Skoči na vsebino

KONTAKTI

SEKTOR ZA ZDRAVJE RASTLIN IN RASTLINSKI SEMENSKI MATERIAL

 

TelefonPodročje
mag. Katarina Groznik          (+386) 1 300 13 87                       

vodja sektorja za zdravje rastlin in

rastlinski semenski material 

Mojca Celar(+386) 1 300 13 97

FITO register, RPL, lesen pakirni material,

usposabljanje odgovornih oseb

mag. Erika Orešek(+386) 1 300 13 96

 

škodljivi organizmi, posebno nadzorovani organzmi,

programi preiskav,

prognoza,

EU sodelovanje

mag. Simona Perme(+386) 1 300 13 98biotično varstvo rastlin, odškodnine, poročanje o škodljivih organizmih, programi preiskav
Primož Pajk(+386) 1 300 63 00

fitosanitarni informacijski sistem,

prijava pridelave,

programi preiskav
prognoza - agrometeorološka mreža in prognostična obvestila,
EUROPHYT/TRACES

dr. Alenka Zupančič(+386) 1 300 63 02

javna pooblastila in javna služba,
programi preiskav,
poskusno in raziskovalno delo ter žlahtnjenje, usposabljanje FSI,
škodljive rastline - ambrozija

Anita Benko Beloglavec(+386) 1 300 13 92

škodljivi organizmi,

posebno nadzorovani organizmi,

programi preiskav, ocene tveganja in ukrepi,

pogoji trgovanja,

EU in mednarodno sodelovanje

 

SEKTOR ZA MEDNARODNE ZADEVE

 

TelefonPodročje
Vlasta Knapič         (+386) 1 300 13 18                     Uvoz in izvoz rastlin, rastlinskih proizvodov in drugih nadzorovanih predmetov, IPPC kontaktna točka, mednarodno sodelovanje