Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

VLOGA ZA DOLOČITEV MRL

 

1. V primeru, da gre za novo aktivno snov na tržišču EU, za katero se vlaga vloga za odobritev v skladu z Uredbo (ES) 1107/2009 o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet,  predlagane MRL oceni država članica poročevalka v postopku ocene celotnega dosjeja (RMS), EFSA pregleda oceno in izda mnenje, Stalni odbor za prehransko verigo in zdravje živali pri Evropski Komisiji sprejme MRL in Evropska Komisija jih objavi kot spremembo  Uredbe (ES) 396/2005 o ostankih pesticidov. Zahtevana dokumentacija za  oceno MRL v vseh postopkih je navedena v izvedbeni Uredbi (ES) 283/2013 o zahtevani dokumentaciji za oceno aktvinih snovi in Uredbi (ES) 284/2013 o zahtevani dokumentaciji za oceno in registracijo fitofarmacevtskih sredstev. Dokumentacija se ocenjuje v skladu z  Uredbo (ES) 546/2011 o enotnih načelih za oceno in registracijo fitofarmacevtskih sredstev.

 

2. V primeru, ko ima spremenjena ali nova uporaba fitofarmacevtskega sredstva (FFS) za posledico spremembo že določenih mejnih vrednostiostankov (MRL) na EU nivoju, mora vlagatelj skladno s 6. in 7. členom Uredbe (ES) 396/2005 vložiti vlogo za spremembo ali določitev MRL za določeno aktivno snov državi članici, ki je bila poročevalka za aktivno snov. Postopek ocenjevanja in odločanja je podoben kot v točki 1.

 

Vlagatelj je lahko vsaka stranka, ki z ustreznim dokazilom izkaže legitimni interes za zdravje, vključno z organizacijami civilne družbe in strankami s poslovnim interesom, kot so izdelovalci, pridelovalci, uvozniki in proizvajalci proizvodov iz Priloge I k Uredbi (ES) 396/2005 o ostankih pesticidov.

 

3. Podobno se lahko v skladu s 6. in 7. členo Uredbe (ES) 2005/396 vloži tudi vlogo za določitev uvozne tolerance. Določitev uvozne tolerance je potrebna v primeru želenega uvoza blaga rastlinskega in živalskega izvora iz tretjih držav na EU trg, kjer ima drugačna uporaba FFS ali aktivne snovi za posledico višje vrednosti ostankov. Vlogo se vloži v državi članici poročevalki za aktivno snov in postopek je podoben kot v točki 1.

 

Vse vrste vlog se vlagajo na spodnjem obrazcu:

 

Obrazec vloge

 

 

Navodilo

 

 

Obrazec poročila

 

.

Nazaj