Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

KOPITARJI

 • Definicije pojmov (klik)
 • Uvoz kopitarjev(klik)

  • Uvoz kopitarjev
   1. Uvoz registriranih kopitarjev ali kopitarjev za rejo in rabo
   2. Uvoz kopitarjev za zakol

  • Začasni uvoz registriranih kopitarjev za manj kot 90 dni

  • Ponovni vstop registriranih kopitarjev
 • Tranzit kopitarjev čez ozemlje EU (klik)
 • Informacije glede premikov kopitarjev znotraj EU so dostopne tukaj.

 ____________________________________________________________________________________________________________

 

DEFINICIJE POJMOV (Direktiva Sveta 2009/156/ES)

 

„kopitarji“ so divje ali domače živali vrst konj, zebra in osel ter križanci prej navedenih vrst;

 

„registrirani kopitarji“ so tisti, ki so registrirani, kakor je opredeljeno v Direktivi Sveta 90/427/EGS z dne 26. junija 1990 o zootehniških in genealoških pogojih, ki urejajo promet s kopitarji znotraj Skupnosti, in jih spremlja identifikacijski dokument (ID), ki ga izda:

 • rejska organizacija ali kateri koli drug pristojni organ v državi izvora, ki upravlja rodovniško knjigo oziroma register za to pasmo, ali
 • katera koli mednarodna zveza ali organizacija, ki upravlja s tekmovalnimi in dirkalnimi konji;

„kopitarji za zakol“ so kopitarji, namenjeni bodisi neposredno v klavnico bodisi v odobren zbirni center, od koder se kopitarje odpremi v klavnico;

 

„kopitarji za rejo in rabo“ so kopitarji, ki niso registrirani kopitarji ali kopitarji za zakol

 

Na vrh

 

____________________________________________________________________________________________________________

 

Nova zakonodaja glede pogojev za vstop v Unijo enoprstih kopitarjev in njihovega zarodnega materiala

 

Dne 1. oktobra 2018 je vstopila v veljavo Izvedbena Uredba Komisije (EU) 2018/659 o pogojih za vstop v Unijo živih enoprstih kopitarjev ter semena, jajčnih celic in zarodkov enoprstih kopitarjev.

 

Ta Uredba določa seznam tretjih držav in njihovih delov, iz katerih je dovoljen vstop enoprstih kopitarjev in njihovega zarodnega materiala v Unijo, ter pogoje glede zdravja živali in izdajanja spričeval za navedene pošiljke.

 

Novost so predvsem pogoji glede zagotavljanja sledljivosti registriranih kopitarjev pri začasnem vnosu v Evropsko Unijo, ter sprememba glede možnosti da začasni vnos konjev postane trajni vstop, ter zahteve v primeru pogina ali izgube registriranega konja.

 

Uredba 2018/659 določa nove vzorce veterinarskih spričeval, predvideva pa prehodno obdobje za uporabo starih vzorcev spričeval do 31. decembra 2018. Določeni členi (kot je navedeno v 24. členu) se uporabljajo šele od 14. decembra 2019.

 

Razveljavijo se Odločbe 92/260/EGS, 93/195/EGS, 93/196/EGS, 93/197/EGS, 94/699/ES, 95/329/ES, 2003/13/ES, 2004/177/ES in 2004/211/ES, ter Sklepa 2010/57/EU in 2010/471/EU.

 

 

UVOZ KOPITARJEV IZ TRETJIH DRŽAV

 

Da tretja država ali del tretje države pridobi odobritev za izvoz konj v EU, izvede služba Evropske komisije, Urad za prehrano in veterinarstvo - Food and Veterinary Office (FVO) v zadevni tretji državi ali njeni regiji posebno misijo, med katero preverja, da so jamstva za zdravstveno varstvo živali v zvezi s kopitarji v zadevni tretji državi ustrezno izpolnjena, kakor določa Direktiva 2009/156/ES.

 

Tretja država ali njena regija sme izvažati kopitarje v EU samo, če se na podlagi načel iz Direktive Sveta 2009/156/EGS ter rezultatov misije FVO uvrsti na seznam tretjih držav ali njihovih regij, odobrenih za izvoz živih kopitarjev, njihovega semena, jajčnih celic ter zarodkov. Seznam je predpisan v Odločbi Komisije 2004/211/ES in opredeljuje zdravstveno skupino, v katero je država izvoznica ali njena regija razporejena za uporabo uveljavljenih zdravstvenih spričeval.

 

Dovoljene so tri vrste uvoza, pogoji za zdravstveno varstvo živali in veterinarsko certificiranje pa so naslednji:

 • Uvoz kopitarjev:
  • Uvoz registriranih kopitarjev ali kopitarjev za rejo in rabo (klik)
  • Uvoz kopitarjev za zakol (klik)

 • Začasni uvoz registriranih kopitarjev za manj kot 90 dni (klik)
 • Ponovni vstop registriranih kopitarjev(klik)

 

Na vrh

 

 ____________________________________________________________________________________________________________

 

Uvoz kopitarjev

 

1. Uvoz registriranih kopitarjev ali kopitarjev za rejo in rabo

 

Pogoje za uvoz registriranih kopitarjev ali kopitarjev za rejo in rabo določa Odločba Komisije 93/197/EGS o pogojih zdravstvenega varstva živali in izdajanju zdravstvenih spričeval pri uvozu registriranih kopitarjev ter kopitarjev za pleme in proizvodnjo, ki v prilogi II določa veterinarsko spričevalo (glede na skupino v katero sodi tretja država glede zdravstvenega stanja živali), ki mora ob uvozu spremljati registriranega kopitarja ali kopitarja za rejo in rabo.

 

Seznam tretjih držav, iz katerih je dovoljen uvoz kopitarjev v EU je določen v Prilogi I Odločbe Komisije št. 2004/211/ES.

 

>> Registrirani kopitarji morajo ob uvozu izpolnjevati naslednje veterinarske pogoje:

 • morajo biti identificirani;
 • spremljati jih mora identifikacijski dokument;
 • spremljati jih mora zdravstveno spričevalo za uvoz registriranih kopitarjev in kopitarjev za rejo in rabo v Evropsko unijo (kot ga določa Odločba Komisije št. 93/197/EGS v Prilogi II). Spričevalo potrdi uradni veterinar v tretji državi izvoznici. Kopitarji morajo izpolnjevati pogoje glede zdravstvenega stanja, ki so določeni v spričevalu. Veterinarsko spričevalo mora biti tudi v jeziku države članice vstopa v EU.

 

>> Kopitarji za rejo in rabo morajo ob uvozu izpolnjevati naslednje veterinarske pogoje:

 • morajo biti identificirani;
 • spremljati jih mora zdravstveno spričevalo za uvoz registriranih kopitarjev in kopitarjev za rejo in rabo v Evropsko unijo (kot ga določa Odločba Komisije št. 93/197/EGS v Prilogi II). Spričevalo potrdi uradni veterinar v tretji državi izvoznici. Kopitarji morajo izpolnjevati pogoje glede zdravstvenega stanja, ki so določeni v spričevalu. Veterinarsko spričevalo mora biti tudi v jeziku države članice vstopa v EU.

 

Uvoz kopitarjev je dovoljen samo preko mejnih veterinarskih postaj (MVP), odobrenih za uvoz takšnih vrst živali, kjer uradni veterinar opravi veterinarski pregled, pri katerem ugotovi, ali živali izpolnjujejo veterinarske pogoje za uvoz. Slovenija trenutno nima odobrene MVP za uvoz kopitarjev. Seznam vseh MVP v EU je dostopen na spletni strani Evropske Komisije (DG Sante) na sledeči povezavi: http://ec.europa.eu/food/animal/bips/bips_contact_en.htm

 

Prihod pošiljke na MVP mora uvoznik predhodno najaviti. V skladu z Direktivo Sveta št. 91/496/EGS, ki je v slovenski pravni red prenesena s Pravilnikom o veterinarskih pregledih živali pri vnosu na teritorij EU iz tretjih držav (Uradni list RS, št. 2/07 in 42/10), mora uvoznik en delovni dan vnaprej obvestiti veterinarsko osebje na MVP, kamor so živali namenjene, o številu, načinu in predvidenem času prihoda živali. Prispetje živali se uradno prijavi z dokumentom, sestavljenim v skladu z vzorcem enotnega veterinarskega vstopnega dokumenta (CVED), kot je določen z Uredbo Komisije (ES) 282/2004.

 

 

>> Registracija kopitarjev po uvozu <<

 

Najkasneje v 30 dneh po uvozu kopitarja (končanem carinskem postopku) je potrebno spremne dokumente kopitarja predložiti izdajatelju v Republiki Sloveniji in vložiti zahtevek za identifikacijski dokument ali za vpis obstoječega dokumenta v centralni register kopitarjev.

Kontakt:  Inštitut za zdravstveno varstvo kopitarjev (Veterinarska fakulteta, Univerza v Ljubljani, Cesta v Mestni log 47, 1000 Ljubljana), kontaktna oseba: Matjaž Mesarič ali Barbara Pezdir, Tel.: +386 1 4779 384, Faks: +386 1 4779 388, E-pošta: selekcija.kopitarjev@vf.uni-lj.si

 

Več informacij najdete na povezavi: www.uvhvvr.gov.si/si/delovna_podrocja/identifikacija_in_registracija_zivali/kopitarji/

 

Na vrh

 


2. Uvoz kopitarjev za zakol


Pogoje za uvoz kopitarjev za zakol določa Odločba Komisije št. 93/196/EGS o pogojih v zvezi z zdravstvenim varstvom živali in izdajanjem veterinarskih spričeval za uvoz, ki v Prilogi I določa veterinarsko spričevalo, ki mora ob uvozu spremljati kopitarje za zakol, ki se pošiljajo neposredno v klavnico in v Prilogi II določa spričevalo, ki mora ob uvozu spremljati kopitarje za zakol, ki se uvažajo preko sejma ali zbirnega centra.

 

Seznam tretjih držav, iz katerih je dovoljen uvoz kopitarjev v EU je določen v Prilogi I Odločbe Komisije št. 2004/211/ES.

 

>> Kopitarji za zakol morajo ob uvozu izpolnjevati naslednje veterinarske pogoje:

 • morajo biti identificirani;
 • spremljati jih mora zdravstveno spričevalo za uvoz kopitarjev za zakol v Evropsko unijo (kot ga določa Odločba Komisije št. 93/196/EGS v Prilogi I za kopitarje, ki so poslani neposredno v klavnico v EU in v Prilogi II za kopitarje za zakol, ki se uvažajo preko sejma ali zbirnega centra). Spričevalo potrdi uradni veterinar v tretji državi izvoznici. Kopitarji morajo izpolnjevati pogoje glede zdravstvenega stanja, ki so določeni v spričevalu. Veterinarsko spričevalo mora biti tudi v jeziku države članice vstopa v EU.

 

Uvoz pošiljk kopitarjev je dovoljen samo preko mejnih veterinarskih postaj (MVP), odobrenih za uvoz takšnih vrst živali, kjer uradni veterinar opravi veterinarski pregled, pri katerem ugotovi, ali živali izpolnjujejo veterinarske pogoje za uvoz. Slovenija trenutno nima odobrene MVP za uvoz kopitarjev. Seznam vseh MVP v EU je dostopen na spletni strani Evropske Komisije (DG Sante) na sledeči povezavi: http://ec.europa.eu/food/animal/bips/bips_contact_en.htm

 

Prihod pošiljke na MVP mora uvoznik predhodno najaviti. V skladu z Direktivo Sveta št. 91/496/EGS, ki je v slovenski pravni red prenesena s Pravilnikom o veterinarskih pregledih živali pri vnosu na teritorij EU iz tretjih držav (Uradni list RS, št. 2/07 in 42/10), mora uvoznik en delovni dan vnaprej obvestiti veterinarsko osebje na MVP, kamor so živali namenjene, o številu, načinu in predvidenem času prihoda živali. Prispetje živali se uradno prijavi z dokumentom, sestavljenim v skladu z vzorcem enotnega veterinarskega vstopnega dokumenta (CVED), kot je določen z Uredbo Komisije (ES) 282/2004.

 

Na vrh

 

____________________________________________________________________________________________________________

 

 

Začasni uvoz registriranih kopitarjev, krajši od 90 dni

 

 

Pogoje za začasni uvoz registriranih kopitarjev določa Odločba Komisije št. 92/260/EGS o pogojih v zvezi z zdravstvenim varstvom živali in izdajanjem veterinarskih spričeval za začasen sprejem registriranih kopitarjev, ki v Prilogi II določa veterinarsko spričevalo (glede na skupino v katero sodi tretja država glede zdravstvenega stanja živali), ki mora spremljati kopitarja iz tretje države ob začasnem uvozu.

 

Registrirani kopitarji morajo ob začasnem uvozu izpolnjevati naslednje veterinarske pogoje:

 • morajo biti identificirani;
 • spremljati jih mora identifikacijski dokument;
 • spremljati jih mora zdravstveno spričevalo za začasni uvoz registriranih kopitarjev v EU za obdobje, krajše od 90 dni (kot ga določa Odločba Komisije št. 92/260/EGS v Prilogi II). Spričevalo potrdi uradni veterinar v tretji državi izvoznici. Kopitarji morajo izpolnjevati pogoje glede zdravstvenega stanja, ki so določeni v spričevalu. Veterinarsko spričevalo mora biti tudi v jeziku države članice vstopa v EU.

