Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

PSI, MAČKE IN BELI DIHURJI


 • Definicije pojmovin pojasnila(klik)
 • Identifikacija psov, mačk in belih dihurjev (klik)
 • Trgovski premiki psov, mačk in belih dihurjev iz tretjih držav - uvoz(klik)

  • Uvoz psov, mačk in belih dihurjev iz tretjih držav, ki so navedene v Prilogi II Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 577/2013 (klik)
  • Uvoz psov, mačk in belih dihurjev iz tretjih držav, ki so navedene v Prilogi I k Odločbi Komisije št. 2004/211/ES ali v delu 1 Priloge II Uredbe Komisije (EU) št. 206/2010in niso navedene v Izvedbeni uredbi Komisije (EU) št. 577/2013 (klik)
  • Uvoz psov, mačk in belih dihurjev, namenjenih za ustanove, inštitute in središča, ki so odobreni v skladu z Direktivo 92/65/EGS (klik)
 • Informacije na spletni strani Evropske komisije (DG Sante) glede uvoza psov, mačk in belih dihurjev(klik)
 • Izvoz psov, mačk in belih dihurjev v tretje države (klik)
 • Informacije glede trgovskih premikov psov, mačk in belih dihurjev med državami članicami EU so dostopne tukaj.
 • Netrgovski premiki psov, mačk in belih dihurjev (klik)

 

____________________________________________________________________________________________________________

 

DEFINICIJE POJMOV IN POJASNILA

 

>> Kadar niso izpolnjeni pogoji za netrgovski premik (klik) psov, mačk in belih dihurjev iz tretjih držav v EU, se uporabljajo pravila za uvoz teh živali.

 

>> Uvoz je sprostitev živali, živalskih proizvodov in krme v prost pretok ali namen sprostitve v prost pretok na teritoriju EU;

 

>> Tretja država pomeni državo, ki ni država članica Evropske unije (EU);

 

>> Mejna veterinarska postaja (v nadaljnjem besedilu: MVP) je katerakoli kontrolna točka na meji teritorija EU, določena in odobrena za izvajanje veterinarskih pregledov živali, živalskih proizvodov ter drugih proizvodov, določenih s predpisi Skupnosti;

 

>> Mesto izvora je gospodarstvo ali obrat, kjer se pripravi pošiljka za oddajo na trg, promet, trgovanje ali izvoz in se opravi predpisan pregled oziroma certificiranje;

 

>> Namembno mesto je gospodarstvo, obrat ali katerikoli drug prejemnik oziroma prejemnica (v nadaljnjem besedilu: prejemnik) pošiljke, naveden na dokumentu, ki spremlja pošiljko;

 

 

>> Zahteve glede veljavnosti cepljenja proti steklini so podrobno določene v Prilogi III Uredbe (EU) št. 576/2013. Na splošno to pomeni, da:

 • je žival cepljena proti steklini z ustreznim cepivom, ki ima dovoljenje za promet,
 • cepljenje opravi pooblaščeni veterinar,
 • je žival na datum cepljenja stara najmanj 12 tednov,
 • pooblaščeni veterinar ali uradni veterinar navede datum cepljenja v ustreznem delu identifikacijskega dokumenta,
 • mora pred cepljenjem žival biti veljavno označena, kar je razvidno iz identifikacijskega dokumenta živali.

Obdobje veljavnosti cepljenja se prične, ko mine najmanj 21 dni po zaključku primarnega cepljenja proti steklini in velja do datuma, ki ga pooblaščeni veterinar ali uradni veterinar v skladu s ustrezno zakonodajo navede v ustreznem delu identifikacijskega dokumenta. Če ponovno cepljenje ni opravljeno v obdobju veljavnosti predhodnega cepljenja se šteje za primarno cepljenje.

 

 

>> Zahteve glede veljavnosti za test titracije protiteles proti steklini so podrobno določene v Prilogi IV Uredbe (EU) št. 576/2013. Na splošno to pomeni, da morajo psi / mačke / beli dihurji, ki prihajajo z ozemlja ali tretje države ali so načrtovane za tranzit preko ozemlja ali tretje države s seznama v Prilogi I k Odločbi Komisije 2004/211/ES ali delu 1 Priloge II k Uredbi Komisije (EU) št. 206/2010, vendar ni na seznamu Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 577/2013, imeti opravljen test titracije protiteles proti steklini, ki izpolnjuje naslednje kriterije:

 • opravljen mora biti na vzorcu, ki ga odvzame veterinar, pooblaščen s strani pristojnega organa, vsaj 30 dni po datumu cepljenja in tri mesece pred datumom izvoza,
 • mora izmeriti stopnjo nevtralizacijskih protiteles proti steklini v serumu, ki mora znašati vsaj 0,5 IE/ml,
 • mora ga opraviti odobren laboratorij (seznam odobrenih laboratorijev).

K veterinarskemu spričevalu mora biti priložena overjena kopija uradnega poročila iz odobrenega laboratorija o rezultatu testa protiteles proti steklini.

Testa titracije protiteles proti steklini ni treba ponoviti pri živali, ki je bila po testu z zadovoljivimi rezultati ponovno cepljena proti steklini v obdobju veljavnosti predhodnega cepljenja.

 

 

Na vrh

 

____________________________________________________________________________________________________________

 

IDENTIFIKACIJA PSOV, MAČK IN BELIH DIHURJEV

 

Da bi zagotovili jasno povezavo med živaljo in dokumentom, ki spremlja žival pri premiku iz tretjih držav v EU (veterinarsko spričevalo, potni list), morajo biti živali med premikom označene z vsaditvijo transponderja (mikročipa) ali z jasno čitljivim znamenjem, ki je bilo vtetovirano pred 3. julijem 2011.

 

Skladno s tehničnimi zahtevami za transponderje iz Priloge IIUredbe (EU) št. 576/2013 morajo transponderji biti:

 • skladni s standardom ISO 11784 in uporabljati tehnologijo HDX ali FDX-B; in
 • takšni, da jih je mogoče odčitati z napravo za odčitavanje, združljivo s standardom ISO 11785.

Datum vstavitve transponderja oz. tetoviranja mora biti naveden v identifikacijskem dokumentu živali. V kolikor transponder ne izpolnjuje tehničnih zahtev iz Priloge II Uredbe (EU) št. 576/2013, mora lastnik ali pooblaščena oseba zagotoviti potrebno sredstvo za odčitavanje transponderja ob vsakem preverjanju označevanja in identitete živali.

 

Na vrh

 

____________________________________________________________________________________________________________

TRGOVSKI PREMIKI PSOV, MAČK IN BELIH DIHURJEV IZ TRETJIH DRŽAV

 

Psi (Canis lupus familiaris), mačke (Felis silvestris catus) in beli dihurji (Mustela putorius furo), ki so predmet trgovskih premikov iz tretjih držav v EU, morajo pri takšnem premiku izpolnjevati zahteve, ki so določene za uvoz v EU.

 

Pogoji za uvoz se uporabljajo vedno, kadar ne morejo biti izpolnjeni vsi pogoji, ki opredeljujejo pojem netrgovskega premika živali. Pes / mačka / beli dihur se v takšnih primerih iz tretje države ne more premikati v Slovenijo (EU) pod pogoji, ki veljajo za hišne živali.

 

Nekaj primerov premikov psov, mačk in belih dihurjev, ko veljajo pogoji za uvoz:

 • živali so iz tretje države v Slovenijo (EU) pripeljani ali poslani z namenom prodaje ali prenosa lastništva živali;
 • živali iz tretje države v Slovenijo (EU) potujejo ločeno od svojega lastnika izven obdobja 5 dni od potovanja lastnika;
 • živali iz tretje države v Slovenijo (EU) potujejo s fizično osebo, katera ima pooblastilo lastnika za takšen premik, lastnik pa ne potuje;
 • število živali, ki spremlja svojega lastnika iz tretje države v Slovenijo (EU) je večje od pet (>5), namen premika pa ni udeležba na tekmovanjih,razstavah ali športnih prireditvah ali pri pripravah na take prireditve;
 • število živali je večje od pet (>5),namen premika je udeležba na tekmovanjih, razstavah ali športnih prireditvah ali pri pripravah na take prireditve, vendar niso izpolnjeni pogoji iz druge točke 5. člena Uredbe (EU) št. 576/2013;

 

Zahteve v zvezi z zdravstvenim varstvom za uvoz psov, mačk in belih dihurjev so predpisane z Direktivo Sveta št. 92/65/EGS, ki med drugim določa, da morajo biti uvozni pogoji za navedene živalske vrste vsaj enakovredni ustreznim pogojem iz Uredbe (EU) št. 576/2013 ter, da se psi, mačke in beli dihurji lahko uvažajo le iz tretje države, ki je na seznamu, pripravljenem v skladu s postopkom iz navedene direktive. Pogoji za uvoz psov, mačk in belih dihurjev se razlikujejo glede na situacijo v zvezi s steklino v določeni tretji državi ali ozemlju.

 

Poleg tega je pri psih potrebno upoštevati tudi zahteve v zvezi z zajedavcem Echinococcus multilocularis, če je namembna država članica EU, ki je navedena v Prilogi Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 2018/878.

 

Pri uvozu je potrebno upoštevati tudi zaščitne odločbe, ki jih sprejme Komisija zaradi pojavov določenih bolezni v tretji državi ali drugih tveganj za zdravje ljudi. Pri uvozu psov in mačk iz Malezije (polotok) in Avstralije je potrebno upoštevati zaščitne ukrepe, ki do določeni z Odločbo Komisije št. 2006/146/ES.

 

Seznam tretjih držav in ozemelj, ki so odobrene za uvoz psov, mačk in belih dihurjev določa Izvedbeni sklep Komisije št. 2013/519/EU. Uvoz psov, mačk in belih dihurjev je dovoljen iz tretjih držav ali ozemelj, ki so navedene na seznamu vsaj enega od spodaj navedenih predpisov:

Uvoz psov, mačk in belih dihurjev iz tretjih držav in ozemelj, ki niso navedene na nobenem o teh seznamov, ni dovoljen.

 

Pošiljko takšnih živali ob uvozu v EU mora spremljati veterinarsko spričevalo, ki ustreza vzorcu iz dela 1 Priloge k Izvedbenemu sklepu Komisije št. 2013/519/EU (po 1.juniju 2017 Izvedbeni sklep Komisije 2017/98).

 

Posebej se obravnava pošiljke psov, mačk ali belih dihurjev, ki so namenjene za ustanove, inštitute in središča, ki so odobreni v skladu z Direktivo 92/65/EGS. Takšne pošiljke se v Unijo lahko uvozijo le, če so ozemlja ali tretje države, iz katerih prihajajo ter vsa ozemlja ali tretje države, preko katerih poteka tranzit, vključene v seznam iz Priloge II k Izvedbeni uredbi Komisije (EU) št. 577/2013.

 

Od 1. junija 2017 se uporablja novo veterinarsko spričevalo za uvoz psov, mačk in belih dihurjev v Unijo (nova Priloga I k Izvedbenemu Sklepu 2013/519/EU). V prehodnem obdobju do 30. junija 2017 se dovoli uvoz s "starim" spričevalom, če je bilo to izdano najpozneje 31. maja 2017 (in je skladno z vzorcem iz Priloge I, kot velja pred to spremembo).

