Skoči na vsebino

ZDRAVJE RASTLIN

Zdravje rastlin je zelo pomembno za pridelavo kmetijskih rastlin, gozdove, naravna in zasajena območja, naravne ekosisteme in biotsko raznovrstnost. Zdravje rastlin ogrožajo različne bolezni in škodljivci (škodljivi organizmi) iz vrst žuželk, nematod, pršic, patogenih organizmov (virusi, bakterije, glive) ali parazitskih rastlin. Posebno tveganje predstavljajo tujerodni škodljivi organizmi rastlin, ki so praviloma v novem okolju zelo invazivni in lahko povzročijo poleg velikih negativnih gospodarskih učinkov na kmetijsko pridelavo in gozdarstvo, tudi resne negativne vplive na naravo in biotsko raznovrstnost.

 

Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin skupaj s pooblaščenimi strokovnimi inštitucijami in laboratoriji izvaja stalno spremljanje zdravstvenega stanja rastlin na ozemlju Slovenije in zagotavlja izvajanje ukrepov za preprečevanje vnosa in širjenja ter zatiranje škodljivih organizmov rastlin v Sloveniji in tudi širše v EU.

 

Kontakti
 

NEVARNI ŠKODLJIVCI IN BOLEZNI RASTLIN
DRUGI ŠKODLJIVCI IN BOLEZNI RASTLIN
PROGRAMI PREISKAV
SPREMLJANJE BOLEZNI IN ŠKODLJIVCEV RASTLIN
PROGNOZA BOLEZNI IN ŠKODLJIVCEV RASTLIN
TRGOVANJE Z RASTLINAMI ZNOTRAJ EU
LESEN PAKIRNI MATERIAL
BIOTIČNO VARSTVO RASTLIN
USPOSABLJANJA
PUBLIKACIJE
REGISTRI IN OBRAZCI
PRISTOJBINE IN DRUGI STROŠKI
SLUŽBA ZA VARSTVO RASTLIN
ZAKONODAJA IN DOKUMENTI
UVOZ IN IZVOZ
INŠPEKCIJSKI NADZOR