Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

BAKTERIJSKI OŽIG OLJK

Bakterijski ožig oljk povzroča karantenska bakterija Xylella fastidiosa, ki je v EU uvrščena v prilogo I.A.II Direktive 2000/29/ES in na EPPO seznam A1. Bakterija je v Apuliji na jugu Italije povzročila obsežno propadanje oljk, vendar ne okužuje samo oljk, temveč številne gojene in prosto rastoče rastline. Doslej  je bila po svetu ugotovljena na več kot 350 rastlinskih vrstah, med katerimi so predvsem lesnate ter tudi zelnate rastline. Gre za eno najhujših bolezni lesnatih rastlin, okužene rastline hirajo in v nekaterih primerih tudi propadajo. Bakterija v Ameriki povzroča nevarne bolezni gojenih rastlin, kot so Pierceva bolezen na trti, phony peach disease na breskvah, citrus variegated chlorosis na agrumih in druge.


Bakterija Xylella fastidiosa je genetsko zelo raznolika in ima številne različke, ki okužujejo različne gostiteljske rastline. Nekatere okužene rastline ne kažejo bolezenskih znamenj. Okužbe se na večje razdalje lahko širijo z okuženimi rastlinami, z okuženih na zdrave rastline pa bakterije prenašajo žuželčji prenašalci. Zaradi velikega števila gostiteljskih rastlin ter zaradi polifagnih žuželčjih prenašalcev je bakterijo težko izkoreniniti, če se je razširila na prostem.


V Evropski uniji je bila X. fastidiosa odkrita provinci Lecce v pokrajini Apulija na jugu Italije (leta 2013), v Franciji najprej na Korziki, kasneje pa tudi na Azurni obali (2015) in v Španiji na Balearskih otokih Mallorca, Menorca in Ibiza (2016), kasneje pa tudi v celinski Španiji v pokrajini Alicante, ugotovljena pa je bila tudi v okolica Madrida. V vseh treh državah so bile v odkrite okužbe na skupno več kot 70 rastlinskih vrstah oziroma rodovih. Leta 2016 je bila bakterija odkrita tudi v Nemčiji, kjer so odkrili le nekaj okuženih okrasnih rastlin. V Sloveniji X. fastidiosa doslej ni bila ugotovljena.

 

opis bakterije in biologija

bolezenska znamenja

gostiteljske rastline

geografska razširjenost

gospodarska škoda

širjenje bolezni in poti prenosa

ukrepi

slikovno gradivo

 

Zaradi nevarnosti širjenja ter posledično velike gospodarske škode so bili na ravni EU sprejeti ukrepi za preprečevanje širjenja te nevarne bolezni, ki jih določa Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2015/789 (EU) (UL L 125), ki je bil zaradi novih izbruhov in novih gostiteljskih rastlin večkrat spremenjen, in sicer s sklepi št. 2015/2417/EU, 2016/764/EU, 2017/2352/EU, 2018/927/EU in nazadnje z Izvedbenih Sklepom št. 2018/1511/EU.

 

prečiščeno besedilo (11. oktober 2018)

 

V EU je sedaj obvezen rastlinski potni list za premeščanje vseh gostiteljskih rastlin X. fastidiosa v EU, čeprav te ne izvirajo iz razmejenih območij za X. fastidiosa v Italiji, Franciji ali Španiji.

 

Od 1. marca 2018 dalje je pred premeščanjem za izdajo rastlinskega potnega lista za rastline Coffea, Lavandula dentata, Nerium oleander, Olea europaea, Polygala myrtifolia in Prunus dulcis, ki ne izvirajo iz razmejenih območij, treba opraviti laboratorijsko testiranje.

 

Sprememba izvedbenega sklepa v oktobru 2018 pa za rastline za saditev Polygala myrtifolia dodatno določa, da mora biti pred prvim premeščanjem z enote pridelave vsak lot uradno pregledan in testiran. 

 

Obstaja tveganje, da bi to nevarno bakterijo z okuženim sadilnim materialom gostiteljskih rastlin lahko prenesli z okuženih območij. Zato pozivamo k posebni previdnosti pri nabavi sadilnega materiala tako oljk kot tudi drugih gostiteljskih, predvsem okrasnih rastlin, vključno s kavovcem.

 

Informacije v zvezi z uvozom določenih rastlin

Informacije v zvezi s premeščanje določenih rastlin iz razmejenih območij v EU

Informacije v zvezi s premeščanjem gostiteljskih rastlin, ki ne izvirajo iz razmejenih območij EU

Informacije v zvezi z gostiteljskimi rastlinami, za katere je od 1. marca 2018 dalje pred premeščanjem obvezno testiranje

► Informacije v zvezi z dodatno zahtevo za testiranje Polygala myrtifolia

Razmejena območja bakterije Xylella fastidiosa v EU

 

OPOZARJAMO, da je pravočasno odkritje morebitne okužbe ključnega pomena za preprečevanje širjenja te nevarne bolezni. Zato je pomembno, da imetniki spremljajo zdravstveno stanje oljk ter drugih gostiteljskih rastlin. V primeru, če opazijo sumljiva bolezenska znamenja, morajo o tem takoj obvestiti strokovnjaka za varstvo rastlin na lokalnem kmetijsko gozdarskem zavodu ali inštitutu ali fitosanitarnega inšpektorja.

 

PUBLIKACIJE

 

zloženka

plakat

zloženka (XylVec)

brošura (XylVec)

 

Ostale informacije:

 

informacije Evropske komisije o nujnih ukrepih

► informacija o izbruhu X. fastidiosa v Evropi (EPPO)

ciljni raziskovalni projekt Xylvec

znanstvena mnenja EFSA: