Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

KOSTANJEVA ŠIŠKARICA

Kostanjeva šiškarica je bila v Sloveniji prvič ugotovljena v letu 2005 na 4 lokacijah kot posledica vnosa z napadenimi sadikami pravega kostanja. Napadene sadike so bile odstranjene, še preden se je škodljivec razširil v okolico.


V letu 2007 je bil odkrit napaden nasad pravega kostanja pod Sabotinom. Izkoreninjenje ni bilo več mogoče, ker se je škodljivec že razširil v okolico. Kljub naporom fitosanitarne in gozdarske službe v obdobju od 2007 dalje so bila v letu 2013 ponovno najdena nova napadena mesta v zahodni, osrednji in vzhodni Sloveniji. To je posledica hitrega širjenja škodljivca po naravni poti. Tako je glede na razmejitev v odločbi o razmejitvi območij napada kostanjeve šiškarice Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu (Odločba z dne 2.12.2013, št U3430-121/2013-1) napaden že pretežni del Slovenije. Iz tega razloga ukrep odstranjevanja napadenih gostiteljskih rastlin v napadenih območjih, kot je predpisoval pravilnik, ni bil več smiseln. Zato je ostal v skladu z Odločbo Komisije 2006/464/ES reguliran le uvoz in pridelava ter premeščanje rastlin za saditev, razen plodov in semena, do razveljavitve navedenega EU predpisa.

 

Namreč tudi ukrepi iz Odločbe Komisije 2006/464/ES se niso izkazali za učinkovite in niso preprečili širjenja vrste Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu (kostanjeva šiškarica) znotraj Evropske unije. Iz poročil držav članic je bilo ugotovljeno, da je vrsta Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu splošno razširjena v velikem delu svojega potencialnega območja naselitve znotraj ozemlja Unije. Rezultati večletnega sistematičnega spremljanja navzočnosti kostanjeve šiškarice na območju Slovenije so pokazali, da je škodljivec razširjen po vsej Sloveniji.

________________________________________________________________________

 

 

Dne 25.5.2013 je prenehal veljati Pravilnik o začasnih nujnih ukrepih za preprečevanje vnosa in širjenja kostanjeve šiškarice Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu (Uradni list RS, št. 111/06), s katerim so bili predpisani ukrepi za kostanjevo šiškarico, med drugim tudi odstranjevanje napadenih gostiteljskih rastlin v razmejenem območju. Razmejeno območje vključuje napadeno območje, na katerem je bila potrjena navzočnost kostanjeve šiškarice in žariščno ter varnostno območje.

 

Dne 2. oktobra 2014 je bila razveljavljenaOdločba Evropske komisije 2006/464/ES o začasnih nujnih ukrepih za preprečevanje vnosa vrste Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu v Skupnost in njenega širjenja v Skupnosti (UL L 288, 2. oktober 2014), s katero so bili prepisani ukrepi za kostanjevo šiškarico ob uvozu in za pridelavo ter premeščanje sadilnega materiala gostiteljskih rastlin.

 

Ne glede na navedeno, se zaradi dejstva, da je kostanjeva šiškarica škodljivec, katerega navzočnost zelo vpliva na kakovost in uporabnost sadilnega materiala pravega kostanja, upošteva predpis o trženju razmnoževalnega materiala in sadik sadnih rastlin v Uniji. V skladu s Prilogo 2 Pravilnika o trženju razmnoževalnega materiala in sadik sadnih rastlin, namenjenih za pridelavo sadja (Uradni list RS, št. 17/06 in 107/09) razmnoževalni material in sadike, ki v rasti kažejo vidne znake ali simptome škodljivih organizmov ali bolezni, se takoj po njihovem pojavu tretira ali odstrani in uniči, če tretiranje zaradi narave škodljivih organizmov ne pride v poštev. Fitosanitarni inšpektor preveri izpolnjevanje predpisanih pogojev pred trženjem razmnoževalnega materiala in sadik kostanja.

 

________________________________________

 

 

Dodatne informacije so tukaj.

___________________________________

 

Povezave:
http://www.uvhvvr.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/zdravje_rastlin/evropska_zakonodaja/

glej Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu
http://www.uvhvvr.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/zdravje_rastlin/slovenska_zakonodaja/skodljivi_organizmi/kostanjeva_siskarica/