel

► Slikovno gradivo

Publikacije

 

 

RAZMEJITEV OBMOČIJ

 

Razmejena območja

Nevtralna območja: Sorško polje, Selo, Dobrova-Polhov Gradec ter Savinjska dolina

seznam preklicanih žarišč

seznam okuženih območij, kjer se je hrušev ožig ustalil ter žarišč okužbe

 

Okuženo območje z žarišči okužbe: Okuženo območje Gorenjske, Koroške, Notranjske, Maribora ter občin Renče-Vogrsko (južno od avtoceste H4), Velika Polana, Lendava in Ivančna Gorica (območje naselij: Fużina, Gabrovčec, Glogovica, Gorenja vas, Gradiček, Grintovec, Ivančna Gorica, Krka, Krška vas, Male Lese, Malo Črnelo, Malo Globoko, Marinča vas, Mleščevo, Mrzlo Polje, Muljava, Podbukovje, Potok pri Muljavi, Šentvid pri Stični, Škrjanče, Trebnja Gorica, Velike Lese, Veliko Črnelo, Veliko Globoko, Vir pri Stični, Vrhpolje pri Šentvidu, Zagradec in Znojile pri Krki), žarišča okužbe: Črenšovci, Dolenja vas pri Čatežu, Gomilica 1, Gomilica 2, Mekinje nad Stično, Podvrh, Trnje, Mali Vrh in Strehovci.