Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

BIOTIČNO VARSTVO RASTLIN V SLOVENIJI

Biotično varstvo rastlin je način zatiranja škodljivih organizmov rastlin v kmetijstvu in gozdarstvu z uporabo koristnih organizmov. To so domorodne ali tujerodne vrste organizmov, kot so živi naravni sovražniki, antagonisti ali kompetitorji ali njihovi produkti in drugi organizmi, ki se lahko sami razmnožujejo, vključno s tistimi, ki so pakirani ali formulirani kot komercialen proizvod za biotično varstvo rastlin. Pogoje glede vnosa, gojenja, trženja in uporabe navedenih organizmov za biotično varstvo rastlin ureja Zakon o zdravstvenem varstvu rastlin, ki  določa pogoje za ravnanje z domorodnimi in tujerodnimi vrstami koristnih organizmov. Pri tujerodnih vrstah  je obvezna tudi izdelava presoje tveganja za naravo, ki jo izdelajo pooblaščenci v skladu s predpisi na področju ohranjanja narave.

 

Zakon o zdravstvenem varstvu rastlin ne obravnava drugih tehnik zatiranja škodljivih organizmov, ki se lahko zmotno štejejo za biotično varstvo, npr. odpornih gostiteljskih rastlin, kemičnih snovi, ki spreminjajo vedenjske vzorce škodljivih organizmov, gensko modificiranih organizmov in drugih naravnih proizvodov. Določbe tega zakona se tudi ne uporabljajo za vnos in uporabo mikroorganizmov, ki jih urejajo predpisi s področja fitofarmacevtskih sredstev.

 

Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR)  v soglasju z ministrstvom, pristojnim za ohranjanje narave, vodi upravne postopke za izdajo dovoljenja za vnos, gojenje, trženje in uporabo zadevnih organizmov. V Seznam domorodnih in Seznam tujerodnih vrst organizmov so razvrščeni koristni organizmi, katerih vnos, gojenje, trženje in uporaba je dovoljena v Republiki Sloveniji ob izpolnjevanju predpisanih pogojev. Postopke in obveznosti pri izvajanju dejavnosti povezanih z biotičnim varstvom rastlin podrobneje določa Pravilnik o biotičnem varstvu rastlin.

 

Podrobnejše informacije:

 

Seznam domorodnih vrst organizmov

Seznam tujerodnih vrst organizmov

Dovoljenje za trženje oziroma profesionalno gojenje domorodnih organizmov

Dovoljenje za vnos, gojenje, trženje in uporabo tujerodnih organizmov

Seznam podjetij, ki imajo dovoljenje za trženje komercialnih proizvodov

Seznam pooblaščencev za opravljanje presoje tveganja za naravo

Tehnološka navodila

 

Koristne povezave:

 

First import of exotic biological control agents for research under contained conditions(EPPO standard PM 6/1)

Import and release of non-indigenous biological control agents (EPPO standard PM 6/2 (3))

List of biological control agents widely used in the EPPO region (EPPO Standard PM 6/3 (4))