Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

OBVLADOVANJE

Ker gre za novega škodljivca, so ukrepi obvladovanja še v razvoju.
Natančneje opisani v dokumentu  Obvladovanje plodove vinske mušice

 

V Sloveniji imata za zatiranje PVM dovoljenje pripravka Laser 240 SC (spinosad) in Spada 200 EC (fosmet). Pogoji in posebne zahteve glede njihove rabe so navedeni v nadaljevanju.

 

 

Ukrepi po posameznih sadnih rastlinah:

 

Sadna vrsta

Preventivni ukrepi

Kurativni ukrepi

češnje, višnje

Pokrivanje dreves z gosto mrežo v času zorenja (visoki stroški)

Tretiranje z insekticidi 14-16 dni in 7-10 dni pred obiranjem; pri poznih sortah združevanje z zatiranjem češnjeve muhe;

Insekticidi:

1. tretiranje: fosmet (Spada 200 EC - 2,5 L/ha);  karenca: 14 dni; (največ 1 X)

2. tretiranje: spinosad* (Laser 240 SC - 0,3 L/ha); karenca: 7 dni; (največ 2 X)

breskve, nektarine

fosmet (Spada 200 EC) - 2,5 L/ha);  karenca: 14 dni; (največ 1 X)

spinosad* (Laser 240 SC - 0,4 L/ha); karenca: 7 dni; (največ 2 X)

marelice, slive

spinosad* (Laser 240 SC - 0,4 L/ha); karenca: 7 dni;(največ 2 X)

vinska trta

spinosad (Laser 240 SC - 0,22 L/ha); karenca: 14 dni;(največ 2 X)

maline, robide

Pokrivanje z gosto mrežo v času zorenja (visoki stroški)

spinosad (Laser 240 SC - 0,4 L/ha); karenca: 3 dni;(največ 2 X v 10 dnevnih presledkih)

borovnice, brusnice, ribez in kosmulja

spinosad (Laser 240 SC - 0,4 L/ha); karenca: 3 dni;(največ 2 X v 7 dnevnih presledkih)

jagode

spinosad (Laser 240 SC - 0,3 L/ha); karenca: 1 dan;(največ 3 X v 7 dnevnih presledkih)

* Dovoljenje za nujne primere v zvezi z varstvom rastlin z veljavnostjo od 1.5.2017 do 1.9.2017.

 

  • Laser 240 SC ima dovoljenje za zatiranje PVM kot manjša uporaba na jagodah, malinah, robidah, borovnicah, brusnicah, ribezu, kosmuljah in trti.

 

 

Pri uporabi je treba upoštevati predpise s področja varstva voda, upoštevati je treba naslednje odmike:

  • trta: 20 m tlorisne širine od meje brega voda 1. in 2. reda
  •  jagode, maline, robide, borovnice, brusnice, ribez in kosmulja:15 m tlorisne širine od meje brega voda 1. reda in 10 m od meje brega voda 2. reda.

Sredstvo je nevarno za čebele, zato se ne sme tretirati rastlin med cvetenjem in tudi ne v času paše čebel. Podrast je treba odstraniti pred cvetenjem.

 

 

Za češnje, višnje, breskve, nektarine, marelice in slive je bilo izdano dovoljenje za nujne primere za Laser 240 SC, ki velja od 1. 5. 2017 do 1. 9. 2017. Sredstvo je nevarno za čebele in se ga ne sme uporabljati v času cvetenja gojenih rastlin in podrasti. Uporablja se ga lahko le v večernem času, ko čebele več ne letajo. Pred tretiranjem je treba obvezno odstraniti vso cvetočo podrast v nasadu. Preprečiti je treba zanašanje na sosednje cvetoče površine tako, da se odstrani vse cvetoče rastline v razdalji 5 m od tretiranih površin. Če ni mogoče zagotoviti odstranitve cvetočih rastlin na sosednjih površinah, uporaba ni dovoljena. Zaradi zaščite vodnih organizmov je treba zagotoviti netretiran varnostni pas 40 m tlorisne širine od meje brega voda 1. in 2. reda pri tretiranju breskev, nektarin, marelic, češenj, višenj in sliv.

Sredstvo Laser 240 SC smejo uporabljati samo poklicni uporabniki FFS, to so fizične in pravne osebe, ki uporabljajo FFS pri opravljanju svoje dejavnosti. Gre za pridelovalce zgoraj navedenih sadnih vrst, ki morajo imeti opravljeno usposabljanje iz fitomedicine in pregledane naprave za nanašanje fitofarmacevtskih sredstev. O uporabi tega sredstva morajo voditi evidenco o lokaciji in površini nasada, datumu in času uporabe sredstva, dejansko uporabljeni količini sredstva in vode, zabeležiti pa morajo tudi morebitna opažanja v zvezi s sredstvom in plodovo vinsko mušico v tretiranih nasadih.

 

  • Spada 200 EC: ima dovoljenje za zatiranje PVM kot manjše uporabe na češnjah, višnjah, breskvah in nektarinah. Sredstvo je nevarno za čebele. Zaradi zaščite vodnih organizmov se s sredstvom ne sme tretirati v pasu 50 m tlorisne širine od meje brega voda 1. in 2. reda.

 

 

Sredstvi Laser 240 in Spada 200 EC se lahko uporabljata samo na podlagi obvestil opazovalno napovedovalne službe za varstvo rastlin o pojavu plodove vinske mušice in potrebe po tretiranju na posameznem območju.