 

 

Na vrh

 

____________________________________________________________________________________________________________

 

I. Uvoz psov, mačk in belih dihurjev iz tretjih držav, ki so navedene v Prilogi II Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 577/2013

 

Tretje države, ki so navedene v Prilogi II Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 577/2013:

 • v delu 1Andora,Švica*, Ferski otoki, Gibraltar, Grenlandija, Islandija, Lihtenštajn, Monako, Norveška, San Marino, Vatikanska mestna država;
 • v delu 2: Otok Ascension, Združeni arabski emirati, Antigva in Barbuda, Argentina,Avstralija**, Aruba, Bosna in Hercegovina, Barbados, Bahrajn, Bermudi, otoki BES (Bonaire, Sint Eustatius, Saba), Belorusija, Kanada, Čile, Curaçao, Fidži, Falklandski otoki, Hongkong, Jamajka, Japonska, Saint Kitts in Nevis, Kajmanski otoki, Sveta Lucija, Montserrat, Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija, Mauritius, Mehika,Malezija***, Nova Kaledonija, Nova Zelandija, Francoska Polinezija, Saint Pierre in Miquelon, Rusija, Singapur, Sveta Helena, Sint Maarten, Trinidad in Tobago, Tajvan, Združene države Amerike (vključena ozemlja: Ameriška Samoa, Guam, Severni Marianski otoki, Portoriko, Deviški otoki Združenih držav Amerike), Saint Vincent in Grenadine, Britanski Deviški otoki, Vanuatu, Wallis in Futuna.

 

Veterinarske pogoje za uvoz psov, mačk in belih dihurjev iz navedenih tretjih držav v EU določa Direktiva Sveta št. 92/65/EGS, ki je v slovenski pravni red prenesena s Pravilnikom o veterinarskih pogojih za promet in trgovanje na teritoriju EU in uvoz iz tretjih držav živali, živalskega semena, jajčnih celic in zarodkov, za katere pogoji niso določeni v drugih veterinarskih predpisih, ter za promet in trgovanje z živalmi domačih vrst, ki se gojijo v živalskih vrtovih (Uradni list RS, št. 115/06, 25/08, 42/10 in 96/14).

 

Splošni pogoji, ki morajo biti izpolnjeni za uvoz psov / mačk / belih dihurjev iz tretjih držav v Slovenijo so sledeči:

 • živali morajo biti identificirane/označene v skladu z veljavno EU zakonodajo; 
 • živali mora klinično pregledati pooblaščeni veterinar v času 48 ur pred pošiljanjem
 • pošiljko živali mora spremljati veterinarsko spričevalo za uvoz psov, mačk in belih dihurjev, ki ga potrdi uradni veterinar v tretji državi izvoznici;
  • vzorec veterinarskega spričevala za uvoz psov, mačk in belih dihurjev v Unijo (klik)
  • vzorec veterinarskega spričevala za uvoz psov, mačk in belih dihurjev v Unijo, ki se uporablja po 1. juniju 2017 (klik)
 • Pri prevozu živali z letalom iz tretjih držav je potrebno upoštevati t.i. IATA pravila za prevoz živih živali (Live Animals Regulations). Za podrobne informacije glede prevoza živali z letalom se posvetujte z izbrano letalsko družbo. 

 

*Švica: na podlagi veterinarskega sporazuma med Švico in državami članicami Evropske unije veljajo za trgovski premik psa, mačke ali belega dihurja med Švico in Slovenijo enake zahteve kot za takšen premik med državami članicami EU (glej: Trgovski premiki psov, mačk in belih dihurjev med državami članicami EU).

 

**Avstralija: pri uvozu mačk iz Avstralije je potrebno upoštevati zaščitne ukrepe iz Odločbe Komisije št. 2006/146/ES. Mačke se lahko uvozijo iz Avstralije, če niso prebivale na kmetijskih gospodarstvih, na katerih so bili v zadnjih 60 dneh zabeleženi primeri bolezni Hedra. Navedeni zaščitni ukrepi ne veljajo za mačke v tranzitu, če ostanejo na območju mednarodnega letališča.

 

***Malezija: pri uvozu psov in mačk iz Malezije (polotok) je potrebno upoštevati zaščitne ukrepe iz Odločbe Komisije št. 2006/146/ES. Psi in mačke se lahko uvozijo iz Malezije (polotok), če izpolnjujejo naslednje pogoje:

 • živali vsaj 60 dni pred izvozom niso bile v stiku s prašiči;
 • živali niso prebivale na kmetijskih gospodarstvih, na katerih so bili v zadnjih 60 dneh zabeleženi primeri bolezni Nipah;
 • živali so z negativnimi rezultati opravile ELISA test IgG za odkrivanje protiteles virusa bolezni Nipah v laboratoriju, ki so ga za navedene teste odobrili pristojni veterinarski organi, na podlagi vzorca krvi, odvzetega v 10 dneh pred izvozom.

