Skoči na vsebino

GENOTIPIZACIJE IN SELEKCIJA ŽIVALI ODPORNIH NA TSE V OKVIRU REJSKIH PROGRAMOV

Genotipizacije so orodje, s katerim odkrivamo oziroma identificiramo ovce, ki so odporne oziroma dovzetne za klasični praskavec. V Sloveniji genotipizacije opravljamo od leta 2004 dalje, ko smo odkrili prvi primer klasičnega praskavca pri ovcah in smo v postopku eradikacije uporabili metodo izločanja živali z neodpornimi genotipi. Danes se metoda genotipizacije široko uporablja tako v postopkih eradkacije praskavca po ugotovitvi TSE pozitivne živali v tropu kot tudi za namene selekcije živali, odopornih na TSE, v okviru rejskih programov.
S selekcijo živali, odpornih proti TSE, v okviru rejskih programov smo v Sloveniji pričeli leta 2006, v letu 2010 pa so bili posodobljeni vsi rejski programi za vse pasme ovac v Sloveniji in sprejeti so bili rejski cilji za naslednje petletno obdobje 2011 – 2015. V naslednjih petih letih se pričakuje približno 10% povečanje frekvence alela ARR v populaciji različnih pasem.

 

V skladu z letno Odredbo o izvajanju sistematičnega sporemljanja stanja bolezni in cepljenj živali veterinarji veterianrskih organizacij s koncesijo vsako leto odvzamejo vzorce krmi za genotipizacijo vsem odbranim ovnom na testnih postajah, ovnom, namenjenim za pripust v skladu z rejskim programom, in določenemu številu ovac v skladu z rejskim programom za posamezno pasmo. Seznam rej in živali, katerim je treba odvzeti vzorce za genotipizacijo, pripravi priznana rejska organizacija.

 

REZULTATI - FREKVENCA NSP SKUPIN V POPULACIJI PO PASMAH

Odbira na TSE odpornega genotipa pri plemenskih živali je v bistvu dolgoročna naložba v povečevanje genetske odpornosti na TSE. Povprečno da ena ženska plemenska žival pet do šest potomcev, zato se genetska struktura populacije in s tem odpornost populacije na TSE spreminja zelo počasi. Spreminjanje odpornosti populacije po pasmah na TSE je prikazano v tabeli 1. Prikazana je kot frekvenca vseh živih živali glede na NSP skupino po letih in pasmah.

Tabela 1: Odstotki živih živali v populaciji glede na NSP skupino po pasmi in letih

 

pasma

NSP

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

JS

1

3,3%

3,6%

3,4%

3,7%

4,2%

5,2%

5,8%

6,6

7,69

 

2

24,6%

26,0%

27,3%

28,0%

29,7%

31,0%

31,4%

34,5

36,70

 

3

62,6%

63,3%

62,7%

62,2%

60,5%

59,3%

58,8%

55,2

52,62

 

4

1,4%

1,1%

1,1%

1,2%

1,1%

0,9%

0,8%

0,8

0,68

 

5

8,1%

6,1%

5,4%

4,9%

4,5%

3,7%

3,2%

2,8

2,31

JSR

1

0,6%

2,9%

3,6%

3,9%

4,2%

5,0%

6,3%

6,6

7,44

 

2

22,8%

29,1%

29,5%

30,1%

31,4%

32,3%

35,2%

36,9

38,18

 

3

71,0%

61,9%

60,6%

60,0%

58,8%

57,8%

54,3%

53,5

51,53

 

4

0,7%

0,7%

1,3%

1,1%

1,0%

1,1%

0,9%

0,4

0,45

 

5

5,0%

5,4%

5,1%

4,9%

4,6%

3,8%

3,4%

2,5

2,40

B  + VFB

1

3,1%

4,4%

4,2%

3,9%

3,7%

4,2%

4,0%

4,5

4,39

 

2

27,1%

28,0%

27,8%

27,7%

26,9%

27,2%

25,3%

26,7

28,10

 

3

67,2%

65,8%

66,5%

66,9%

68,4%

67,7%

70,0%

68,1

66,95

 

4

0,7%

0,5%

0,4%

0,4%

0,2%

0,2%

0,2%

0,15

0,10

 

5

1,8%

1,3%

1,1%

1,1%

0,9%

0,7%

0,6%

0,5

0,45

BP

1

12,2%

11,5%

12,6%

13,4%

15,0%

16,0%

16,8%

19,5

19,58

 

2

47,1%

46,9%

47,4%

47,3%

46,2%

46,0%

47,0%

47,0

46,60

 

3

38,4%

38,8%

37,2%

37,1%

36,4%

35,5%

33,9%

30,6

30,26

 

4

0,6%

0,9%

0,9%

0,4%

0,3%

0,4%

0,4%

0,9

0,81

 

5

1,7%

2,0%

2,0%

1,9%

2,2%

2,1%

1,9%

1,9

2,75

IP

1

12,5%

15,9%

15,1%

14,5%

14,8%

13,6%

12,5%

10,9

11,40

 

2

41,0%

40,0%

40,3%

41,4%

42,3%

42,4%

44,2%

42,8

42,58

 

3

41,0%

38,8%

40,5%

40,6%

39,3%

40,6%

41,3%

44,2

43,44

 

4

1,7%

1,6%

1,6%

1,2%

1,3%

1,3%

1,0%

1,2

1,29

 

5

3,8%

3,7%

2,5%

2,3%

2,2%

2,1%

1,1%

0,9

1,29

Skupaj

1

5,1%

5,0%

4,7%

4,9%

5,3%

6,0%

6,6%

7,2

7,89

 

2

29,8%

29,9%

29,9%

30,3%

31,2%

32,1%

33,0%

34,8

36,29

 

3

59,4%

60,0%

60,1%

59,9%

59,2%

58,1%

57,1%

55,3

53,38

 

4

1,0%

0,9%

1,1%

1,0%

0,9%

0,8%

0,7%

0,6

0,52

 

5

4,6%

4,3%

4,2%

3,9%

3,5%

2,9%

2,6%

2,1

1,92

Spremembe v populaciji napredujejo počasi. Delež popolnoma odpornih ovc (NSP 1) v populaciji se je v zadnjih devetih letih povečal le za 2,79 %, delež deloma odpornih (NSP 2) pa za 6,49 %. Delež neodpornih ovc (NSP 5 in NSP 4) je v tem času padel iz 5,6 % na 2,44 %. Pozitivne spremembe lahko opazimo pri skoraj vseh pasmah, še zlasti pri obeh najbolj številčnih – to je pri JS in JSR. Na splošno je najmanjši uspeh pri B ovci, kjer se zaradi tradicionalne reje dogaja, da moške živali plodijo preden so genotipizirane.

 

 

- Selekcija živali odpornih na TSE v okviru rejskih programov