Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

GOSTINSKI OBRATI

Seznam pregledanih obratov v gostinstvu

Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je od 1.1.2014 na podlagi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o državni upravi - ZDU-1G (Ur.l.RS, št. 47/2013) in na podlagi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijstvu -ZKme-1B (Ur.l.RS, št. 26/14) pristojna za nadzor nad varnostjo in kakovostjo živil oz. hrane v gostinski dejavnosti.

V okviru inšpekcijskega pregleda inšpektorji za hrano oz. uradni veterinarji so preverjali, ali so izpolnjene zahteve živilske zakonodaje. Preverjali so izpolnjevanja higienskih pogojev objekta (prostorov, opreme, naprav in ostalih pripomočkov namenjeni rokovanju z živili), sledljivost dobavljenih živil, ustreznost rokovanja z živili, primernost osebne higiene in usposobljenost oseb, ki delajo z živili. Pri rednih pregledih je bila glede na rezultate prvih pregledov v nadaljevanju leta posebna pozornost namenjena sledljivosti dobavljenih živil.

Izbor objektov za pregled je potekal bodisi na podlagi tveganja, ki ga predstavlja posamezen objekt, bodisi na podlagi prijav.
Najpogostejše neskladnosti ugotovljene v okviru pregledov gostinskih obratov so bile:

  • - neustreznost higienskih razmer v objektih,

    - neskladnosti glede sledljivosti,

    - nedosledno in neustrezno izvajanje notranjih kontrol in vodenje dokumentacije/evidenc ter

    - neustrezna usposobljenost zaposlenih, ki delajo z živili.


V letu 2014 je bilo tako pregledanih 1384 gostinskih objektov. Število objektov brez neskladij glede zahtev živilske zakonodaje je bilo 813, kar predstavlja 58,7 % vseh pregledanih objektov ( v tabeli so označeni z zeleno barvo).
Število objektov, kjer so bila ugotovljena manjša neskladja oziroma manjša neskladja, ki predstavljajo prekršek, je bilo 225 oz. 16,3 % ( v tabeli so označeni z rumeno barvo).
Število objektov, kjer so bila ugotovljena neskladja, ki so prekrški, je bilo 40 oz. 2,9% (v tabeli so označeni z lila barvo).
Število objektov, kjer so bila ugotovljena večja neskladja, je bilo 247 ali 17, 8%. (v tabeli so označeni z roza barvo).
Zaprtje oziroma začasno zaprtje objekta oziroma prepoved dejavnosti ali procesov pa je bilo izrečeno v 59 objektih ali v 4,3 % pregledanih( v tabeli so označeni z rdečo barvo).