Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

DRUGI ČASOVNI NAČRT ZA TSE

Zakaj je Komisija pripravila »Časovni načrt za TSE II«  (TSE Roadmap II)?


Leta 2005 je Komisija pripravila prvi strateški dokument glede kratkoročnih, srednjeročnih in dolgoročnih spremembah ukrepov v zvezi z BSE na podlagi izboljšanih razmer glede BSE v Evropski uniji. Načrt je bil predstavljen Svetu, Evropskem parlamentu in z drugim zainteresiranim skupinam. Večina kratkoročnih in srednjeročnih ukrepov je bila realizirana, med drugim se je dvignila starostna meja za odstranjevanje hrbtenic pri govedu iz 12 na 30 mesecev, v 17. DČ se je dvignila starostna meja za testiranje na BSE, odpravljen je bil »embargo« za trgovanje z živimi govedi in proizvodi iz goveda iz Velike Britanije, opravljena je bila kategorizacija DČ glede na BSE tveganje po kriterijih OIE, posodobljen je bil seznam hitrih testov za testiranje na TSE, uvedla so se nova pravila glede izkoreninjenja TSE pri drobnici, na področju »feed bana« pa je bila uvedena toleranca za prisotnost delčkov kosti v krmi kot posledica kontaminacije iz okolja, dovoljena pa je bila tudi uporaba ribje moke v mlečnih nadomestkih za prežvekovalce in opravljena je bila študija glede prisotnosti bolezni kroničnega hiranja pri jelenjadi. Večina kratko  in dolgoročnih ukrepov, ki so bili predvideni v prvem časovnem načrtu za TSE, je bila izvedenih, pozitiven trend pri epidemiji bovine spongiformne encefalopatije (BSE), ki je bil opažen že leta 2005, pa se od takrat nadaljuje. Hkrati se zdi, da je učinek BSE na zdravje ljudi manjši, kot je bilo prvotno ocenjeno.
Zaradi pozitivnih izkušenj s prvim časovnim načrtom za TSE je Komisija pipravila t.i »Drugi časovni načrt za TSE«. Namen tega načrta je orisati morebitne prihodnje spremembe, da se omogoči pregled ukrepov in njihova uskladitev s sedanjim stanjem, ko je BSE v populaciji goveda v EU skoraj izkoreninjena. Kljub temu sta potrebna previdnost in nadaljnje spremljanje razmer, če se BSE ponovno pojavi ali če se v populaciji goveda pojavi nov povzročitelj TSE.
Dodatna sprostitev nekaterih ukrepov v zvezi z BSE bi pozitivno vplivala na konkurenčnost rejcev in različnih industrijskih panog v EU ter sočasno omogočila večjo pozornost drugim novejšim tveganjem za zdravje ljudi in živali, kakor je na primer aviarna influenca, ki so slabše obvladovana od BSE. Načrt poudarja, da bodo vse prihodnje spremembe ali sprostitve ukrepov morale temeljiti na znanstvenih izvedenskih mnenjih in jih bodo morale podpreti vse države članice.


Kaj je drugi časovni načrt za TSE

Evropska Komisija je 16.7.2010 predstavila  in objavila na spletni strani Drugi časovni načrt za TSE«. Gre za načrt prihodnjih ukrepov v zvezi s transmisivnimi spongiformnimi encefalopatijami – TSE (TSE Roadmap), v katerem je predstavljeno sproščanje ukrepov na področju TSE v obdobju 2010 – 2015.


Kakšno je stališče Slovenije do drugega časovnega načrta


Načrt prihodnjih ukrepov v zvezi s TSE je dokument, ki zajema razmišljanja o naslednjih ukrepih v zvezi z BSE. Podaja pregled mogočih prihodnjih sprememb, ki bi jih lahko uvedli glede problemov, kakor so odstranjevanje snovi s specifičnim tveganjem (SRM), prepoved krmljenja, politika izločanja živali ter programi spremljanja bolezni. Gre za politični dokument, ki se bo uporabljal kot podlaga za razgovore Komisije z državami članicami, s Svetom in Evropskim parlamentom ter z drugimi zainteresiranimi skupinami.
Veterinarska uprava RS se je pri pripravi stališča posvetovala z predstavniki interesnih združenj, industrije in raziskovalnih inštitucij. Plod tega so oblikovana stališča za vseh 6 področij drugega časovnega načrta.


Več o tem.