Skoči na vsebino

RASTLINSKI SEMENSKI MATERIAL

 

Kakovostno seme in sadilni material sort, ki so prilagojene slovenskim pridelovalnim razmeram, sta predpogoj za gospodarno kmetijsko pridelavo.

 

Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (Uprava) je v skladu s predpisi, ki urejajo vpis sort v sortno listo in trženje rastlinskega semenskega materiala, pristojna za zagotavljanje kakovosti semenskega materiala kmetijskih rastlin - semena žit, krmnih rastlin in pese ter oljnic in predivnic, semena in sadilnega materiala zelenjadnic, semenskega krompirja, razmnoževalnega in sadilnega materiala hmelja, trte, sadnih in okrasnih rastlin - na trgu in v mednarodni trgovini. Sektor vodi Register dobaviteljev, Sortno listo in Evidenco semenskih mešanic. Sodeluje tudi pri oblikovanju in izvajanju evropske zakonodaje in politike na področju rastlinskega semenskega materiala kot tudi nacionalne strategije in ukrepov v delu, ki se nanaša na delovno področje, pripravlja poročila, analize in druga gradiva s področja dela, skrbi za obveščanje javnosti ter izdaja uradno glasilo "Objave UVHVVR", Sortno listo in druge publikacije.  

 

NOVOSTI                   HITRE POVEZAVE                         

  

Objave UVHVVR št. 69, 30. november 2017

Sortna lista poljščin, zelenjadnic, trte in sadnih rastlin za leto 2017 (stanje na dan: 4. avgust 2017)

    - Popravki Sortne liste 2017

Metoda naknadne kontrole - Semenski krompir (UVHVVR-NK/4/2)

Skupni katalog sort sadnih rastlin (FRUMATIS)

Navodila št. 2 dobaviteljem za izdajanje etiket in potrdil dobavitelja

Rezultati naknadne kontrole v letu 2016

Metode naknadne kontrole

Register dobaviteljev (SEME register) - sprotni podatki

Objave UVHVVR

Sortna lista in Skupni katalog sort EU

Opisna sortna lista - arhiv

► Ohranjevalne sorte - Razdelitev Slovenije na fitogeografske regije

► Rezultati naknadne kontrole 

 

INFORMACIJE in KONTAKTI:

T: (01) 300 13 00

F: (01) 300 13 56
E: fito.uvhvvr(at)gov.si

 

Kontaktne osebe (v času uradnih ur)

Telefon(Področje)
Tomislav Bošnjak          (01) 300 13 94         (SEME register)           
Helena Rakovec (01) 300 13 95(Sortna lista)
Marinka Pečnik(01) 300 13 93(Semenski material-splošno)

 

 REGISTER DOBAVITELJEV 

 

 TRŽENJE SEMENSKEGA MATERIALA KMETIJSKIH RASTLIN

 

 JAVNA POOBLASTILA IN IMENOVANJA