Skoči na vsebino

INŠPEKCIJSKI NADZOR

Nadzor nad izvajanjem predpisov o zdravstvenem varstvu rastlin pri uvozu iz tretjih držav, trgovanju znotraj EU in izvozu ter pri pridelavi kmetijskih in drugih prosto rastočih rastlin izven gozda izvajajo fitosanitarni inšpektorji UVHVVR, ki so organizirani v Inšpekciji za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin po Območnih uradih UVHVVR.  

Nadzor nad izvajanjem predpisov o zdravstvenem varstvu rastlin pri pridelavi gozdnih rastlin in v gozdovih izvaja gozdarska inšpekcija, ki deluje v okviru Inšpektorata RS za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo -IKGLR.