Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

POGOJI ZA TRGOVANJE Z OVCAMI IN KOZAMI MED DRŽAVAMI ČLANICAMI EU IN POGOJI ZA UVOZ OVC IN KOZ IZ TRETJIH DRŽAV VEZANI NA KLASIČNI PRASKAVEC

Direktiva 91/68 EC opredeljuje pogoje v zvezi z zdravstvenim varstvom živali, ki se nanašajo na trgovanje z ovcami in kozami v Skupnosti. Pogoji vezani na praskavec so predpisani za ovce in koze namenjene za pleme v vse DČ in za ovce in koze namenjene za pitanje v DČ, ki imajo odobrene nacionalne programe zatiranja praskavca ali pa imajo status zanemarljivega tveganja za klasični praskavec. V zdravstvenem spričevalu za trgovanje je med drugim tudi zahteva, da ovce in koze za pleme in za pitanje izpolnjujejo zahteve iz Poglavju A Priloge VIII Uredbe 999/2001 ES. Države, ki imajo posebna jamstva lahko uveljavijo še dodatne zahteve. Posebna jamstva uveljavljajo Avstrija, Danska, Švedska, Finska in Slovenija.

 

NOVO!!

S 1. julijem 2013 je stopila v veljavo Uredba 630/2013 ES, ki spreminja tudi Prilogo VIII Uredbe 999/2001 ES glede pogojev za trgovanje v z živimi ovcami in kozami, semenom in zarodki. Poglavje A Priloge VIII k Uredbi (ES) št. 999/2001 določa pravila za trgovino z živimi živalmi, semenom in zarodki med državami članicami Unije. Z zadnjo spremembo Uredbe so se pravila Unije uskladila s priporočili iz člena 14.9.3 Zoosanitarnega kodeksa za kopenske živali OIE, kar do neke mere zaostruje pogoje za trgovanje.

 

Od 1.julija 2103 dalje morajo ovce in koze za trgovanje izpolniti vsaj enega od naslednjih pogojev:

1. ali žival prihaja iz države, ki ima status zanemarljivega tveganja za klasični praskavec

2. ali je žival genotipa ARR/ARR.

3. ali pa žival prihaja iz tropa, ki ima status zanemarljivega ali nadzorovanega tveganja.V prehodnem obdobju med 1.7.2013 in 31.12.2014 države članice med seboj trgujejo s plemenskimi ovcami in kozami, ki prihajajo z gospodarstev, ki že najmanj sedem oziroma tri leta izpolnjujejo vse zahteve iz točke 1.2(a) do (i) oziroma 1.3.(a) do (i) Oddelka A, Poglavje A Priloge VIII k Uredbi (ES) št. 999/2001 - se še ne zahteva status.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pogoji za trgovanje

V povezavi s trgovanjem ovc in koz med državami članicami in uvozom ovc in koz v EU Uredba 630/2013 ES, uvaja različne statuse: dva statusa gospodarstva ovac in koz in sicer status gospodarstva z zanemarljivim tveganjem in status gospodarstva z nadzorovanim tveganjem za klasični praskavec. Uvaja se tudi status države z zanemarljivim tveganjem. Predpisani so tudi zelo natančni pogoji, kako določeno gospodarstvo oziroma država pridobi status. Za pridobitev statusa zanemarljivega oziroma nadzorovanega tveganja za klasični praskavec mora gospodarstvo pogoje izpolnjevati najmanj tri oziroma sedem let.

 

V kolikor se trguje s plemenskimi ovcami in kozami  med državami članicami, ki nimajo statusa zanemarljivega tveganja za klasični praskavec ali odobrenega nacionalnega programa nadzora praskavca: (vse DČ razen Avstrije, Danske, Finske, Švedske in Slovenije) potem veljajo naslednji pogoji:

  1. ovce in koze morajo izhajati z gospodarstev z zanemarljivim ali nadzorovanim tveganjem za klasični praskavec; vendar lahko države članice Unije do 31. decembra 2014 med seboj trgujejo s plemenskimi ovcami in kozami, ki prihajajo z gospodarstev, ki že najmanj tri leta izpolnjujejo vse zahteve iz točke 1.3(a) do (f), priloge VIII Uredbe 999/2001 ES  ali
  2. morajo izhajati iz države članice ali območja v državi članici z zanemarljivim tveganjem za klasični praskavec, ali
  3. so to ovce, genotipa ARR/ARR za prionski protein vendar te ARR/ARR ovce ne smejo izvirati z gospodarstva, ki je v postopku eradikacije praskavca za katero veljajo omejitve iz točk 3 in 4 poglavja B Priloge VII;

 

V kolikor se trguje z  ovcami in kozami za vse namene uporabe, razen za takojšen zakol, namenjene v države članice, ki imajo status zanemarljivega tveganja za klasični praskavec ali odobren nacionalni program nadzora praskavca (Avstrija, Danska, Finska, Švedska in Slovenija) potem veljajo naslednji pogoji:

  1. ovce in ali koze prihajajo z gospodarstev z zanemarljivim tveganjem za klasični praskavec; vendar lahko države članice Unije do 31. decembra 2014 med seboj trgujejo s plemenskimi ovcami in kozami, ki prihajajo z gospodarstev, ki že najmanj sedem let izpolnjujejo vse zahteve iz točke 1.2(a) do (i), ali
  2. prihajajo iz države članice ali območja v državi članici z zanemarljivim tveganjem za klasični praskavec, ali
  3. so to ovce, genotipa ARR/ARR za prionski protein vendar te ARR/ARR ovce ne smejo izvirati z gospodarstva, ki je v postopku eradikacije praskavca za katero veljajo omejitve iz točk 3 in 4 poglavja B Priloge VII.