Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

DNK MESA IN MESNIH IZDELKOV

 

Številka:               U007-4/2014

 

Datum:                  7.7.2014

 

Zadeva:                Poročilo o izvedenih aktivnostih povezanih z afero  »konjsko meso«

 

V skladu s priporočilom Komisije o  drugem usklajenem načrtu nadzora za ugotavljanje razširjenosti goljufivih praks pri trženju nekaterih živil št.2014/180/EU, je UVHVVR v štirih zaporednih tednih vzorčila različne vrste  živil,  ki kot edino ali kot prevladujočo mesno sestavino vsebujejo goveje meso. V vzorčenih živilih, se je glede na njegovo deklarirano sestavo, poleg prisotnosti konjske DNA ugotavljala še piščančje oz. svinjska DNA.

 

 

Inšpektorji za hrano oz. uradni veterinarji so 40 vzorcev živil odvzeli po celi Slovenijo in sicer:

-        pri  lokalnih proizvajalcih mesnih izdelkov oz. njihovih mesnicah (v tabeli zabeleženo kot proizvajalci),

-        v obratih javne prehrane,

-        v trgovinah večjih trgovskih verig ( Mercator, Spar, Hofer, Lidl, Eurospin, E-Leclerc, Jager, Era Velenje).

Vzorčilo se je različne vrste svežih, zamrznjenih oz. konzerviranih predelanih živil.

 

Analiza vseh odvzetih vzorcev glede na mesto vzorčenje, poreklo, stanje, vrsto živila se nahaja v spodnjih tabelah.

 

poreklo

število vzorcev

število neskladnih

Avstrija

8

 

Francija

3

 

Hrvaška

1

 

Italija

3

 

Nemčija

1

 

Slovenija

24

1 (konjsko meso), 4(svinjsko meso)

SKUPAJ

40

5

 

 

mesto odvzema

število vzorcev

število neskladnih

javna prehrana

10

1 (konjsko meso), 3(svinjsko meso).

proizvajalec (proizvodnja oz. lastna trgovina)

7

1(svinjsko meso)

trgovska veriga

23

 

SKUPAJ

40

5

 

 

vrsta proizvoda

število vzorcev

število neskladnih

barjene klobase

8

1(svinjsko meso)

gotov izdelek

6

 

mleto meso

3

1(svinjsko meso)

poltrajna klobasa

3

 

pripripravljeno meso (za čevapčiče)

9

1 (konjsko meso)

2(svinjsko meso)

sterilizirana mesnina

5

 

sušena klobasa

6

 

SKUPAJ

40

5

 

 

V odvzetih vzorcih je bilo izvedenih  40 preiskav na prisotnost  konjske DNK, 38 preiskav na prisotnost piščančje DNK ter 18 vzorcev na prisotnost svinjske DNK.

 

Vsebnost konjske DNK je bila ugotovljena v enem vzorcu  predpripravljenega mesa  odvzetega v  gostinskem obratu. Po izvedenem inšpekcijskem pregledu se je izkazalo, da je nosilec sam v  maso za čevapčiče in pleskavice dodal tudi obreznine konjskega mesa, kar je dalo pozitiven rezultat na prisotnost konjske DNK. Slednje sicer ni kršitev zakonodaje, ob izrednem inšpekcijskem postopku pa se je ugotovilo, da nosilec dejavnosti nima zagotovljenega ustreznega notranjega nadzora, za konjsko meso pa je bila zagotovljena sledljivost.

 

Vsebnost svinjskega mesa je bila dokazana v 4 vzorcih, kar pomeni v 22% odvzetih vzorcih, vsi s poreklom iz Slovenije. 3 vzorci so bili odvzeti v javni prehrani – gostinskih obratih, en pa pri proizvajalcu oz. njegovi lastni trgovini. 3 vzorci so spadali v skupino mletega mesa oz. mletega mesa, ki so mu dodali začimbe (pripravljeno meso) en pa v skupino barjenih klobas.

Na podlagi ugotovitev so sledili inšpekcijski pregledi tako na mestu odvzema vzorca kot tudi pri proizvajalcih teh živil. V treh primerih je bilo ugotovljeno, da je prisotnost svinjskega mesa posledica neustreznih postopkov čiščenja opreme, ki se je uporabljali v sami proizvodnji živil.  V enem primeru se vzrok še ugotavlja.  V primeru ugotovljenih nepravilnosti so se nosilcem odredili ukrepi  za odpravo neskladnosti.

 

Zaključek:

 

Rezultati analiz kažejo,  da so nosilci živilske dejavnosti  po lanskoletni aferi s konjskim mesom poostrili nadzor nad sledljivostjo govejega mesa  in tudi vzpostavili ustrezen notranji nadzor glede možne prisotnosti konjskega mesa. Nadzor nad  prisotnostjo mesa drugih živalskih vrst (svinjsko, piščančje),  je pokazal, da so različne vrste živil, ki se prodajajo kot predpakirane, razen ene izjeme, skladne. Slednje pomeni, da imajo proizvajalci vzpostavljeno dobro sledljivost,  notranji nadzor in postopke čiščenja, zato sledi mesa drugih živalskih vrst niso bile prisotne.

Več neskladnosti je bilo ugotovljenih v tistih primerih, kjer so nosilci dejavnosti za končnega potrošnika oz. drugega nosilca dejavnosti pripravljali mleto meso in ga prodajali  v nepredpakirani obliki. Kot razlog za neskladnost  so bili ugotovljeni   neučinkoviti postopki čiščenja, čemur bo  uradni nadzor v prihodnje namenil več pozornosti.