Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

OSTALE ŽIVE ŽIVALI

POSEBNI POGOJI ZA TRGOVANJE IN UVOZ SALAMANDROV

Zaradi tveganja, ki ga predstavlja povzročitelj Batrachochytrium salamandrivorans  za populacijo močeradov, je bil sprejet Izvedbeni Sklep Komisije (EU) 2018/320 o nekaterih ukrepih varovanja zdravja živali za trgovino z močeradi znotraj Unije in vnos takih živali v Unijo v zvezi z glivo Batrachochytrium salamandrivorans (v nadaljnjem besedilu: Bsal).

 

Posebne zahteve za uvoz močeradov (vse dvoživke iz reda Caudata) v Unijo se uporabljajo do 31. decembra 2019.

 

Uvoz pošiljk močeradov iz tretjih držav v Unijo je prepovedan, razen če izpolnjujejo posebne pogoje, ki so določeni v Izvedbenem Sklepu Komisije 2018/320. Pogoji za uvoz so naslednji:

- pošiljka mora izvirati iz ene od tretjih držav, ki so navedene v točki a) četrtega člena;

- pošiljko spremlja veterinarsko zdravstveno spričevalo, kot je določeno v delu B Priloge I;

- močeradi ne smejo kazati kliničnih znakov bolezni ter morajo biti pred pošiljanjem izolirani od živali iz drugih epidemioloških enot - kar potrdi uradni veterinar v tretji državi v spričevalu iz prejšnje alineje;

 

Ob veterinarskem pregledu pri uvozu na Mejni kontrolni točki mora uvoznik ali njegov zastopnik uradnemu veterinarju predložiti pisno potrdilo, da namembni obrat v katerem se izvaja karantena (ki ga je predhodno registriral pristojni organ) v Uniji izpolnjuje pogoje iz Priloge II, ter da bo pošiljka sprejeta v karanteno v ta obrat. Pisno potrdilo izda fizična ali pravna oseba, odgovorna za namembni obrat.

 

Po uvozu morajo biti pošiljke poslane direktno v namembni obrat, v katerem se izvede karantena. Minimalni pogoji za te obrate so določeni v Prilogi II. V času karantene uradni ali odobreni veterinar v namembnem obratu preveri dokumentacijo, evidence in živali, ter izvede potrebna vzorčenja, testiranja oz. zdravljenja za Bsal, kot je to določeno v Prilogi III. Pošiljko iz karantene sprosti uradni ali odobreni veterinar s pisno odobritvijo, ko so izpolnjeni vsi predpisani pogoji iz Izvedbenega Sklepa 2018/320.

 

Do konca prehodnega obdobja (6. september 2018) so mogoča določena odstopanja. Za več informacij se obrnite na UVHVVR (gp.uvhvvr@gov.si).