Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

SORTNA LISTA IN SKUPNI KATALOG SORT

 

V Republiki Sloveniji se lahko prideluje (z namenom trženja) in trži semenski material sort kmetijskih rastlin, ki so vpisane v sortno listo v eni od držav članic EU ali v Sklupni katalog sort EU (vpis ni obvezen pri okrasnih rastlinah).

 

V Sortno listo Republike Slovenijese vpišejo sorte tistih vrst kmetijskih rastlin vrst, pri katerih je z Zakonom o semenskem materialu kmetijskih rastlin (ZSMKR) ter predpisi, izdanimi na njegovi podlagi določeno, da je vpis v sortno listo eden od pogojev za pridelavo in trženje semenskega materiala.  Vpis sorte v sortno listo je obvezen pri poljščinah, zelenjadnicah, in trti. Pri sadnih rastlinah mora biti sorta ali vpisana v sortno listo ali zavarovana v skjladu s predpisi, ki urejajo varstvo novih sort rastlin.

 

Za vpis v sortno listo mora sorta izpolnjevati določene pogoje. 

 

Na podlagi vpisa sorte v Sortno listo Republike Slovenije se sorta vpiše v Skupni katalog sort (poljščin, zelenjadnic, trte).

 

Več o vpisu sorte v sortno listo ...

 

Pod posebnimi pogoji se lahko v sortno listo in v skupni katalog sort vpišeta ohranjevalna sorta in vrtičkarska sorta.

 

Ohranjevalna sorta je domača sorta ali sorta, ki je naravno prilagojena na lokalne in regionalne pogoje, in je ogrožena zaradi genske erozije. Vrtičkarska sorta je sorta zelenjadnic, razvita za pridelavo v posebnih pogojih in nima pomembne vrednosti za tržno pridelavo zelenjave.

 

► Več o vpisu ohranjevalne ali vrtičkarske sorte v sortno listo ...