Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

V UJETNIŠTVU VZREJENE PTICE

 

Uvoz ptic v EU ureja več evropskih predpisov glede na vrsto ptic in namen njihovega uvoza.

 

Ločimo uvoz:

 • perutnine (kokoši, purani, pegatke, race, gosi, prepelice, golobi, fazani, jerebice, in tekači (Ratitae), ki se gojijo ali redijo v ujetništvu za vzrejo, proizvodnjo mesa ali jajc za prehrano ali za obnovo populacije divjih ptic (2. člen Direktive Sveta 2009/158/ES));
 • ptic, uvoženih za ohranitvene programe, ki jih odobrijo pristojni organi namembne države članice;
 • hišnih živali iz tretjega odstavka člena 1 Direktive 92/65/EGS, ki spremljajo lastnika;
 • ptic, namenjenih za živalske vrtove, cirkuse, zabaviščne parke ali poskuse;
 • ptic, namenjenih za ustanove, inštitute ali središča, ki so odobreni v skladu s členom 13 Direktive 92/65/EGS;
 • športnih golobov pismonoš, ki so prineseni na ozemlje Unije iz sosednje tretje države, kjer običajno prebivajo, in se nemudoma izpustijo in se od njih pričakuje, da bodo odleteli nazaj v navedeno tretjo državo;
 • ptic, uvoženih iz Andore, Lihtenštajna, Monaka, Norveške, San Marina, Švice in Vatikanske mestne države.

Ptice, ki ne zapadejo v eno izmed zgoraj navedenih področij, morajo pri vnosu v EU izpolnjevati pogoje za uvoz v ujetništvu vzrejenih ptic.

 

UVOZ V UJETNIŠTVU VZREJENIH PTIC

 

Veterinarske pogoje za uvoz v ujetništvu vzrejenih ptic v EU iz tretjih držav določa Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 139/2013, ki so zaradi tveganja prenosa visoko patogene aviarne influence ter atipične kokošje kuge zelo strogi:

 • živali morajo biti ptice vzrejene v ujetništvu;
 • ptice morajo izvirati iz tretjih držav ali delov tretjih držav iz Priloge I; To so:
  • tretje države, ki so navedene v stolpcu 1 in 3 dela 1 priloge I k Uredbi Komisije št. 798/2008 in imajo v stolpcu 4 določen vzorec veterinarskega spričevala za vzrejno ali proizvodno perutnino, razen ratitov (BPP);
  • Argentina;
  • Filipini: Regija glavnega mesta.
 • ptice morajo prihajati iz odobrenih reprodukcijskih obratov, ki so v skladu s pogoji iz člena 4; seznam teh obratov je objavljen na spletni strani Evropske Komisije (DG Sante) tukaj;
 • ptice morajo izpolnjevati pogoje glede zdravstvenega stanja živali, ki so navedeni v veterinarskem spričevalu, kot je določeno v Prilogi III Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 139/2013;
 • pošiljko živali mora spremljati ustrezno veterinarsko spričevalo, ki ga izpolni in podpiše uradni veterinar v tretji državi odpošiljanja;
 • ptice morajo biti označene z individualno identifikacijsko številko na brezšivno sklenjenem obročku ali mikročipu, ki ima enkratno oznako, v skladu s členom 66(2) Uredbe Komisije (ES) št. 865/2006; le-ta mora biti vpisana v veterinarskem spričevalu, vsebovati pa mora oznako ISO tretje države izvoznice, ki izvaja identifikacijo, ter neponovljivo serijsko številko;
 • ptice se morajo prevažati v novih zabojnikih, ki so na zunanji strani posamično označeni z identifikacijsko številko, ki mora ustrezati identifikacijski številki, navedeni v veterinarskem spričevalu.

Uvoz pošiljk v ujetništvu vzrejenih ptic je dovoljen samo preko mejnih veterinarskih postaj (MVP), odobrenih za uvoz takšnih vrst živali, kjer uradni veterinar opravi veterinarski pregled, pri katerem ugotovi, ali živali izpolnjujejo veterinarske pogoje za uvoz. V Sloveniji je samo MVP Brnik "odobren" za uvoz takšnih živali. Seznam vseh MVP v EU je dostopen na spletni strani Evropske Komisije (DG Sante) na sledeči povezavi: http://ec.europa.eu/food/animal/bips/bips_contact_en.htm

 

Prihod pošiljke na MVP mora uvoznik predhodno najaviti. V skladu s Pravilnikom o veterinarskih pregledih živali pri vnosu na teritorij EU iz tretjih držav (Uradni list RS, št. 2/07 in 42/10) mora uvoznik en delovni dan pred prihodom obvestiti osebje MVP, kjer pošiljka vstopa na teritorij EU, o številu, vrsti in predvidenem času prihoda živali, na način, določen z Uredbo Komisije (ES) 282/2004.

 

Poleg tega je pri uvozu potrebno upoštevati tudi pravila in predpise, ki urejajo področje mednarodne trgovine z ogroženimi prosto živečimi živalskimi in rastlinskimi vrstami in s tem tudi Uredbo Sveta (ES) št. 338/97 (t.i. »CITES zakonodaja«). CITES je angleška okrajšava za Konvencijo o mednarodni trgovini z ogroženimi prosto živečimi živalskimi in rastlinskimi vrstami (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora). Zaščitene in ogrožene živalske vrste mora ob uvozu spremljati CITES potrdilo. Pristojni organ za izdajo teh potrdil v Sloveniji je Agencija Republike Slovenije za okolje (ARSO).

 

Več informacij o CITES je na voljo na spletni strani: http://www.cites.org/

 

 

Obvezna karantena po uvozu v EU:

V kolikor je pregled pošiljke živali na MVP zadovoljiv, uradni veterinar izda skupni vstopni veterinarski dokument, ki mora spremljati pošiljko živali od MVP do odobrenega karantenskega objekta/centra, kamor so živali prepeljane neposredno v karanteno  za obdobje najmanj 30 dni. V karanteni se izvede vzorčenje in preskušanje za ugotavljanje prisotnosti aviarne influence ter atipične kokošje kuge. Šele po tem, ko vse ptice z negativnim rezultatom opravijo preskus za omenjeni bolezni in ne kažejo nobenih kliničnih znakov drugih bolezni, za katere so dovzetne ptice, se lahko odpustijo iz karantene.

Ta pravila so bila pripravljena na podlagi Mnenja o tveganjih za zdravje in dobrobit živali, povezanih z uvozom divjih ptic razen perutnine v Evropsko unijo, ki ga je sprejel Znanstveni odbor za zdravje in dobrobit živali (AHAW - Scientific Panel on Animal Health and Welfare) Agencije EFSA, ki navaja morebitne pripomočke ter možnosti za zmanjšanje kakršnih koli ugotovljenih tveganj za zdravje živali, povezanih z uvozom ptic razen perutnine.

 

Sezname odobrenih karantenskih centrov imajo države članice EU objavljene na svojih spletnih straneh (povezava). V Sloveniji ni takšnega odobrenega karantenskega objekta/centra, ki bi ga lahko uporabljali vsi uvozniki ptic v ujetništvu (trenutno najbližji je v sosednji Avstriji). Uvoznik ali njihov zastopnik mora zagotoviti pisno potrdilo, ki ga je podpisala oseba, odgovorna za karantenski objekt/center, da bodo ptice sprejete v karanteno (podrobnosti so navedene v 8. členu Izvedbene uredbe Komisije 139/2013).

 

Na vrh

Na začetno stran

 

____________________________________________________________________________________________________________