Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

SADJE IN ZELENJAVA

Uradni pregled kakovosti pri uvozu svežega sadja in zelenjave

Uvoznik (oziroma njegov zastopnik) pošiljke svežega sadja in zelenjave, za katere je potrebno preverjati skladnost s standardi trženja v Evropski uniji ter za pošiljke svežega sadja in zelenjave, namenjene predelavi, vloži prijavo za uradni pregled fitosanitarnemu inšpektorju oziroma inšpektorju za hrano na določenem kraju pregleda pred sprostitvijo v prost promet.


Prijavo vloži na ustreznem obrazcu:

Uvozniki morajo inšpekcijskim organom priskrbeti potrebne informacije za organizacijo in izvedbo pregledov, zlasti:

 • ime in naslov oziroma firmo in sedež trgovca oz. imetnika blaga;
 • ime in naslov pakirnice oziroma pridelovalca, kjer je bilo opravljeno pakiranje;
 • državo porekla in namembno državo;
 • oznako prevoznega sredstva (vrsta prevoza in registrska številka);
 • enote pakiranja (vrsta pakiranja in število);
 • vrsta proizvoda (vrsta sadja in zelenjave ter sorta, če to določa standard),
 • razred kakovosti (za vsako vrsto oz. sorto);
 • maso v kg: brutto/netto po vrstah oz. sortah;
 • namen industrijske uporabe;
 • ime in naslov predelovalca;
 • inšpekcijski organ za regijo, kjer bo potekala predelava, kadar je ustrezno.


Pri oddaji vloge za izdajo potrdila o skladnosti se plača upravna taksa v skladu z zakonom o upravnih taksahpo tarifni številki 1 za vlogo in št. 6 za potrdilo.

 

V primeru uvoza svežega sadja in zelenjave namenjene predelavi v Sloveniji, fitosanitarni inšpektor nemudoma pošlje uvozniku, kjer bo potekala predelava, kopijo potrdila o predelavi. Uvoznik v potrdilu izpolni točko 11 in potrdilo vrne fitosanitarnemu inšpektorju na vstopnem mestu.

 

Pravilnik o ekološki pridelavi in predelavi kmetijskih pridelkov oziroma živil določa kontrolo nad uvozom ekoloških kmetijskih pridelkov oziroma živil iz tretjih držav, ki jo izvajajo pristojni inšpektorji UVHVVR.

 

Postopek v zvezi s pripravo, izdajanjem in predložitvijo potrdil o kontrolnem pregledu za uvoz iz tretjih držav iz 11. člena Uredbe 2092/1991/EGS, je podrobneje urejen z Uredbo 1788/2001/ES.

 

V primeru, da sveži plodovi in zelenjava ne izpolnjujejo predpisanih fitosanitarnih zahtev in nimajo fitosanitarnega spričevala, če je to predpisano, se potrdilo o skladnosti ne izda, razen če se fitosanitarne zahteve izpolnijo. Fitosanitarno spričevalo države izvoza mora spremljati blago s seznama V.B direktive 2000/29/ES. S 1. januarjem 2018 bodo na tem seznamu tudi plodovi:

 • paradižnika (Solanum lycopersicum),
 • granatnega jabolka (Punica granatum) iz določenih držav (Izrael, afriška celina, Zelenortski otoki, Sveta Helena, Madagaskar, Reunion, Mauricius) in
 • citrusov iz rodov Microcitrus, Naringi in Swinglea.