 

Začasni uvoz kopitarjev v EU je dovoljen samo preko mejnih veterinarskih postaj (MVP), odobrenih za uvoz takšnih vrst živali, kjer uradni veterinar opravi veterinarski pregled, pri katerem ugotovi, ali živali izpolnjujejo veterinarske pogoje za uvoz. Slovenija trenutno nima odobrene MVP za uvoz kopitarjev. Seznam vseh MVP v EU je dostopen na spletni strani Evropske Komisije (DG Sante) na sledeči povezavi: http://ec.europa.eu/food/animal/bips/bips_contact_en.htm

 

Prihod pošiljke na MVP mora uvoznik predhodno najaviti. V skladu z Direktivo Sveta št. 91/496/EGS, ki je v slovenski pravni red prenesena s Pravilnikom o veterinarskih pregledih živali pri vnosu na teritorij EU iz tretjih držav (Uradni list RS, št. 2/07 in 42/10), mora uvoznik en delovni dan vnaprej obvestiti veterinarsko osebje na MVP, kamor so živali namenjene, o številu, načinu in predvidenem času prihoda živali. Prispetje živali se uradno prijavi z dokumentom, sestavljenim v skladu z vzorcem enotnega veterinarskega vstopnega dokumenta (CVED), kot je določen z Uredbo Komisije (ES) 282/2004.

 

Na vrh

 

____________________________________________________________________________________________________________

 

 

Ponovni vstop registriranih kopitarjev po začasnem izvozu

 

 

Pogoje za ponovni vstop registriranih kopitarjev po začasnem izvozu določa Odločba Komisije št. 93/195/EGS o pogojih v zvezi z zdravstvenim varstvom živali in izdajanju veterinarskih spričeval za ponovni vstop registriranih konjev za dirke, tekmovanja in kulturne prireditve po začasnem izvozu, ki v Prilogah II do IX določa veterinarska spričevala (glede na skupino v katero sodi tretja država glede zdravstvenega stanja živali), ki morajo spremljati kopitarja ob ponovnem vstopu v EU.

 

Registrirani kopitarji morajo ob ponovnem vstopu v EU izpolnjevati naslednje veterinarske pogoje:

 • morajo biti identificirani;
 • spremljati jih mora identifikacijski dokument;
 • spremljati jih mora zdravstveno spričevalo za ponovni vstop po začasnem izvozu (kot ga določa Odločba Komisije št. 93/195/EGS v Prilogah II do IX). Spričevalo potrdi uradni veterinar v tretji državi izvoznici. Kopitarji morajo izpolnjevati pogoje glede zdravstvenega stanja, ki so določeni v spričevalu. Veterinarsko spričevalo mora biti tudi v jeziku države članice vstopa v EU.

 

Pri ponovnem vstopu registriranih kopitarjev je potrebno biti pozoren na to, koliko časa je minilo od začasnega izvoza kopitarja, ki ne sme biti daljši kot je predvideno z zakonodajo. Časovno obdobje po katerem se morajo registrirani kopitarji vrniti po začasnem izvozu je odvisno od tega, iz katere tretje države se vračajo in je navedeno tudi na zdravstvenem spričevalu za ponovni vstop iz te skupine držav.

 

Ponovni vstop kopitarjev v EU je dovoljen samo preko mejnih veterinarskih postaj (MVP), odobrenih za uvoz takšnih vrst živali, kjer uradni veterinar opravi veterinarski pregled, pri katerem ugotovi, ali živali izpolnjujejo veterinarske pogoje za uvoz. Slovenija trenutno nima odobrene MVP za uvoz kopitarjev. Seznam vseh MVP v EU je dostopen na spletni strani Evropske Komisije (DG Sante) na sledeči povezavi: http://ec.europa.eu/food/animal/bips/bips_contact_en.htm

 

Prihod pošiljke na MVP mora uvoznik predhodno najaviti. V skladu z Direktivo Sveta št. 91/496/EGS, ki je v slovenski pravni red prenesena s Pravilnikom o veterinarskih pregledih živali pri vnosu na teritorij EU iz tretjih držav (Uradni list RS, št. 2/07 in 42/10), mora uvoznik en delovni dan vnaprej obvestiti veterinarsko osebje na MVP, kamor so živali namenjene, o številu, načinu in predvidenem času prihoda živali. Prispetje živali se uradno prijavi z dokumentom, sestavljenim v skladu z vzorcem enotnega veterinarskega vstopnega dokumenta (CVED), kot je določen z Uredbo Komisije (ES) 282/2004.

 

Na vrh

 

____________________________________________________________________________________________________________

 

TRANZIT KOPITARJEV PREKO OZEMLJA EU

 

Kadar se kopitarji prevažajo v tranzitu prek Evropske unije na poti iz ene tretje države v drugo tretjo državo, Odločba Komisije 2010/57/EU določa pogoje za zdravstveno varstvo živali ter za veterinarsko certificiranje, ki temeljijo na posameznih zahtevah za začasni sprejem uvoz kopitarjev.

 

 

Na vrh

Na začetno stran

 

____________________________________________________________________________________________________________

 

 

Vir slikovnega gradiva: internet.