Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

SADJE IN ZELENJAVA V VZGOJNOVARSTVENIH ORGANIZACIJAH

 

Številka:               U007-14/2014-2

 

Datum:                  30.6.2014

 

Zadeva:                Poročilo o opravljenem poostrenem nadzoru nad kakovostjo, označevanjem in poreklom svežega sadja in zelenjave, ki se prodajajo v vzgojno-varstvenih ustanovah (šolah in vrtcih)

 

 

UVHVVR  je v obdobju od 15.4. do 20.6. 2014 izvedla usmerjene preglede sadja in zelenjave v obratih šolske in vrtčevske prehrane.

Pregledi so bili usmerjeni v preverjanje označevanja sadja in zelenjave zlasti preverjanje  porekla ter tudi kakovosti sadja in zelenjave, ki se uporablja v prehrani v šolah in vrtcih.

 

Pregledanih je  bilo 37 ustanov razpršenih na širšem območju Murske sobote, Maribora, Kopra in Nove Gorice. Pregledi so se izvajali v jutranjih oz. dopoldanskih urah, ko so se  v omenjenih obratih še nahajala dnevne dobave omenjene skupine živil. 

V 37 obratih je bilo opravljenih 205 pregledov različnih vrst svežega sadja in zelenjave ( skupaj 35 vrst od tega 17 vrst sadja in 18 vrst zelenjave).

 

1. Posamezne ugotovitve:

 

Ugotovitve glede označevanja sadja  in izpolnjevanja kakovosti:

vrsta

št. pregledanih

neustreznost oznak razen porekla

% neskladnosti

neustreznost  porekla

% neskladnosti

neskladnost s splošnim standardom (1)

neskladnost s posebnim standardom (1)

jabolka

35

10

28,6

7

20,0

/

1

jagode

14

3

21,4

1

7,1

/

0

banane

8

0

0

0

0

1

/

limone

5

1

20,0

0

0

/

0

hruške

5

3

60,0

1

20,0

/

0

pomaranče

4

0

0

1

25,0

/

0

grozdje

4

1

25,0

0

0

/

0

melona

3

2

66,7

2

66,7

0

/

 

Poleg sadja, navedenega v tabelah so bili pregledani tudi ananas, češnje, marelice, lubenice, kivi, hruške, klementine, nektarine in breskve, ki pa so bile neustrezno označene v skupaj 4 primerih.

 

Ugotovitve torej kažejo, da je največ neskladij pri označenosti melon ( 66, 7%), hrušk (60%), jabolk ( 28,6%) in grozdja ( 25,%). Največje zavajanje glede porekla pa je pri melonah (66.7%), pomarančah (25%), jabolkih (20,%) in hruškah ( 20%).

 

 

Ugotovitve glede označevanja zelenjave  in izpolnjevanih kakovosti:

vrsta

št. pregledanih

neustreznost oznak razen porekla

% neskladnosti

neustreznost  porekla

% neskladnosti

neskladnost s splošnim standardom (1)

neskladnost s posebnim standardom (1)

solata

17

2

11,8

1

5,9

/

0

čebula

17

3

17,6

4

23,5

0

/

krompir

11

2

18,2

2

18,2

0

/

paradižnik

10

2

20,0

2

20,0

/

0

korenje

9

2

22,2

2

22,2

0

/

česen

7

0

0

0

0

0

/

bučke

7

1

14,3

0

0

0

/

zelena

7

0

0

0

0

0

/

zelje

6

0

0

2

33,3

0

/

kumare

4

0

0

0

0

0

/

peteršilj

4

0

0

0

0

0

/

paprika

4

2

50,0

0

0

/

0

por

3

0

0

1

33,3

0

/

 

Poleg zelenjave, navedene v tabelah so bili pregledani tudi radič, koleraba, šampinjoni, redkev, in hren, ki pa so bili pravilno označeni in so izpolnjevali kriterije kakovosti.

