Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

BAKTERIJSKI OŽIG AKTINIDIJE

Bakterijski ožig aktinidije, ki ga povzroča bakterija Pseudomonas syringae pv. actinidiae, v Evropi ogroža pridelavo aktinidije. Bakterija povzroča odmiranje posameznih rozg ali celotnih rastlin aktinidije, v hujših primerih lahko propadejo celi nasadi. Izvira iz Daljnega vzhoda, v Evropi  je bila bakterija prvič ugotovljena v osrednji Italiji leta 1992 in v prvih letih ni povzročala gospodarske škode. Škoda se je začela v nasadih aktinidije v Italiji pojavljati v letih 2007/2008. V naslednjih letih je bila ugotovljena v številnih državah v Evropi. Leta 2013 je bila prvič ugotovljena tudi v Sloveniji na območju Vogrskega, v letih od 2014 do 2016 pa tudi na območju Vrtojbe.


Bakterija se lokalno prenaša z vetrom in dežjem, na večje razdalje pa z okuženim sadilnim in razmnoževalnim materialom aktinidije. Značilno je, da se okužba v nasadu ob ugodnih pogojih zelo hitro širi.

 

 

Ukrepe na ravni EU določa Izvedbeni sklep št. 2017/198/EU o ukrepih za preprečevanje vnosa in širjenja bakterije Pseudomonassyringae pv. actinidiae. Izvedbeni sklep določa, da morajo vse države EU na svojem območju izvajati program preiskave za ugotavljanje navzočnosti bakterije. Določa tudi pogoje za uvoz in premeščanje v EU za rastline za saditev rodu Actinidia spp. ter za živi pelod, da bi preprečili prenos bolezni z okuženim sadilnim materialom ali pelodom.

 

Zaradi okužb z bakterijo P. syringae pv. actinidiae na območju Vogrskega in Vrtojbe je Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin na tem območju z odločbo dne 12. 4. 2017 izdala Odločbo o določitvi meje okuženega območja bakterijskega ožiga aktinidije (Pseudomonassyringae pv. actinidae), ki je bila zaradi novih najdb spremenjena dne 2. februarja 2018. Celotno okuženo območje zajema naslednje katastrske občine: Rupa, Gabrje ob Vipavi, Opatje selo, Lipa, Dornberk, Nova gorica, Rožna dolina, Stara gora, Loke, Šmihel, Ozeljan, Vitovlje, Osek, Šempas, Vogrsko, Šempeter, Vrtojba, Bilje, Bukovica, Prvačina, Gradišče, Renče, Vrtoče, Orehovlje, Miren, Črniče in Batuje, Štanjel, Branik, Lokavec, Stomaž, Vrtovin, Gojače, Selo, Kamnje, Skrilje, Dobravlje, Vipavski križ, Ustje, Velike Žablje, Brje, Šmarje, Gaberje, Planina, Mravljevi in Spodnja Branica.


Odločba določa, da se lahko rastline za saditev Actinidia spp. iz okuženega območja za P. syringae pv. actinidiae premeščajo le, če so pridelane v zavarovanem prostoru v skladu s točko  (d) priloge II Izvedbenega sklepa 2017/198/EU. Zahteve za zavarovani prostor so določene v Smernicah glede zahtev za zavarovani prostor za pridelavo rastlin za saditev aktinidije za preprečevanje vnosa Pseudomonassyringae pv. actinidiae.

 

Če ste na aktinidijah opazili opisana bolezenska znamenja, pokličite strokovnjaka za varstvo rastlin na lokalnem kmetijsko gozdarskem zavodu ali inštitutu ali fitosanitarnega inšpektorja.

 

opis bakterije in biologija

bolezenska znamenja

gostiteljske rastline

geografska razširjenost

gospodarska škoda

poti prenosa

ukrepi

slikovno gradivo