Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

BOROVA OGORČICA

Bursaphelenchus xylopilus

 

Borova ogorčica spada med karantenske škodljive organizme in je uvrščena v prilogo I.A.II Direktive 2000/29/ES. Uvrščamo jo med zelo nevarne škodljivce iglavcev, saj lahko v eni rastni dobi povzroči odmiranje velikih sestojev vseh starosti. V Evropi spadajo med ogrožene vrste predvsem rdeči bor, črni bor in obmorski bor.

 

Če se borova ogorčica vnese in razširi na določenem območju je težko obvladljiva, saj je vezana na prenos s hrošči rodu Monochamus in se lahko v eni rastni sezoni nenadzorovano razširi na večja in včasih tudi težko dostopna območja. Edini učinkovit način obrambe je preprečevanje vnosa v naravno okolje, v primeru le tega pa je potrebno takojšnje ukrepanje, da se zatre zgodnji napad na manjših območjih in s tem prepreči njeno nadaljnje širjenje.

 

znaki napada

gostiteljske rastline

izvor in razširjenost

gospodarska škoda

širjenje in poti prenosa

ukrepi

slkovno gradivo

 

podatkovni list (2017)

NAČRT UKREPANJA V PRIMERU POJAVA BOROVE UVELOSTI, KI JO POVZROČA BOROVA OGORČICA Bursaphelenchus xylophilus (Steiner in Buhrer) Nickle 1970, V REPUBLIKI SLOVENIJI

seminar o borovi ogorčici, Kmetijski Inštitut Slovenije, 18. junij 2009

 

V Sloveniji so razmere za nemoteno širjenje borove ogorčice precej ugodne, kar se kaže predvsem v razširjenosti gostiteljskih rastlin, navzočnosti njenih prenašalcev in sorazmerno ugodnih podnebnih razmerah, zato je tveganje za prenos tega škodljivega organizma veliko. V Sloveniji zadnjih deset let izvajamo program preiskave za ugotavljanje morebitne navzočnosti borove ogorčice, ki na ozemlju Slovenije doslej ni bila ugotovljena.


Leta 1999 je bila vrsta B. xylophilus ugotovljena na Portugalskem na vrsti Pinus pinaster. Od takrat dalje so na Portugalskem poskušali škodljivca izkoreniniti, vendar so bili do sedaj vsi poskusi neuspešni. Tako je sedaj razširjena na celinskem delu Portugalske in otoku Madeira ter na treh območjih v Španiji. Ukrepi za preprečevanje širjenja borove ogorčice v Evropski uniji so predpisani z Izvedbenim sklepom Komisije 2012/535/EU o nujnih ukrepih za preprečevanje širjenja v Uniji borove ogorčice Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (UL L 266, 2. oktober 2012), ki je bil dne 13.2.2015 spremenjen z Izvedbenim sklepom Komisije 2015/226, dne 10.3.2017 z Izvedbenim sklepom komisije 2017/427 ter dne 23.4.2018 z Izvedbenim sklepom Komisije 2018/618.


Navedeni EU predpis določa  posebne pogoje za premeščanje znotraj EU za določene vrste rastlin, lesa in lesnih proizvodov (čebelji panji in hišice za ptičja gnezda), lubja in lesenega pakirnega materiala, in sicer iz razmejenih območij za borovo ogorčico (napadeno območje in varovalni pas), na druga, nenapadena območja v EU. Predpisano je tudi obvezno izvajanje ukrepov izkoreninjenja v primeru izbruha ter ukrepov zadrževanja v primeru, ko borove ogorčice ni več mogoče izkoreniniti. Vse države članice morajo na svojem ozemlju obvezno izvajati preiskavo (monitoring) za ugotavljanje morebitne navzočnosti borove ogorčice.  več...

 

Pri nas določa ukrepe pravilnik o ukrepih za preprečevanje vnosa in širjenja borove ogorčice (UL RS 45/09).