Skoči na vsebino

REZULTATI NAKNADNE KONTROLE

Naknadna kontrola v letu 2018

SKUPAJ - krompir

105

105

 

  Krompir: uradno potrjevanje / trg        65 / 40        65 / 40

 - Poročilo

 - Rezultati

SKUPAJ - poljščine

172

161

 

  Jara žita: uradno potrjevanje / trg        21 / 3        14 / 3 - Rezultati
  Ozimna žita: uradno potrjevanje / trg        62 / 12        62 / 12 - Rezultati
  Koruza: uradno potrjevanje / trg        18 / 10        18 / 10 - Rezultati
  Krmne rastline: uradno potrjevanje / trg        22 / 0        20 / 0 - Rezultati
  Oljnice in predivnice: uradno potrjevanje / trg        16 / 8        15 / 7 - Rezultati
SKUPAJ - zelenjadnice9089 

  Zelenjadnice: uradno potrjevanje / trg + nadzor

  pakiranja

        15 / 70 + 5      13 / 71 + 5 - Rezultati
S K U P A J :367355 

 

Naknadna kontrola v letu 2017

SKUPAJ - krompir   102   104 
  Krompir: uradno potrjevanje / trg            62 / 40            64 / 40

- Rezultati

SKUPAJ - poljščine   154   152 
  Jara žita: uradno potrjevanje / trg            15 / 3            12 / 3- Rezultati
  Ozimna žita: uradno potrjevanje / trg            53 / 9            53 / 9- Rezultati
  Koruza: uradno potrjevanje / trg            20 / 10            23 /10- Rezultati
  Krmne rastline : uradno potrjevanje / trg            10 / 4            10 / 4- Rezultati
  Oljnice in predivnice: uradno potrjevanje / trg            22 / 8            21 / 7- Rezultati
SKUPAJ - zelenjadnice     97   98 

  Zelenjadnice: uradno potrjevanje / trg + nadzor

  pakiranja

            27 / 70            23 / 75- Rezultati
S K U P A J:   353   354 

Naknadna kontrola v letu 2016

 

Št. vzorcev

po programu

Št. odvzetih

vzorcev

Poročila / Rezultati
SKUPAJ - krompir    101    100 
  Krompir: uradno potrjevanje / trg            67 / 34            66 / 34

- Poročilo

- Rezultati

SKUPAJ - poljščine  154  173 
  Jara žita: uradno potrjevanje / trg            13 / 8            18 / 8- Rezultati
  Ozimna žita: uradno potrjevanje / trg            50 / 9            50 / 10- Rezultati
  Koruza: uradno potrjevanje / trg            22 / 10            24 /10- Rezultati
  Krmne rastline : uradno potrjevanje / trg            15 / 5            16 / 5- Rezultati
  Oljnice in predivnice: uradno potrjevanje / trg            12 / 10            22 / 10- Rezultati
SKUPAJ - zelenjadnice  95    116 

  Zelenjadnice: uradno potrjevanje / trg + nadzor

  pakiranja

            21 / 74            22 / 74- Rezultati
S K U P A J:  350  389 

 

Naknadna kontrola v letu 2015

Št. vzorcev

po programu

Št. odvzetih

vzorcev

Poročila / Rezultati
SKUPAJ - krompir    95    95
  Krompir: uradno potrjevanje / trg            70 / 25            70 / 25

- Poročilo

- Rezultati

SKUPAJ - poljščine  166  152
  Jara žita: uradno potrjevanje / trg            12 / 6            11 / 5- Rezultati
  Ozimna žita: uradno potrjevanje / trg            70 / 10            55 / 10- Rezultati
  Koruza: uradno potrjevanje / trg            22 / 15            22 /15- Rezultati
  Krmne rastline : uradno potrjevanje / trg              8 / 6            11 / 6- Rezultati
  Oljnice in predivnice: uradno potrjevanje / trg              9 / 8              9 / 8- Rezultati
SKUPAJ - zelenjadnice  130    99

  Zelenjadnice: uradno potrjevanje / trg + nadzor

  pakiranja

            19 / 111            13 / 86- Rezultati
S K U P A J:  391  346

 

Naknadna kontrola v letu 2014

 Št. vzorcev po programuŠt. odvzetih vzorcevPoročila / Rezultati
SKUPAJ - krompir5656 
Krompir: uradno potrjevanje / trg30 / 2630 / 26

- Rezultati

- Poročilo

SKUPAJ - poljščine159  
Strna žita: uradno potrjevanje / trg75 / 2075 / 8 

     - jara žita

     - ozimna žita

  5 / 10

70 / 10

 5 / 8

70 / 0

- Rezultati

- Rezultati

Koruza: uradno potrjevanje / trg20 / 1521 / 15- Rezultati
Krmne rastline: uradno potrjevanje / trg 8 / 68 / 5- Rezultati
Oljnice: uradno potrjevanje / trg 6 / 36 / 5- Rezultati
Krmne semenske mešanice - / 6  
SKUPAJ - zelenjadnice57  
Zelenjadnice: uradno potrjevanje / trg + kontrola pakiranja pri dobaviteljih13 / 4412 / 46- Rezultati
S K U P A J :272  

Naknadna kontrola v letu 2013

Št. vzorcev po programu

Št. odvzetih vzorcev

Poročila / Rezultati
SKUPAJ - Krompir100100
Krompir: uradno potrjevanje / trg60 / 4060 / 40Rezultati
SKUPAJ - Poljščine134128 (+20)

Strna žita: uradno potrjevanje / trg

70 / 11

73 / 10 (+20)

 

   - ozimna žita

   - jara žita

 

   60 / 6 (+20)

