Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

OSTANKI PESTICIDOV

Ostanki pesticidov so v EU urejeni z Uredbo (ES)  396/2005 o mejnih vrednostih ostankov pesticidov v ali na hrani in krmi rastlinskega in živalskega izvora.

 

V skladu z definicijo iz te Uredbe so ostanki pesticidov ostanki, vključno z aktivnimi snovmi, metaboliti in/ali razkrojnimi ali reakcijskimi produkti aktivnih snovi, ki se, ali so se, uporabljali v fitofamacevtskih sredstvih, ki so prisotni v ali na proizvodih iz Priloge 1 k tej Uredbi, še posebej tisti, ki so lahko posledica uporabe v varstvu rastlin, v veterinarski medicini ali kot biocidi.

 

V slovenski pravni red je Uredba (ES) 396/2005 prenešena z Uredbo o metodah vzorčenja proizvodov in izvajanju uredbe (ES) o mejnih vrednostih ostankov pesticidov v ali na hrani in krmi rastlinskega in živalskega izvora, (Uradni list RS, 31/17).

 

Uredba (ES) 396/2005 v prilogah določa sezname proizvodov (živil) in najvišje dovoljene ostanke v in na njih.

 

Dovoljene najvišje vrednosti ostankov (MRL - maximum residue levels)  so navedene v bazi pesticidov Evropske Komisije na naslednji povezavi:

 

 

 

Pristojnosti

Uradni nadzor nad ostanki pesticidov izvajata Uprava in pooblaščeni laboratorij

 

.

Nazaj