 

Ugotovitve torej kažejo, da je največ neskladij pri označenosti paprike (50%), korenja (22,2%), paradižnika (20%) in krompirja (18%). Največje zavajanje glede porekla pa je pri zelju (33,3 %), poru (33,3%), čebuli (23,5%), korenju (22,2%), paradižniku (20%) in krompirju (18,2%).

 

 

 

2. Povzetek ugotovitev

 

I.                 Kakovost

V okviru preverjanja kakovosti  smo preverjali izpolnjevanje zahtev 10 posebnih tržnih standardov za določeno sadje in zelenjavo (jabolka, citrusi, kivi, breskve in nektarine, hruške, jagode, namizno grozdje, solata in endivija, paprika, paradižnik) oz. za ostalo sadje in zelenjavo izpolnjevanje splošnega tržnega standarda.  Od 205 izvedenih pregledov je bila ugotovljena  neskladnost le v dveh primerih in sicer je bila enkrat  ugotovljena manjša velikost jabolk od predpisane za označen standard, ter enkrat prezrelost banan.

 

 

II.               Označevanje in poreklo

V okviru preverjanja označevanja, se je preverjalo  izpolnjevanje zahtev  za označevanje, ki so predpisana z zakonodajo Skupnosti. Ugotovljeno je bilo precej napak pri označevanju (38 primerov: 24 primerov sadja in 14 primerov zelenjave):

Vrste ugotovljenih neskladnosti:

       brez kakršnih koli označb: 6 primerov (2,9%)

       oznake le v tujem jeziku: 11 primerov (5,4%)

       ni navedene sorte oz je navedena napačna sorta na embalaži glede na vsebino: 4 primera (1,9%)

       ni navedenega lota: 2 primera(1%)

       ni navedenega kakovostnega razreda : 5 primerov (2,4%)

       ni označene velikosti plodov: 5 primerov (2,4%)

       ni navedena integrirana pridelava na embalaži: 4 primeri (1,9%)

       več neskladnosti hkrati: 1 primer (0,5%)

 

Poreklo in sledljivost sta bila pregledana v vseh 205 primerih in neskladnosti je ugotovljena v 30 primerih (odsotnost navedbe porekla , poreklo na embalaži ni enako poreklu navedenemu na spremni dokumentaciji oz. zapis porekla na nepravilen način) ali v 14,6% ( 16 primerov sadja in 14 primerov zelenjave). Od tega je bil v dveh primerih je bil podan sum na pravilnost navedenega porekla, zato je sledil pregled pri  dobavitelju, ki je sum potrdil.

 

V primerih ugotovljenih neskladnosti glede kakovosti oz. označevanja sadja in zelenjave so sledili tudi  ureditveni postopki za odpravo nepravilnosti in sicer v 14 primerih. Za dajanje na trg nepravilno označenih proizvodov bodo uvedeni prekrškovni postopki za pravne osebe oziroma odgovorne osebe v 6. primerih.

 

Z globo od 2.000 do 10.000 eurov se za prekršek kaznuje pravna oseba, ki da v promet kmetijski pridelek ali živilo, ki ni v skladno s predpisanimi zahtevami ali ni označeno v skladu s predpisi. Z globo od 800 do 5.000 eurov se za isti prekršek kaznuje samostojni podjetnik posameznik, oziroma z globo od 200 do 1.000 eurov se za isti prekršek kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika. Z globo od 200 do 1.000 eurov se za omenjen prekršek kaznuje posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost. Za ta prekršek se sme v hitrem postopku izreči globa tudi v znesku, ki je višji od najnižje predpisane globe.

 

3. Zaključek:

Kakovost pregledanega svežega sadja in zelenjave dostavljenega šolam in vrtcev izpolnjuje zahteve iz  zakonodaje.

 

Velik odstotek nepravilno označenega sadja in zelenjave zahteva več nadzora pristojne državne institucije (UVHVVR) na eni strani, na drugi strani pa tudi večjo pozornost odgovornih za šolsko in vrtčevsko prehrano v ustanovah, tudi zato, ker poteka nabava sadja in zelenjave preko javnih razpisov in jasnih kriterijih za izbor dobaviteljev.