Navedeni zaščitni ukrepi ne veljajo za pse in mačke v tranzitu, če ostanejo na območju mednarodnega letališča.

 

 

Uvoz psov, mačk in belih dihurjev je dovoljen samo preko mejnih veterinarskih postaj (MVP), odobrenih za uvoz takšnih vrst živali, kjer uradni veterinar opravi veterinarski pregled, pri katerem ugotovi, ali živali izpolnjujejo veterinarske pogoje za uvoz. Seznam vseh MVP v EU je dostopen na spletni strani Evropske Komisije (DG Sante) na sledeči povezavi: http://ec.europa.eu/food/animal/bips/bips_contact_en.htm

 

Prihod pošiljke na MVP mora uvoznik predhodno najaviti. V skladu z Direktivo Sveta št. 91/496/EGS, ki je v slovenski pravni red prenesena s Pravilnikom o veterinarskih pregledih živali pri vnosu na teritorij EU iz tretjih držav (Uradni list RS, št. 2/07 in 42/10), mora uvoznik en delovni dan vnaprej obvestiti veterinarsko osebje na MVP, kamor so živali namenjene, o številu, načinu in predvidenem času prihoda živali. Prispetje živali se uradno prijavi z dokumentom, sestavljenim v skladu z vzorcem enotnega veterinarskega vstopnega dokumenta (CVED), kot je določen z Uredbo Komisije (ES) 282/2004.

 

Države lahko sprejmejo nacionalne določbe, sprejete na podlagi dejstev, ki niso povezane z zahtevami v zvezi z zdravstvenim varstvom živali, in katerih namen je omejevanje premikov nekaterih vrst ali pasem hišnih živali. Pri uvozu v določeno državo članico EU je potrebno tako upoštevati tudi morebitne omejitve glede nevarnih pasem psov.

 

Informacije v zvezi z registracijo/odjavo živali v centralnem registru psov (CRPsi) so na voljo tukaj.

 

 

Na vrh

 

____________________________________________________________________________________________________________

 

II. Uvoz psov, mačk in belih dihurjev iz tretjih držav, ki so navedene v Prilogi I k Odločbi Komisije št. 2004/211/ES ali v delu 1 Priloge II Uredbe Komisije (EU) št. 206/2010 in niso navedene v Izvedbeni uredbi Komisije (EU) št. 577/2013

 

Uvoz je dovoljen tudi iz tretjih držav, ki so zagotovile zadostna jamstva glede obstoja ter izvajanja pravil in načel izdajanja spričeval, ki jih morajo upoštevati za izdajanje spričeval pooblaščene osebe tretjih držav pri izdajanju spričeval, ki jih veterinarska zakonodaja zahteva za preprečevanje zavajanja in goljufij pri izdajanju spričeval.

Takšne tretje države niso navedene v Prilogi II Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 577/2013, vendar pa so navedene na vsaj enem od naslednjih seznamov:

