Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

AZIJSKI KOZLIČEK

Anoplophora glabripennis

 

Azijski kozliček je nevaren karantenski škodljivec številnih lesnatih rastlin, med katerimi so pomembne gozdne drevesne vrste ter tudi gojene lesnate rastline. V EU je uvrščen prilogo I.A.I direktive Sveta 2000/29/ES. Škodljivec je bil v Evropsko unijo v preteklih letih večkrat zanesen z lesenim pakirnim materialom pri uvozu granita in drugih podobnih kamnitih materialov ter kamenja s Kitajske. Izbruhe azijskega kozlička so v Evropi doslej ugotovili v Avstriji, Nemčiji, Italiji, Franciji, na Nizozemskem in v Združenem kraljestvu. Ugotovljeno je bilo, da so bili posledica vnosa tega škodljivca z lesenim pakirnim materialom iz Kitajske, kjer je škodljivec navzoč. Večinoma je bil ugotovljen na drevesih v okolici skladišč uvoznikov teh materialov ali kamnitih izdelkov s Kitajske. Posamezne najdbe so bile ugotovljene tudi v nekaterih drugih državah EU.

 

azijski kozliček (podatkovni list)

 

AKTUALNO

 

Zaradi velikega tveganja za vnos in širjenje tega nevarnega škodljivca je bil letos sprejet Izvedbeni sklep št. 2015/893/EU, ki določa ukrepe za preprečevanje vnosa in širjenja azijskega kozlička za vse države Evropske unije. Ukrepi so povezani z naslednjimi rodovi rastlin: javor (Acer spp.), divji kostanj (Aesculus spp.), jelša (Alnus spp.), breza (Betula spp.), gaber (Carpinus spp.), cercidifil (Cercidiphyllum spp.), leska (Corylus spp.), bukev (Fagus spp.), jesen (Fraxinus spp.), Koelreuteria spp., platana (Platanus spp.), topol (Populus spp.), vrba (Salix spp.), lipa (Tilia spp) in brest (Ulmus spp.).

Izvedbeni sklep določa pogoje za uvoz iz tretjih držav, kjer je navzoč azijski kozliček, in sicer za rastline za saditev (razen semen), ki imajo na najdebelejšem delu debla premer 1 cm ali več, ter za les in lesne proizvodeza zgoraj navedene rastline.

Zaradi preprečevanja širjenja tega škodljivca znotraj EU so s tem predpisom določeni tudi pogoji za premeščanje iz razmejenih območij azijskega kozlička v EU za rastline za saditev (razen semen), ki imajo na najdebelejšem delu debla premer 1 cm ali več, za les in lesne proizvode ter za lesen pakirni material. več…

Sklep določa tudi obveznost državam članicam, da na svojem ozemlju izvajajo program preiskav za ugotavljanje morebitne navzočnosti tega škodljivca in v primeru izbruha izvedejo ukrepe izkoreninjenja. V Sloveniji izvajamo programe za ugotavljanje navzočnosti že od leta 2008 dalje. Do sedaj azijskega kozlička pri nas še nismo odkrili.

 

Zaradi številnih prestrežb nevarnih škodljivih organizmov (vključno z azijskim kozličkom) na lesenem pakirnem materialu iz Kitajske je bil v začetku leta 2013 sprejet Izvedbeni sklep Komisije št. 2013/92/EU, spremenjen v letu 2015 z Izvedbenim sklepom št. 2015/474/EU, in v letu 2017 z Izvedbenim Sklepom št. 2017/728/EU, v katerem je določeno, da morajo države članice EU ob uvozu izvajati zdravstvene preglede lesenega pakirnega materiala, ki spremlja določene pošiljke z izvorom iz Kitajske. več…

 

Opis škodljivca in biologija

Znaki napada

Gostiteljske rastline

Geografska razširjenost

Gospodarska škoda

Širjenje škodljivca in poti prenosa

Ukrepi

Slikovno gradivo

 

OPOZARJAMO, da je treba ob sumu na navzočnost azijskega kozlička takoj obvestiti lokalnega fitosanitarnega inšpektorja ali službo za varstvo rastlin na Kmetijsko gozdarskih zavodih Nova Gorica, Maribor in Novo Mesto, na Kmetijskem inštitutu Slovenije ali Inštitutu za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije. Pravočasno odkritje izbruha je namreč ključnega pomena za preprečevanje širjenja tega nevarnega škodljivca.

 

Druge informacije:

 

eradikacijski program v Italiji (EPPO, april 2009)

identifikacija gostiteljskih rastlin Anoplophora chinensis in Anoplophora glabripennis (EPPO, avtor: Edu Boer, Nizozemska)

primer odstranjevanja napadenih dreves (Budesstadt Bonn, avgust 2012)