Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

ZDRAVILA

Temeljna načela glede uporabe zdravil za zdravljenje živali:

(1) Zdravilo se lahko uporablja za zdravljenje živali pod naslednjimi pogoji:
- da je dano v promet v skladu z zakonom, ki ureja zdravila,

- da se daje živalim v skladu s povzetkom glavnih značilnosti zdravila in navodilom za uporabo in
- v primeru izjemne uporabe zdravil, da je uporaba v skladu s pravilnikom, ki ureja izjemno uporabo zdravil.

(2) Veterinar mora upoštevati načelo, da so predpisane, izdane in uporabljene količine zdravila, za katero je potreben veterinarski recept, omejene na količino, ki je potrebna za posamezen poseg ali za posamezno zdravljenje živali ali skupine živali.

(3) Zdravljenje živali lahko predpiše oziroma opravlja veterinar, ki izvaja svojo dejavnost v skladu s predpisi. Veterinar mora zdravljenje živali za proizvodnjo živil evidentirati v dnevnik veterinarskih posegov, ki se hrani na gospodarstvu. Veterinar
lahko izda zdravilo po osebni presoji, v okviru svoje odgovornosti, imetniku živali, ki so namenjene za proizvodnjo živil, s pisnim navodilom o uporabi zdravila, da imetnik živali sam daje zdravilo oziroma nadaljuje z dajanjem zdravila. Imetnik živali je dolžan
upoštevati izdana navodila lečečega veterinarja. Imetnik živali je dolžan o dajanju zdravil živali, namenjeni proizvodnji živil, zabeležiti predpisane podatke v dnevniku veterinarskih posegov na gospodarstvu.

(4) Neporabljena zdravila je treba neškodljivo odstraniti v skladu s predpisi o varovanju okolja.

 

NALOGE SEKTORJA ZA HRANO, KRMO IN ZDRAVILA:

  • oblikovanje doktrinarnih rešitev na ravni varne uporabe zdravil v veterinarski medicini
  • sodelovanje pri pripravi zakonodaje, drugih gradiv in poročil
  • sodelovanje z organi EU in drugimi domačimi in mednarodnimi organizacijami
  • sodelovanje v projektnih enotah, odborih, medresorskih in drugih komisijah
  • spremljanje obsega prometa z zdravili za uporabo v veterinarski medicini

  
Seznam zdravil za uporabo v veterinarski medicini :

Seznam dobaviteljev na debelo (zdravil za uporabo v veterinarski medicini):

Seznam esencialnih zdravil za uporabo v veterinarski medicini:

Seznam nujno potrebnih zdravil za uporabo v veterinarski medicini:

 

PREUDARNA IN ODGOVORNA RABA PROTIMIKROBNIH ZDRAVIL PRI ŽIVALIH KOT EDEN OD UKREPOV ZA OBVLADOVANJE ODPORNOSTI MIKROORGANIZMOV PROTI PROTIMIKROBNIM ZDRAVILOM:

Spremljanje odpornosti proti protimikrobnim zdravilom:

  • LETO 2013

                    o    nacionalno poročilo

                    o    EU poročilo (EFSA)

  • LETO 2014

                     o    nacionalno poročilo

                     o    EU poročilo (EFSA)

 

  • LETO 2015

                     o   EU poročilo (EFSA)

  • LETO 2016

                     o   EU poročilo (EFSA)

  • LETO 2017

                     o    EU poročilo (EFSA)