 • v Prilogi I k Odločbi Komisije 2004/211/ES: Združeni arabski  emirati, Argentina, Avstralija, Barbados, Bahrajn, Bermudi, Bolivija, Brazilija, Belorusija, Kanada, Švica, Čile, Kitajska, Kostarika, Kuba, Alžirija, Egipt, Falklandski otoki, Grenlandija, Hongkong, Izrael(1), Indija, Islandija, Jamajka, Jordanija, Japonska,  Kirgizistan, Koreja (Republika), Kuvajt, Libanon, Maroko, Črna gora, Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija, Macao, Malezija, Mauritius, Mehika, Nova Zelandija, Oman, Peru, Saint Pierre in Miquelon, Paragvaj, Katar, Srbija, Rusija, Saudova Arabija, Singapur, Tajska, Tunizija, Turčija, Ukrajina, Združene države Amerike, Urugvaj, Južna Afrika.
 • v delu I Priloge II Uredbe Komisije (EU) št. 206/2010: Albanija, Argentina, Avstralija, Bosna in Hercegovina, Bahrajn, Brazilija, Bocvana, Belorusija, Belize, Kanada, Švica, Čile, Kitajska, Kolumbija, Kostarika, Kuba, Alžirija, Etiopija, Falklandski otoki, Grenlandija, Gvatemala, Hongkong, Honduras, Izrael(1), Indija, Islandija, Japonska, Kenija, Maroko, Črna gora, Madagaskar, Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija, Mauritius, Mehika, Namibija, Nova Kaledonija, Nikaragva, Nova Zelandija, Panama, Paragvaj, Srbija(2), Rusija, Singapur, Salvador, Svazi, Tajska, Tunizija, Turčija, Ukrajina, Združene države Amerike, Urugvaj, Južna Afrika, Zimbabve.

(1) V nadaljnjem besedilu se razume kot Država Izrael brez območij, ki so od junija 1967 pod izraelsko upravo, tj. Golanske planote, Gaze, vzhodnega Jeruzalema in drugih delov Zahodnega brega;

(2) Brez Kosova, ki je trenutno pod mednarodno upravo v skladu z Resolucijo Varnostnega sveta Združenih narodov 1244 z dne 10. junija 1999.

 

Veterinarske pogoje za uvoz psov, mačk in belih dihurjev iz navedenih tretjih držav v EU določa Direktiva Sveta št. 92/65/EGS, ki je v slovenski pravni red prenesena s Pravilnikom o veterinarskih pogojih za promet in trgovanje na teritoriju EU in uvoz iz tretjih držav živali, živalskega semena, jajčnih celic in zarodkov, za katere pogoji niso določeni v drugih veterinarskih predpisih, ter za promet in trgovanje z živalmi domačih vrst, ki se gojijo v živalskih vrtovih (Uradni list RS, št. 115/06, 25/08, 42/10 in 96/14).

 

Splošni pogoji, ki morajo biti izpolnjeni za uvoz psov / mačk / belih dihurjev iz tretjih držav v Slovenijo so sledeči:

 • živali morajo biti identificirane/označene v skladu z veljavno EU zakonodajo;
 • živali mora klinično pregledati pooblaščeni veterinar v času 48 ur pred pošiljanjem;
 • pošiljko živali mora spremljati veterinarsko spričevalo za uvoz psov, mačk in belih dihurjev, ki ga potrdi uradni veterinar v tretji državi izvoznici;
  • vzorec veterinarskega spričevala za uvoz psov, mačk in belih dihurjev v Unijo (klik)
  • vzorec veterinarskega spričevala za uvoz psov, mačk in belih dihurjev v Unijo, ki se uporablja po 1. juniju 2017 (klik)
 • Pri prevozu živali z letalom iz tretjih držav je potrebno upoštevati t.i. IATA pravila za prevoz živih živali (Live Animals Regulations). Za podrobne informacije glede prevoza živali z letalom se posvetujte z izbrano letalsko družbo.

 

Uvoz psov, mačk in belih dihurjev je dovoljen samo preko mejnih veterinarskih postaj (MVP), odobrenih za uvoz takšnih vrst živali, kjer uradni veterinar opravi veterinarski pregled, pri katerem ugotovi, ali živali izpolnjujejo veterinarske pogoje za uvoz. Seznam vseh MVP v EU je dostopen na spletni strani Evropske Komisije (DG Sante) na sledeči povezavi: http://ec.europa.eu/food/animal/bips/bips_contact_en.htm

 

Prihod pošiljke na MVP mora uvoznik predhodno najaviti. V skladu z Direktivo Sveta št. 91/496/EGS, ki je v slovenski pravni red prenesena s Pravilnikom o veterinarskih pregledih živali pri vnosu na teritorij EU iz tretjih držav (Uradni list RS, št. 2/07 in 42/10), mora uvoznik en delovni dan vnaprej obvestiti veterinarsko osebje na MVP, kamor so živali namenjene, o številu, načinu in predvidenem času prihoda živali. Prispetje živali se uradno prijavi z dokumentom, sestavljenim v skladu z vzorcem enotnega veterinarskega vstopnega dokumenta (CVED), kot je določen z Uredbo Komisije (ES) 282/2004.

