Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NEVARNI ŠKODLJIVCI IN BOLEZNI RASTLIN

Med nevarne bolezni in škodljivce rastlin uvrščamo karantenske in druge nove potencialno nevarne škodljive organizme rastlin. Za njihovo zgodnje odkrivanje na ozemlju Slovenije se izvajajo načrtovani programi preiskav oz. monitoring.


Programi preiskav


KARANTENSKI ŠKODLJIVI ORGANIZMI


Karantenske škodljive organizme imenujemo tiste organizme, ki so bili vneseni v novo okolje, v katerem prej niso bili navzoči (tujerodne vrste). Štejejo se za posebno nevarne rastlinam in rastlinskim proizvodom, ker praviloma povzročajo veliko škodo za gospodarstvo oziroma okolje.  V Evropski uniji ali v Sloveniji niso navzoči ali so samo omejeno navzoči na določenem območju, zato so predpisani obvezni ukrepi za preprečevanje njihovega vnosa ter širjenja in so pod stalnim uradnim nadzorom.


Seznam karantenskih škodljivih organizmov v EU
Karantenski škodljivi organizmi, za katere je prepoznano tveganje v Sloveniji

Posebno nadzorovani karantenski škodljivi organizmi
Status karantenskih škodljivih organizmov v Sloveniji


Karantenski škodljivi organizmi so na območju Evropske Unije regulirani z Direktivo Sveta 2000/29/ES o varstvenih ukrepih proti vnosu in širjenju škodljivih organizmov, ki je bila prenesena v slovensko zakonodajo z Zakonom o zdravstvenem varstvu rastlin. Njihov vnos in širjenje na območje EU sta prepovedana. Določeni so v Prilogi I in II Direktive Sveta 2000/29/ES ali s posebnimi predpisi Evropske komisije. Za njih veljajo obvezni ukrepi izkoreninjenja oziroma ukrepi zadrževanja širjenja po določenem času, če izkoreninjenje ni bilo uspešno. Karantenski škodljivi organizmi, za katere je prepoznano tveganje v Sloveniji, so določeni z odločbami Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.


Pelinolistna ambrozija (Ambrosia artemisiifolia L.) in druge neofitne vrste iz rodu Ambrosia so  edine škodljive rastline, za katere se v skladu z 12. b členom Zakona o zdravstvenem varstvu rastlin izvajajo obvezni fitosanitarni ukrepi.

 

NOVI POTENCIALNO NEVARNI ŠKODLJIVI ORGANIZMI


Posledice podnebnih sprememb in globalne trgovine se kažejo tudi v vedno pogostejših pojavih različnih novih škodljivih organizmov, ki lahko ogrožajo zdravje rastlin. Zgodnje odkrivanje navzočnosti novih škodljivih organizmov na ozemlju držav članic EU in ocena njihove nevarnosti za zdravje rastlin je nujen preventivni ukrep za uspešno zagotavljanje njihovega takojšnjega izkoreninjenja in preprečevanja širjenja v druge države članice.

 

Analize tveganja za škodljive organizme rastlin

 

POMEMBNO! ČE SUMITE NA KARANTENSKI ALI NOV ŠKODLJIVI ORGANIZEM, POKLIČITE ALI PISNO OBVESTITE:


Strokovne inštitucije s področja zdravja rastlin ali
Fitosanitarne inšpektorje na Območnih uradih Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin ali
Glavni urad Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin

 

V primeru obvestila o sumu na karantenske ali nove škodljive organizme se izvede testiranje vzorca na stroške Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.