Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

VZORČENJE IN TESTIRANJE NA BSE/TSE

Vzorčenje in testiranje na BSE/TSE ter zagotavljanje sledljivosti

 

Uradni veterinarji pri nosilcu dejavnosti klanja preverjajo sistem notranjega nadzora, ki v primeru rednega zakola zagotavlja ločevanje oz. identificiranje (odkrivanje) živali, ki so rojene v državi članici, ki ni navedena v Prilogi Odločbe 2009/719/ES z vsemi dopolnitvami, ali so rojene v tretji državi, in so starejše od 30 mesecev.

Za namene testiranja na BSE v sili zaklanih oz. bolnih živali  mora nosilec živilske dejavnosti prav tako vzpostaviti sistem, ki zagotavlja ločevanje oz. identificiranje (odkrivanje) živali, ki so starejše od 24 oziroma 48 mesecev, glede na državo rojstva.

 

Pred presojo zdravstvene ustreznosti mesa je testiranje na BSE potrebno:

  • pri redno zaklanih govedih, starejših od 30 mesecev, ki niso bila skotena v eni izmed držav, navedenih v prilogi Odločbe 2009/719/ES (govedo rojeno v Romuniji, Bolgariji ali kateri od tretjih držav)
  • pri bolnih in v sili zaklanih govedi, starejših od 48 mesecev, ki so bila skotena v eni izmed držav, navedenih v prilogi Odločbe 2009/719/ES;
  • pri bolnih in v sili zaklanih govedi, starejših od 24 mesecev, ki niso bila skotena v eni izmed držav, navedenih v prilogi Odločbe 2009/719/ES;

 

Starostne meje za testiranje zaklanih govedi v okviru aktivnega monitoringa BSE:

Vrsta zakola

Država rojstva živali

Starostna meja za testiranje na BSE

Redni zakol zdravih živali

- Države članice, ki niso na seznamu Odločbe Komisije 2009/719/ES z vsemi dopolnitvami (Romunija, Bolgarija)

 

- Tretje države

30 mesecev

Zakol bolnih živali in zakol v sili (nujni zakol)

Države članice, ki so na seznamu Odločbe Komisije 2009/719/ES z vsemi dopolnitvami

 

Države članice, ki niso na seznamu Odločbe Komisije 2009/719/ES z vsemi dopolnitvami (Romunija, Bolgarija)

48 mesecev

 

 

 

 

24 mesecev

 

Zaradi poenotenja in poenostavitve kriterijev testiranja ter zaradi kompatibilnosti z računalniškimi aplikacijami (VOLOS, EPI, računalniški programi klavnic) morajo v t.i. mejnih primerih uradni veterinarji upoštevati določena pravila glede izbire živali iz vrst goveda, ki so kandidatke za vzorčenje na BSE. Kandidatka za vzorčenje na BSE postane žival takrat, ko dopolni predpisano starostno mejo za testiranje na BSE – to je na njen rojstni datum (na drugi oz. šesti rojstni dan, oz. na zadevni dan v 30. mesecu starosti), če pa tega dneva v zadevnem mesecu ni (npr. pri živalih, ki so rojene 29. februarja v prestopnih letih ali pri živalih, ki so rojene na 31. dan v določenih mesecih), je meja za testiranje na BSE prvi naslednji dan.

 

Testiranje ovc in koz na TSE: od 1.1 2016 je v skladu z določbami tretje alineje drugega odstavka 18. člena Odredbe o izvajanju sistematičnega spremljanja zdravstvenega stanja živali, programov izkoreninjenja bolezni živali ter cepljenj živali v letu 2016 (Uradni list RS, št. 105/2015) pred presojo zdravstvene ustreznosti mesa potrebno opraviti laboratorijsko testiranje na TSE pri vseh ovcah in kozah zaklanih v odobrenih klavnicah, ki so starejše od 18 mesecev.

 

Vzorce pri klavnih živalih za testiranje na BSE/TSE odvzamejo na klavnicah uradni veterinarji ali, pod nadzorom uradnega veterinarja, uradni pregledniki. S posebno „žlico“ se pri govedu odvzame vzorec podaljšane hrbtenjače z obeksom, pri ovcah in kozah pa vzorec podaljšane hrbtenjače z obeksom in male možgane. Žlico za vzorčenje je potrebno menjati po vsakem odvzetem vzorcu, da preprečimo morebitno kontaminacijo naslednjih vzorcev s prioni. Po uporabi žlice mehanično očistimo, jih namočimo v detergent in speremo s tekočo vodo.

Nosilec dejavnosti klanja živali mora zagotoviti toliko žlic, kot je predvideno največje dnevno število vzorcev. Če so rezultati hitrega testa prejšnjega dne negativni, se lahko žlice ponovno uporabijo, v nasprotnem primeru pa je potrebno z njimi ravnati kot z nevarnimi odpadki v skladu z Uredbo o ravnanju z odpadki (Uradni list RS; št. 34/08).

 

 

VZORČENJE POGINULIH GOVEDI, OVC IN KOZ NA BSE/TSE

 

Vzorčenje za laboratorijsko testiranje na BSE oziroma TSE je treba opraviti:

  • pri poginulih in usmrčenih govedih iz točke 3.1. I. dela poglavja A priloge III Uredbe 999/2001/ES, v starosti nad 48 mesecev, ki so bila skotena v eni izmed držav, navedenih vprilogi Odločbe 2009/719/ES;
  • pri poginulih in usmrčenih govedih iz točke 3.1. I. dela poglavja A priloge III Uredbe 999/2001/ES, v starosti nad 24 mesecev, ki niso bila skotena v eni izmed držav, navedenihv prilogi Odločbe 2009/719/ES
  • pri vseh govedih ne glede na starost, kadar gre za sum na BSE;
  • pri vseh ovcah in kozah, ne glede na starost, kadar gre za sum na TSE; 
  • pri najmanj 2500 poginulih in usmrčenih ovcah in 500 poginulih in usmrčenih kozah, starejših od 18 mesecev;
  • pri pri usmrčenih ovcah in kozah, ki so starejše od 18 mesecev, v skladu z odločbo uradnega veterinarja OU Uprave v okviru zatiranja klasičnega in atipičnega praskavca v okuženem tropu;

 

Vzorce odvzame NVI v odobrenih obratih kategorije 1, ki izvajajo vmesne dejavnosti, in opravi preiskave.

 

Posodobljeno 31.8.2016