Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

EPIDEMIOLOŠKO STANJE PRI BSE V EU IN SLOVENIJI

Slovenija ima od maja 2013  status države z zanemarljivim tveganjem za BSE po kriterijih OIE. Seznam držav glede na tveganje je dostopen tudi na spletni strani OIE: http://www.oie.int/eng/Status/BSE/en_BSE_free.htm.

 

    

Bovina spongiformna encefalopatija (v nadaljevanju BSE) spada v skupino prenosljivih spongiformnih encefalopatij, ki jih imenujemo tudi prionske bolezni. BSE je relativno nova bolezen, ki so so prvič diagnosticirali v Združenem kraljestvu novembra 1986. Epidemija BSE je v Združenem kraljestvu vrh dosegla med leti 1991 – 1995, ko je bilo samo v letu 1992 v Združenem kraljestvu odkritih 37.301 primerov BSE. Bolezen se je iz Združenega kraljestva razširila po skoraj vseh državah Evropske Unije (EU) in tudi v Švico, Kanado, ZDA, Japonsko, Izrael in Lihtenštajn.

 

Izvajanje zelo strogih preventivnih ukrepov v povezavi z omejitvami pri uvozu govedi in proizvodov živalskega izvora, z uvedbo popolne prepovedi krmljenja in z odstranjevanjem in neškodljivim uničenjem vsega rizičnega materiala (SRM), je omogočilo, da se je v zadnjih 6 letih število primerov BSE v EU in v svetu drastično zmanjšalo. V letu 2009 je bilo v 10 državah članicah odkritih 67 primerov BSE, medtem ko se je število primerov BSE v letu 2011 zmanjšalo na 28 primerov, v letu 2012 na 18, v letu 2014 na 7, v letu 2014 na 11 in v letu 2015 na 5 primerov, med katerimi je večina t.i. atipičnih primerov BSE. V prvi polovici leta 2016 je bil potrjen primer klasične BSE v Franciji pri pet let stari kravi.

 

Od leta 2001 dalje se v EU izvaja obsežen program aktivnega in pasivnega monitoringa v skladu z Uredbo 999/2001 ES. V letih najbolj intenzivnega monitoringa so države članice EU letno testirale na BSE več kot 10 milijonov govedi, se pa to število zaradi dvigovanja starosti testiranih živali sedaj močno zmanjšuje. Skupno je bilo do konca leta 2014 v EU ugotovljenih 190.164 primerov BSE, velika večina – 184.635 pozitivnih živali je bila odkritih v Združenem kraljestvu.

 

V Sloveniji je bilo do konca avgusta 2016 s hitrimi testi pregledanih 474.456 govedi, BSE je bila odkrita pri 9 govedih. Zadnji primer smo ugotovili septembra 2015, ko smo potrditi atipični primer BSE (H-tip). Od tega je bilo 8 krav slovenskega izvora, ena žival pa je bila rojena v Nemčiji in je bila v Slovenijo uvožena kot breja telica. Vse BSE pozitivne živali so bile rojene pred uvedbo popolne prepovedi krmljenja leta 2001, razen zadnjega, atipičnega primera, ki je bil ugotovljen pri kravi cikaste pasme, rojene marca 2003.

 

     

Več…

 

 

Posodobjeno 28.10.2016