Skoči na vsebino

NAČRT UKREPOV ZA BSE IN TSE

V Načrtu ukrepov so opisani ukrepi, ki jih je v Sloveniji treba izvesti ob pojavu bovine spongiforme encefalopatije (BSE) ali transmisivne spongiformne encefalopatije pri drobnici (TSE), z namenom izkoreninjenja bolezni. V dokumentih so opredeljeni organi, ki pri tem sodelujejo, njihove pristojnosti in odgovornosti ter poti in postopki za izmenjavo informacij med udeleženimi pri izvajanju posameznih ukrepov.
Podroben opis postopkov prispeva k ustrezni izmenjavi informacij med pristojnimi organi in vsemi zainteresiranimi skupinami ter k hitremu in učinkovitemu ukrepanju ob sumu oziroma po potrditvi BSE oziroma TSE.

 

NAČRT UKREPOV OB POJAVU GOVEJE SPONGIFORMNE ENCEFALOPATIJE (BSE) PRI GOVEDU V REPUBLIKI SLOVENIJI (verzija 4, 26.9.2014) 


CONTINGENCY PLAN FOR BOVINE SPONGIFORM ENCEPFALOPHATY (BSE) IN BOVINE ANIMALS IN THE REPUBLIC OF SLOVENIA

NAČRT UKREPOV OB POJAVU TRANSMISIVNIH SPONGIFORMNIH ENCEFALOPATIJ (TSE) PRI DROBNICI V REPUBLIKI SLOVENIJI