Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

RASTLINSKI SEMENSKI MATERIAL

 

Kakovostno seme in sadilni material sort, ki so prilagojene slovenskim pridelovalnim razmeram, sta predpogoj za gospodarno kmetijsko pridelavo.

 

Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (Uprava) je v skladu s predpisi, ki urejajo vpis sort v sortno listo in trženje rastlinskega semenskega materiala, pristojna za zagotavljanje kakovosti semenskega materiala kmetijskih rastlin - semena žit, krmnih rastlin in pese ter oljnic in predivnic, semena in sadilnega materiala zelenjadnic, semenskega krompirja, razmnoževalnega in sadilnega materiala hmelja, trte, sadnih in okrasnih rastlin - na trgu in v mednarodni trgovini. Sektor vodi Register dobaviteljev, Sortno listo in Evidenco semenskih mešanic. Sodeluje tudi pri oblikovanju in izvajanju evropske zakonodaje in politike na področju rastlinskega semenskega materiala kot tudi nacionalne strategije in ukrepov v delu, ki se nanaša na delovno področje, pripravlja poročila, analize in druga gradiva s področja dela, skrbi za obveščanje javnosti ter izdaja uradno glasilo "Objave UVHVVR", Sortno listo in druge publikacije.  

 

 NOVOSTI                   HITRE POVEZAVE                         

  

Prijavljeni semenski posevki v letu 2019 - začasni podatki

Objave UVHVVR št. 75, 31. maj 2019

Sortna lista poljščin, zelenjadnic, sadnih rastlin in trte za leto 2018 (stanje na dan: 20. avgusta 2018)

Rezultati naknadne kontrole 2018

Metoda za uradno potrjevanje semena žit - Uradni pregledi semenskih posevkov žit (UVHVVR-UP/1/3); velja od 1.1.2019

Skupni katalog sort sadnih rastlin (FRUMATIS)

Navodila št. 2 dobaviteljem za izdajanje etiket in potrdil dobavitelja

 

Register dobaviteljev (SEME register) - sprotni podatki

Objave UVHVVR

Sortna lista in Skupni katalog sort EU

Opisna sortna lista - arhiv

► Ohranjevalne sorte - Razdelitev Slovenije na fitogeografske regije

Metode uradnega potrjevanja semenskega materiala

Metode naknadne kontrole

Pridelava uradno potrjenega semena v Sloveniji

► Rezultati naknadne kontrole

T: (01) 300 13 00

F: (01) 300 13 56
E: fito.uvhvvr(at)gov.si

 

Kontaktne osebe (v času uradnih ur)

 

Ime in Priimek

TELEFON

PODROČJE

Tomislav BOŠNJAK

(01) 300 13 94

SEME register, ohranjevalne in vrtičkarske sorte

Helena RAKOVEC

(01) 300 13 95

Sortna lista

Marinka PEČNIK

(01) 300 13 93

Semenski material - splošno

 

 REGISTER DOBAVITELJEV 

 

►  PRIDELAVA IN TRŽENJE SEMENSKEGA MATERIALA KMETIJSKIH RASTLIN

 

 JAVNA POOBLASTILA IN IMENOVANJA