Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

POSEBNO NADZOROVANI ŠKODLJIVI ORGANIZMI

Posebno nadzorovani organizmi so karantenski škodljivi organizmi, za katere so predpisani posebni ukrepi za preprečevanje vnosa in širjenja, z EU ali SI predpisi.

 

 

Slovensko ime

Znanstveno ime
■ 

azijski kozliček

Anoplophora glabripennis

bakterijski ožig aktinidije

Pseudomonas syringae pv actinidiae

bakterijski ožig oljk

Xylella fastidiosa

bela krompirjeva ogorčica

Globodera pallida

borova ogorčica

Bursaphelenchus xylophilus

borov smolasti rak

Gibberella circinata

fitoftorna sušica vejic

Phytophthora ramorum

hrušev ožig

Erwinia amylovora

huda viroidna zakrnelost hmeljaCitrus bark cracking viroid

kitajski kozliček

Anoplophora chinensis

krompirjeva obročkasta gniloba         

Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus

krompirjeva rjava gniloba

Ralstonia solanacearum

krompirjevi bolhači

Epitrix spp.

navadna bakterijska pegavost fižolaXanthomonas campestris pv. phaseoli

orjaški vodni polži

Pomacea sp.

pepino mosaic virus

Pepino mosaic virus

rdečevratni kozličekAromia bungii

rumena krompirjeva ogorčica

Globodera rostochiensis

viroidna zakrnelost hmelja

Hop stunt viroid

zlata trsna rumenica

Grapevine flavescence dorée

 

Za navedene karantenske škodljive organizme velja eden ali več posebnih ukrepov, in sicer:

 

► so sprejeti izvedbeni sklepi Komisije o nujnih ukrepih,

► je Sloveniji s strani EU priznan status varovanega območja,  

► so sprejeti nacionalni predpisi,

► se izvajajo predpisani programi preiskav (monitoring).

 

V zvezi s posebno nadzorovanimi organizmi se uradni nadzor izvaja na mestih pridelave, na prodajnih mestih, mejnih vstopnih točkah in na drugih mestih v notranjosti države v obliki:

 

posebnega nadzora: to je uradni postopek, ki vključuje programe preiskav in druga spremljanja ter zbiranje informacij o pojavu in širjenju škodljivega organizma;

inšpekcijskega spremljanja na mestih, kjer je verjetnost najdbe škodljivega organizma velika in ukrepe v primeru najdbe;

posamičnih pregledov zdravstvenega stanja rastlin, bodisi rednih, ki so predpisani, npr. za pridelavo sadilnega materiala, ali izrednih, ki so inducirani na podlagi izraženega suma na navzočnost škodljivega organizma.