Skoči na vsebino

OSTANKI PESTICIDOV

Ostanki pesticidov so v EU urejeni z Uredbo (ES)  396/2005 o mejnih vrednostih ostankov pesticidov v ali na hrani in krmi rastlinskega in živalskega izvora.

 

V skladu z definicijo iz te Uredbe so ostanki pesticidov ostanki, vključno z aktivnimi snovmi, metaboliti in/ali razkrojnimi ali reakcijskimi produkti aktivnih snovi, ki se, ali so se, uporabljali v fitofamacevtskih sredstvih, ki so prisotni v ali na proizvodih iz Priloge 1 k tej Uredbi, še posebej tisti, ki so lahko posledica uporabe v varstvu rastlin, v veterinarski medicini ali kot biocidi.

 

V slovenski pravni red je Uredba (ES) 396/2005 prenešena z Uredbo o metodah vzorčenja proizvodov in izvajanju uredbe (ES) o mejnih vrednostih ostankov pesticidov v ali na hrani in krmi rastlinskega in živalskega izvora, (Uradni list RS, 31/17).

 

Uredba (ES) 396/2005 v prilogah določa sezname proizvodov (živil) in najvišje dovoljene ostanke v in na njih.

 

Dovoljene najvišje vrednosti ostankov (MRL - maximum residue levels)  so navedene v bazi pesticidov Evropske Komisije na naslednji povezavi:

 

 

 

Pristojnosti

Uradni nadzor nad ostanki pesticidov izvajata Uprava in pooblaščeni laboratorij

 

.

Nazaj