Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

GENOTIPIZACIJE IN SELEKCIJA ŽIVALI ODPORNIH NA TSE V OKVIRU REJSKIH PROGRAMOV

Genotipizacije so orodje, s katerim odkrivamo oziroma identificiramo ovce, ki so odporne oziroma dovzetne za klasični praskavec. V Sloveniji genotipizacije opravljamo od leta 2004 dalje, ko smo odkrili prvi primer klasičnega praskavca pri ovcah in smo v postopku eradikacije uporabili metodo izločanja živali z neodpornimi genotipi. Danes se metoda genotipizacije široko uporablja tako v postopkih eradkacije praskavca po ugotovitvi TSE pozitivne živali v tropu kot tudi za namene selekcije živali, odopornih na TSE, v okviru rejskih programov.
S selekcijo živali, odpornih proti TSE, v okviru rejskih programov smo v Sloveniji pričeli leta 2006, v letu 2010 pa so bili posodobljeni vsi rejski programi za vse pasme ovac v Sloveniji in sprejeti so bili rejski cilji za naslednje petletno obdobje 2011 – 2015. V naslednjih petih letih se pričakuje približno 10% povečanje frekvence alela ARR v populaciji različnih pasem.

 

V skladu z letno Odredbo o izvajanju sistematičnega sporemljanja stanja bolezni in cepljenj živali veterinarji veterianrskih organizacij s koncesijo vsako leto odvzamejo vzorce krmi za genotipizacijo vsem odbranim ovnom na testnih postajah, ovnom, namenjenim za pripust v skladu z rejskim programom, in določenemu številu ovac v skladu z rejskim programom za posamezno pasmo. Seznam rej in živali, katerim je treba odvzeti vzorce za genotipizacijo, pripravi priznana rejska organizacija.

 

REZULTATI - FREKVENCA NSP SKUPIN V POPULACIJI PO PASMAH

Odbira na TSE odpornega genotipa pri plemenskih živali je v bistvu dolgoročna naložba v povečevanje genetske odpornosti na TSE. Povprečno da ena ženska plemenska žival pet do šest potomcev, zato se genetska struktura populacije in s tem odpornost populacije na TSE spreminja zelo počasi. Spreminjanje odpornosti populacije po pasmah na TSE je prikazano v tabeli 1. Prikazana je kot frekvenca vseh živih živali glede na NSP skupino po letih in pasmah.

Tabela 1: Odstotki živih živali v populaciji glede na NSP skupino po pasmi in letih

 

pasma

NSP

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

JS

1

3,3%

3,6%

3,4%

3,7%

4,2%

5,2%

5,8%

6,6

7,69

 

2

24,6%

26,0%

27,3%

28,0%

29,7%

31,0%

31,4%

34,5

36,70

 

3

62,6%

63,3%

62,7%

62,2%

60,5%

59,3%

58,8%

55,2

52,62

 

4

1,4%

1,1%

1,1%

1,2%

1,1%

0,9%

0,8%

0,8

0,68

 

5

8,1%

6,1%

5,4%

4,9%

4,5%

3,7%

3,2%

2,8

2,31

JSR

1

0,6%

2,9%

3,6%

3,9%

4,2%

5,0%

6,3%

6,6

7,44

 

2

22,8%

29,1%

29,5%

30,1%

31,4%

32,3%

35,2%

36,9

38,18

 

3

71,0%

61,9%

60,6%

60,0%

58,8%

57,8%

54,3%

53,5

51,53

 

4

0,7%

0,7%

1,3%

1,1%

1,0%

1,1%

0,9%

0,4

0,45

 

5

5,0%

5,4%

5,1%

4,9%

4,6%

3,8%

3,4%

2,5

2,40

B  + VFB

1

3,1%

4,4%

4,2%

3,9%

3,7%

4,2%

4,0%

4,5

4,39

 

2

27,1%

28,0%

27,8%

27,7%

26,9%

27,2%

25,3%

26,7

28,10

 

3

67,2%

65,8%

66,5%

66,9%

68,4%

67,7%

70,0%

68,1

66,95

 

4

0,7%

0,5%

0,4%

0,4%

0,2%

0,2%

0,2%

0,15

0,10

 

5

1,8%

1,3%

1,1%

1,1%

0,9%

0,7%

0,6%

0,5

0,45

BP

1

12,2%

11,5%

12,6%

13,4%

15,0%

16,0%

16,8%

19,5

19,58

 

2

47,1%

46,9%

47,4%

47,3%

46,2%

46,0%

47,0%

47,0

46,60

 

3

38,4%

38,8%

37,2%

37,1%

36,4%

35,5%

33,9%

30,6

30,26

 

4

0,6%

0,9%

0,9%

0,4%

0,3%

0,4%

0,4%

0,9

0,81

 

5

1,7%

2,0%

2,0%

1,9%

2,2%

2,1%

1,9%

1,9

2,75

IP

1

12,5%

15,9%

15,1%

14,5%

14,8%

13,6%

12,5%

10,9

11,40

 

2

41,0%

40,0%

40,3%

41,4%

42,3%

42,4%

44,2%

42,8

42,58

 

3

41,0%

38,8%

40,5%

40,6%

39,3%

40,6%

41,3%

44,2

43,44

 

4

1,7%

1,6%

1,6%

1,2%

1,3%

1,3%

1,0%

1,2

1,29

 

5

3,8%

3,7%

2,5%

2,3%

2,2%

2,1%

1,1%

0,9

1,29

Skupaj

1

5,1%

5,0%

4,7%

4,9%

5,3%

6,0%

6,6%

7,2

7,89

 

2

29,8%

29,9%

29,9%

30,3%

31,2%

32,1%

33,0%

34,8

36,29

 

3

59,4%

60,0%

60,1%

59,9%

59,2%

58,1%

57,1%

55,3

53,38

 

4

1,0%

0,9%

1,1%

1,0%

0,9%

0,8%

0,7%

0,6

0,52

 

5

4,6%

4,3%

4,2%

3,9%

3,5%

2,9%

2,6%

2,1

1,92

Spremembe v populaciji napredujejo počasi. Delež popolnoma odpornih ovc (NSP 1) v populaciji se je v zadnjih devetih letih povečal le za 2,79 %, delež deloma odpornih (NSP 2) pa za 6,49 %. Delež neodpornih ovc (NSP 5 in NSP 4) je v tem času padel iz 5,6 % na 2,44 %. Pozitivne spremembe lahko opazimo pri skoraj vseh pasmah, še zlasti pri obeh najbolj številčnih – to je pri JS in JSR. Na splošno je najmanjši uspeh pri B ovci, kjer se zaradi tradicionalne reje dogaja, da moške živali plodijo preden so genotipizirane.

 

 

- Selekcija živali odpornih na TSE v okviru rejskih programov