   13 / 4

Rezultati

Rezultati

Koruza: uradno potrjevanje / trg16 / 1518 / 15Rezultati
Krmne rastline: uradno potrjevanje / trg8 / 58 / 0Rezultati
Oljnice: uradno potrjevanje / trg4 / 54 / 0Rezultati
SKUPAJ - Zelenjadnice60

52

Zelenjadnice: uradno potrjevanje / trg / kontrola pakiranja pri dobaviteljih15 / 4513 / 39Rezultati / Poročilo
S K U P A J : 294280 (+20)

Naknadna kontrola v letu 2012

Št. vzorcev po programu

Št. odvzetih vzorcev

Poročila / Rezultati
SKUPAJ - Krompir122125
Krompir - uradno potrjevanje / trg60 / 6261 / 64 Poročilo / Rezultati
SKUPAJ - Poljščine112115
Strna žita - uradno potrjevanje / trg60 / 1056 / 10

Rezultati

 -jara žita

 -ozimna žita

Koruza - uradno potrjevanje / trg17 / 2021 / 20Rezultati
Krmne rastline - uradno potrjevanje / trg2 / -4 / -Rezultati
Oljnice - uradno potrjevanje / trg3 / -4 / - Rezultati
SKUPAJ - Zelenjadnice5657
Zelenjadnice - uradno potrjevanje / trg / kontrola pakiranja pri dobaviteljih9 / 40 / 510 / 42 / 5

Rezultati / Poročilo

S K U P A J : 290297

Naknadna kontrola v letu 2011

Št. vzorcev po programu

Št. odvzetih vzorcev

Poročila / Rezultati
SKUPAJ - Krompir122122
Krompir - uradno potrjevanje / trg97 / 2591 / 31Poročilo / Rezultati
SKUPAJ - Poljščine159161
Strna žita - uradno potrjevanje / trg 99 / 589 / 15

Rezultati

- jara žita

- ozimna žita

Koruza - uradno potrjevanje / trg21 / 2023 / 20Rezultati
Krmne rastline - uradno potrjevanje / trg10 / -10 / -Rezultati
Oljnice - uradno potrjevanje / trg4 / - 4 / -Rezultati
SKUPAJ - Zelenjadnice7071
Zelenjadnice - uradno potrjevanje / trg / kontrola pakiranja pri dobaviteljih25 / 40 / 525 / 40 / 5Poročilo / Rezultati
S K U P A J :351354

Naknadna kontrola v letu 2010

Št. vzorcev po programu

Št. odvzetih vzorcev

Poročila / Rezultati
SKUPAJ - Krompir125125
Krompir - uradno potrjevanje / trg100 / 25100 / 25Poročilo / Rezultati
SKUPAJ - Poljščine141145
Strna žita - uradno potrjevanje / trg 84 / 583 / 5

Rezultati

- jara žita

- ozimna žita

Koruza - uradno potrjevanje / trg20 / 2025 / 20Rezultati
Krmne rastline - uradno potrjevanje / trg8 / -8 / -Rezultati
Oljnice - uradno potrjevanje / trg4 / - 4 / -Rezultati
SKUPAJ - Zelenjadnice8673
Zelenjadnice - uradno potrjevanje / trg / kontrola pakiranja pri dobaviteljih22 / 56 / 819 / 54 / -Rezultati
S K U P A J :352343

Naknadna kontrola v letu 2009

Število vzorcev

Poročila / Rezultati
SKUPAJ - Krompir125
Krompir - uradno potrjevanje / trg100 / 25- Poročilo / Rezultati
SKUPAJ - Poljščine191
Strna žita - uradno potrjevanje / trg 136 / 10- Rezultati-ozimna žita
Koruza - uradno potrjevanje / trg15 / 20- Rezultati
Krmne rastline - uradno potrjevanje / trg6 / -- Rezultati
Oljnice - uradno potrjevanje / trg4 / -- Rezultati
SKUPAJ - Zelenjadnice86

Zelenjadnice - uradno potrjevanje / trg /

kontrola pakiranja pri dobaviteljih

29 / 50 / 7- Rezultati
S K U P A J :402

Naknadna kontrola v letu 2008

    Št. vzorcev po programu

   Št. odvzetih vzorcev

Poročila / Rezultati
SKUPAJ - Krompir125142
Krompir - uradno potrjevanje / trg100 / 25110 / 32- Poročilo / Rezultati
SKUPAJ - Poljščine304259
Strna žita - uradno potrjevanje / trg 214 / 11167 / 9

- rezultati-jara žita

- rezultati-ozimna žita

Koruza - uradno potrjevanje / trg23 / 2029 / 20- Rezultati
Krmne rastline - uradno potrjevanje / trg10 / 1013 / 8- Rezultati
Oljnice - uradno potrjevanje / trg13 / 3 11 / 2- Rezultati
SKUPAJ - Zelenjadnice6864
Zelenjadnice - uradno potrjevanje / trg 18 / 5014 / 50 - Rezultati
S K U P A J :479465

Naknadna kontrola v letu 2007

Število vzorcev

Poročila / Rezultati
SKUPAJ - Krompir125
Krompir - uradno potrjevanje / trg100 / 25

- Poročilo / Rezultati /

Končna ocena

SKUPAJ - Poljščine293
Strna žita - uradno potrjevanje / trg 214 / 11

- Rezultati: ozimna žita

- Rezultati: jara žita

Koruza - uradno potrjevanje / trg23 / 20- Rezultati
Krmne rastline - uradno potrjevanje / trg10 / 2- Rezultati
Oljnice - uradno potrjevanje / trg13 / -- Rezultati
SKUPAJ - Zelenjadnice75
Zelenjadnice - uradno potrjevanje / trg25 / 50- Rezultati
S K U P A J :493