Skoči na vsebino

BREXIT

  

Združeno kraljestvo (v nadaljevanju: UK) bo od 30. marca 2019 tretja država za ostale države članice EU (EU-27).

 

Zaenkrat za področje trženja semena in rastlinskega razmnoževalnega materiala ni predvidenega prehodnega obdobja.

 

Zato je Evropska komisija z dopisom, ki je dostopen na spletni strani Evropske komisije, opozorila na pravne posledice, ki jih bo potrebno upoštevati po 29. 3. 2019:

  • sorte, ki jih je v Skupne kataloge sort vključila samo UK, bodo izbrisane;

  • sorte, ki imajo vzdrževalca s sedežem v UK, bodo izbrisane.

Seznami sort, ki bodo 30. marca 2019 izbrisane iz Skupnega kataloga sort:

► Več informacij o tem je na spletni strani Evropske komisije: https://ec.europa.eu/food/plant/plant_propagation_material/legislation_en