Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NAČRT UKREPOV ZA BSE IN TSE

V Načrtu ukrepov so opisani ukrepi, ki jih je v Sloveniji treba izvesti ob pojavu bovine spongiforme encefalopatije (BSE) ali transmisivne spongiformne encefalopatije pri drobnici (TSE), z namenom izkoreninjenja bolezni. V dokumentih so opredeljeni organi, ki pri tem sodelujejo, njihove pristojnosti in odgovornosti ter poti in postopki za izmenjavo informacij med udeleženimi pri izvajanju posameznih ukrepov.
Podroben opis postopkov prispeva k ustrezni izmenjavi informacij med pristojnimi organi in vsemi zainteresiranimi skupinami ter k hitremu in učinkovitemu ukrepanju ob sumu oziroma po potrditvi BSE oziroma TSE.

 

NAČRT UKREPOV OB POJAVU GOVEJE SPONGIFORMNE ENCEFALOPATIJE (BSE) PRI GOVEDU V REPUBLIKI SLOVENIJI (verzija 4, 26.9.2014) 


CONTINGENCY PLAN FOR BOVINE SPONGIFORM ENCEPFALOPHATY (BSE) IN BOVINE ANIMALS IN THE REPUBLIC OF SLOVENIA

NAČRT UKREPOV OB POJAVU TRANSMISIVNIH SPONGIFORMNIH ENCEFALOPATIJ (TSE) PRI DROBNICI V REPUBLIKI SLOVENIJI