Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

PERUTNINA IN VALILNA JAJCA

 

Uvoz ptic v EU ureja več evropskih predpisov glede na vrsto ptic in namen njihovega uvoza.

 

Ločimo uvoz:

 • perutnine (kokoši, purani, pegatke, race, gosi, prepelice, golobi, fazani, jerebice, in tekači (Ratitae), ki se gojijo ali redijo v ujetništvu za vzrejo, proizvodnjo mesa ali jajc za prehrano ali za obnovo populacije divjih ptic (2. člen Direktive Sveta 2009/158/ES));
 • ptic, uvoženih za ohranitvene programe, ki jih odobrijo pristojni organi namembne države članice;
 • hišnih živali iz tretjega odstavka člena 1 Direktive 92/65/EGS, ki spremljajo lastnika;
 • ptic, namenjenih za živalske vrtove, cirkuse, zabaviščne parke ali poskuse;
 • ptic, namenjenih za ustanove, inštitute ali središča, ki so odobreni v skladu s členom 13 Direktive 92/65/EGS;
 • športnih golobov pismonoš, ki so prineseni na ozemlje Unije iz sosednje tretje države, kjer običajno prebivajo, in se nemudoma izpustijo in se od njih pričakuje, da bodo odleteli nazaj v navedeno tretjo državo;
 • ptic, uvoženih iz Andore, Lihtenštajna, Monaka, Norveške, San Marina, Švice in Vatikanske mestne države.

Ptice, ki ne zapadejo v eno izmed zgoraj navedenih področij, morajo pri vnosu v EU izpolnjevati pogoje za uvoz v ujetništvu vzrejenih ptic (klik).

 

____________________________________________________________________________________________________________

 

UVOZ PERUTNINE IN VALILNIH JAJC

 • Definicije pojmov (klik)
 • Uvoz perutnine in valilnih jajc iz tretjih držav(klik)
 • Tranzit perutnine in valilnih jajc preko ozemlja EU (klik)

 • Informacije glede premikov perutnine in valilnih jajc znotraj EU so dostopne tukaj.
 • Izvoz perutnine in valilnih jajc v tretje države (klik)
 • Informacije na spletni strani Evropske komisije (DG Sante) (klik)

 

____________________________________________________________________________________________________________

 

Definicije pojmov (Direktiva Sveta 2009/158/ES in Uredba Komisije (ES) št. 798/2008)

 

perutnina pomeni kokoši, purane, pegatke, race, gosi, prepelice, golobe, fazane, jerebice in tekače (Ratitae), ki se gojijo ali redijo v ujetništvu za vzrejo, proizvodnjo mesa ali jajc za prehrano ali za obnovo populacije divjih ptic;

 

ratiti pomenijo ptice reda Struthioniformes (Casuariidae, Rheidae, Struthionidae), ki se gojijo ali redijo v ujetništvu za vzrejo in proizvodnjo;

 

valilna jajca pomeni jajca za inkubiranje, ki jih znese perutnina;

 

enodnevni piščanci pomenijo vso perutnino, staro manj kot 72 ur, ki še ni krmljena; brazilske race (Cairina moschata) ali njihove križance pa je dovoljeno krmiti;

 

matična perutnina pomeni perutnino, staro 72 ur ali več, namenjeno za proizvodnjo valilnih jajc;

 

proizvodna perutnina pomeni perutnino, staro 72 ur ali več, ki se goji za proizvodnjo mesa in/ali konzumnih jajc (ali za obnovo populacije divjih ptic);

 

perutnina za zakol pomeni perutnino, ki se pošlje neposredno v klavnico in se čim prej po prihodu zakolje, v vsakem primeru pa v roku 72 ur;

 

jajca, prosta specificiranih patogenih organizmov pomenijo valilna jajca, ki izvirajo iz "jat piščancev, prostih specificiranih patogenih organizmov", kot je opisano v Evropski farmakopeji, ter ki se uporabljajo izključno za diagnostične, raziskovalne in farmacevtske namene;

 

Na vrh

 

____________________________________________________________________________________________________________

 

 

Uvoz perutnine in valilnih jajc iz tretjih držav

 

Direktiva Sveta 2009/158/ES določa načela zdravstvenega varstva živali, na katerih temelji uvoz žive perutnine. Ta direktiva, ki je bila večkrat spremenjena, usklajuje pravila in določa splošne pogoje zdravstvenega stanja živali za uvoz žive perutnine v EU. Cilj te uskladitve je zagotoviti, da se v vseh državah članicah uporabljajo enaka načela za uvoz perutnine in da se prepreči vstop na ozemlje EU perutnine, okužene z nalezljivimi boleznimi, nevarnimi za rejne živali ali za ljudi.