 

Države lahko sprejmejo nacionalne določbe, sprejete na podlagi dejstev, ki niso povezane z zahtevami v zvezi z zdravstvenim varstvom živali, in katerih namen je omejevanje premikov nekaterih vrst ali pasem hišnih živali. Pri uvozu v določeno državo članico EU je potrebno tako upoštevati tudi morebitne omejitve glede nevarnih pasem psov.

 

Informacije v zvezi z registracijo/odjavo živali v centralnem registru psov (CRPsi) so na voljo tukaj.

 

 

Na vrh

 

____________________________________________________________________________________________________________

 

III. Uvoz psov, mačk in belih dihurjev, namenjenih za ustanove, inštitute in središča, ki so odobreni v skladu z Direktivo 92/65/EGS

 

Pošiljke psov, mačk in belih dihurjev, namenjenih za ustanove, inštitute in središča, ki so odobreni v skladu z Direktivo 92/65/EGS se lahko uvozijo v Unijo, če:

 • prihajajo z ozemlja ali tretje države, ki je navedena v Prilogi II k Izvedbeni uredbi Komisije (EU) št. 577/2013;
 • poteka tranzit takšnih živali samo preko ozemlja ali tretje države, ki je navedena v Prilogi II k Izvedbeni uredbi Komisije (EU) št. 577/2013;
 • jih spremlja ustrezno izpolnjeno veterinarsko spričevalo, skladno z vzorcem iz dela 1 Priloge k Izvedbenemu sklepu Komisije št. 2013/519/EU (po 1.juniju 2017 Izvedbeni sklep Komisije 2017/98), ki ga potrdi uradni veterinar v tretji državi izvoznici (vzorec veterinarskega spričevala).
 • od 1. junija 2017 se uporablja novo veterinarsko spričevalo za uvoz psov, mačk in belih dihurjev v Unijo (nova Priloga I k Izvedbenemu Sklepu 2013/519/EU). V prehodnem obdobju do 30. junija 2017 se dovoli uvoz s "starim" spričevalom, če je bilo to izdano najpozneje 31. maja 2017 (in je skladno z vzorcem iz Priloge I, kot velja pred to spremembo) (vzorec).

Uvoz psov, mačk in belih dihurjev je dovoljen samo preko mejnih veterinarskih postaj (MVP), odobrenih za uvoz takšnih vrst živali, kjer uradni veterinar opravi veterinarski pregled, pri katerem ugotovi, ali živali izpolnjujejo veterinarske pogoje za uvoz. Seznam vseh MVP v EU je dostopen na spletni strani Evropske Komisije (DG Sante) na sledeči povezavi: http://ec.europa.eu/food/animal/bips/bips_contact_en.htm

 

Prihod pošiljke na MVP mora uvoznik predhodno najaviti. V skladu z Direktivo Sveta št. 91/496/EGS, ki je v slovenski pravni red prenesena s Pravilnikom o veterinarskih pregledih živali pri vnosu na teritorij EU iz tretjih držav (Uradni list RS, št. 2/07 in 42/10), mora uvoznik en delovni dan vnaprej obvestiti veterinarsko osebje na MVP, kamor so živali namenjene, o številu, načinu in predvidenem času prihoda živali. Prispetje živali se uradno prijavi z dokumentom, sestavljenim v skladu z vzorcem enotnega veterinarskega vstopnega dokumenta (CVED), kot je določen z Uredbo Komisije (ES) 282/2004.

 

Na vrh

Na začetno stran

 

____________________________________________________________________________________________________________

 

 

Vir slikovnega gradiva: internet.