Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

PLODOVA MONILIJA

V Sloveniji je bila plodova monilija, ki jo povzroča gliva Monilinia fructicola (Winter) Honey, prvič ugotovljena leta 2009 in sicer na več lokacijah v Vipavski dolini.


Z odločbo št. 3430-52/2010/1 z dne 25.3.2010 so bili določeni ukrepi za zatiranje tega škodljivega organizma na razmejenem območju.

 

Ker se ukrepi za izkoreninjenje ali preprečevanje širjenja niso izkazali za učinkovite in se je plodova monilija razširila znotraj Skupnosti, ta škodljivec ni več uvrščen v Prilogo I.A.I Direktive Sveta 2000/29/ES, kjer so navedeni škodljivi organizmi, katerih vnos in širjenje v državah članicah se prepove in za katere ni znano, ali so navzoči v katerem koli delu Skupnosti in ki so pomembni za vso Skupnost.


Z  Izvedbeno direktivo Komisije 2014/78/EU plodova monilija Monilinia fructicola (Winter) Honey nima več statusa karantenskega škodljivega organizma. Dokumenti (fitosanitarno spričevalo), ki se uporabljajo pri uvozu sadilnega materiala gostiteljskih rastlin Monilinia fructicola v EU, ne potrebujejo več uradne izjave (izbris: posebne zahteve v Prilogi IV, del A, oddelek I, točka 15).

 

_______________________________________________________________________

 


Dne 12.11.2014 je prenehala veljati odločba št. 3430-52/2010/1 z dne 25.3.2010 o razmejitvi območij okužbe in ukrepih za zatiranje plodove monilije Monilinia fructicola (Winter) Honey.


Izvedbeno direktivo Komisije 2014/78/EU z dne 17. junija 2014 so se spremenile Priloge I, II, III, IV in V k Direktivi Sveta 2000/29/ES o varstvenih ukrepih proti vnosu organizmov, škodljivih za rastline ali rastlinske proizvode, v Skupnost in proti njihovemu širjenju v Skupnosti.

 

GOSTITELJSKE RASTLINE

BOLEZENSKA ZNAMENJA PLODOVE MONILIJE

OMEJITEV ŠIRJENJA IN PREPREČITEV GOSPODARSKE ŠKODE

SLIKOVNO GRADIVO