Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

DOVOLJENJE ZA TRŽENJE OZIROMA PROFESIONALNO GOJENJE DOMORODNIH ORGANIZMOV

Za trženje oziroma profesionalno gojenje domorodnih vrst organizmov za namene biotičnega zatiranja škodljivih organizmov rastlin je potrebno pridobiti dovoljenje UVHVVR. Vloga se vloži pri UVHVVR. Ob oddaji vloge je potrebno plačilo upravne takse po tarifni št. 1 in 3 v skladu z Zakonom o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10-ZUT-UPB5 in 32/16).

 

Vloga za pridobitev dovoljenja mora vsebovati:

  • Podatke o vlagatelju (osebno ime in naslov stalnega ali začasnega prebivališča ali firmo in sedež) in vrsti dejavnosti z navedbo pravno-organizacijske oblike in z organizacijsko shemo, ki prikazuje razporeditev odgovornosti in dodelitev nalog ter pooblastil za vse zaposlene in druge osebe, ki sodelujejo v postopku gojenja;
  • Podatke o strokovni odgovorni osebi za gojenje koristnega organizma (osebno ime, izobrazba, delovne izkušnje in dodatna strokovna usposobljenost osebja, vključno z zunanjimi sodelavci);
  • Protokol gojenja koristnih organizmov v skladu s 13. členom Pravilnika o biotičnem varstvu rastlin;
  • Dokazila, da so izpolnjeni drugi predpisani pogoji glede prostorov, opreme in kadrov, v skladu z 11. in 12. členom Pravilnika o biotičnem varstvu rastlin;
  • Dokazila o registrirani dejavnosti (kopija obvestila o identifikaciji in razvrstitvi po dejavnosti), če je dejavnost registrirana v tujini;
  • Potrdilo o identifikaciji oziroma determinaciji koristnega organizma.

K vlogi je treba priložiti tudi predlog navodil uporabnikom za ravnanje pri transportu, hranjenju in uporabi ter predlog navodil z varnostnimi ukrepi.