 

Nadalje je v okviru Direktive 2009/158/ES mogoče državo tudi regionalizirati. To pomeni, da se glede na zdravstveno stanje živali ter jamstva, ki jih zagotavlja zadevna država, samo del njenega ozemlja odobri za izvoz žive perutnine v EU.

 

Direktiva Sveta 2009/158/ES je v slovenski pravni red prenesena s Pravilnikom o veterinarskih pogojih, za trgovanje s perutnino, enodnevnimi piščanci in valilnimi jajci na teritoriju Evropske unije ter uvoz iz tretjih držav (Uradni list RS, št. 5/04, 21/04, 31/07 in 42/10).

 

Uredba Komisije (ES) št. 798/2008, ki je bila nazadnje spremenjena z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) št. 2015/2258, določa seznam tretjih držav, ozemelj, območij ali kompartmentov, iz katerih se dovolita uvoz perutnine in perutninskih proizvodov v Skupnost in njihov tranzit skozi Skupnost, ter zahteve za izdajanje veterinarskih spričeval.

 

Zaradi bioloških razlik ter razlik v dovzetnosti za bolezni med ratiti (npr. noji, emuji, nanduji) in drugimi vrstami perutnine, predstavlja uvoz ratitov drugačno tveganje za zdravje živali kot uvoz druge perutnine, kar se odraža tudi v zakonodaji EU. Zaradi istega razloga se razlikujejo tudi pogoji za uvoz valilnih jajc ratitov in valilnih jajc drugih vrst perutnine.

 

Uvoz perutnine in valilnih jajc, se dovoli samo iz tistih tretjih držav, njihovih ozemelj, območij ali kompartmenov, kjer je v delu 1 Priloge I (stolpec 4) navedene uredbe navedeno posebno vzorčno veterinarsko spričevalo.

 

Tretja država, ozemlje, območje ali kompartment so lahko uvrščeni na seznam za uvoz:

 • matične ali proizvodne perutnine razen ratitov (v stolpcu 4 je naveden vzorec veterinarskega spričevala BPP);
 • matične ali proizvodne ratite (v stolpcu 4 je naveden vzorec veterinarskega spričevala BPR);
 • enodnevnih piščancev razen enodnevnih piščancev ratitov (v stolpcu 4 je naveden vzorec veterinarskega spričevala DOC);
 • enodnevnih piščancev ratitov (v stolpcu 4 je naveden vzorec veterinarskega spričevala DOR);
 • valilnih jajc perutnine razen valilnih jajc ratitov (v stolpcu 4 je naveden vzorec veterinarskega spričevala HEP);
 • valilnih jajc ratitov (v stolpcu 4 je naveden vzorec veterinarskega spričevala HER);
 • jajc, prostih specificiranih patogenih organizmov (v stolpcu 4 je naveden vzorec veterinarskega spričevala SPF);
 • klavne perutnine in perutnine za obnavljanje populacije divjačine razen ratitov (v stolpcu 4 je naveden vzorec veterinarskega spričevala SRP);
 • klavnih ratitov (v stolpcu 4 je naveden vzorec veterinarskega spričevala SRA);
 • samostojnih pošiljk, ki vsebujejo manj kot 20 enot perutnine razen ratitov, valilnih jajc in njenih enodnevnih piščancev (v stolpcu 4 je naveden vzorec veterinarskega spričevala LT20);

 

Ko je tretja država, ozemlje, območje ali kompartment, naveden v Uredbi Komisije (ES) št. 798/2008, potem je načelno odobren za izvoz v EU. Vendar pa so potrebni nadaljnji koraki, da izvoz iz določene tretje države lahko poteka. Izvaja se ocena posebnega položaja bolezni in, če je potrebno, se lahko za uvoz zahteva dodatne zahteve ali uvede določene omejitve, da se zmanjša morebitna tveganja za bolezni. To je določeno v delu 1 Priloge I k Uredbi Komisije (ES) št. 798/2008, in vključuje:

 • Dodatna jamstva (stolpec 5) - odvisno od zdravstvenega stanja v tretji državi; v zvezi z atipično kokošjo kugo se lahko zahtevajo dodatna zdravstvena jamstva, preden se živali lahko uvažajo v EU. Kadar je v stolpcu 5 navedena ena od oznak "I", "II", "III", "V", "X", mora tretja država izpolnjevati ta dodatna jamstva.
 • Posebni pogoji (stolpec 6) - omejitve v zvezi z izbruhom visoko patogene aviarne influence (HPAI) in/ali atipične kokošje kuge, kadar je v stolpcu 6 navedena ena od oznak "P2", "P3", "N". Določeni so lahko tudi datumi: datum, ko prepoved stopi v veljavo (stolpec 6A) in datum, s katerim prepoved ni več v veljavi in je uvoz ponovno dovoljen (stolpec 6B). 
 • Program nadzora aviarne influence(stolpec 7) in načrt cepljenja proti aviarni influenci (stolpec 8) - status tretje države, ozemlja, območja ali kompartmenta, da bodisi izvaja program nadzora (oznaka "A") ali cepljenje proti aviarni influenci (oznaka "B").
 • Program nadzora za salmonelo(stolpec 9) - kadar Komisiji ni bil predložen ustrezen program nadzora za salmonelo v skladu z Uredbo (ES) št. 2160/2003 ali pa le-ta ni bil odobren, je uvoz v EU zadevne perutnine prepovedan. V stolpcu 9 je navedena ena od oznak "S0", "S1", "S2", "S3", "S5", "ST0", "ST1".

Ko so potrebne dodatne zahteve, mora uradni veterinar v tretji državi izvoznici zagotoviti, da so v veterinarskem spričevalu izpolnjeni/potrjeni ustrezni oddelki.

 

Da lahko tretja država izvaža živo perutnino v EU, mora izpolnjevati tudi nekatere zahteve glede javnega zdravja - imeti mora odobren načrt nadzora nad ostanki snovi v skladu s Sklepom Komisije št. 2011/163/EU.

 

 

 

>> Perutnina in valilna jajca, morajo za uvoz v Slovenijo (EU) izpolnjevati naslednje veterinarske pogoje:

 • živali / valilna jajca morajo izvirati iz odobrenega reprodukcijskega ali rejnega centra;
 • živali / valilna jajca morajo glede na vrsto in namen uporabe izpolnjevati predpisane pogoje glede zdravstvenega stanja, javnozdravstvenega stanja in dobrega počutja živali med prevozom, ki so določeni v spričevalu.
 • pošiljko živali / valilnih jajc mora spremljati predpisano veterinarsko spričevalo, skladno z ustreznim vzorcem iz Uredbe Komisije (ES) št. 798/2008: BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, SPF, SRP, SRA, LT20. Veterinarsko spričevalo potrdi uradni veterinar v tretji državi izvoznici in mora biti tudi v jeziku države članice vstopa v EU.

 

Uvoz perutnine in valilnih jajc je dovoljen samo preko mejnih veterinarskih postaj (MVP), odobrenih za uvoz takšnih vrst živali, kjer uradni veterinar opravi veterinarski pregled, pri katerem ugotovi, ali živali izpolnjujejo veterinarske pogoje za uvoz. Seznam vseh MVP v EU je dostopen na spletni strani Evropske Komisije (DG Sante) na sledeči povezavi: http://ec.europa.eu/food/animal/bips/bips_contact_en.htm

 

Prihod pošiljke na MVP mora uvoznik predhodno najaviti. V skladu z Direktivo Sveta št. 91/496/EGS, ki je v slovenski pravni red prenesena s Pravilnikom o veterinarskih pregledih živali pri vnosu na teritorij EU iz tretjih držav (Uradni list RS, št. 2/07 in 42/10), mora uvoznik en delovni dan vnaprej obvestiti veterinarsko osebje na MVP, kamor so živali namenjene, o številu, načinu in predvidenem času prihoda živali. Prispetje živali se uradno prijavi z dokumentom, sestavljenim v skladu z vzorcem enotnega veterinarskega vstopnega dokumenta (CVED), kot je določen z Uredbo Komisije (ES) 282/2004.

 

 

Na vrh

____________________________________________________________________________________________________________

 

Tranzit perutnine in valilnih jajc preko ozemlja EU

 

Perutnina in valilna jajca z nižjim zdravstvenim statusom kot je zdravstveni status v EU, ne sme tranzitirati preko ozemlja EU.

 

 

Na vrh

Na začetno stran

 

____________________________________________________________________________________________________________

 

Vir slikovnega gradiva: internet.