Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

FITOSANITARNO SPRIČEVALO

Fitosanitarno spričevalo je potrdilo o zdravstvenem stanju pošiljke, ki ga izda pristojni organ za zdravstveno varstvo rastlin, praviloma v državi porekla, in spremlja pošiljko, ki se vnaša iz tretjih držav, izvaža ali prevaža v tranzitu.

 

Kadar se pošiljka, ki se je najprej vnesla iz tretjih držav, potem pa se je skladiščila, ponovno pakirala ali razdeljevala, namerava ponovno izvoziti, jo spremlja re-eksportno ali fitosanitarno spričevalo za ponovni izvoz, ki ga kot potrdilo o zdravstvenem stanju pošiljke izda pristojni organ za zdravstveno varstvo rastlin države, v kateri so se te aktivnosti s pošiljko odvijale.

 

Pri uvoznih postopkih je fitosanitarno spričevalo obvezen dokument za predpisane rastline. Carinski delavci ne smejo začeti s postopkom odobritve carinsko dovoljene rabe ali uporabe, razen tranzita, dokler fitosanitarni inšpektor ne opravi fitosanitarnega pregleda prepisanih pošiljk (seznam V.B) in z odločbo dovoli vnos iz tretjih držav.

 

Posamezniki, ki prinesejo rastline, rastlinske proizvode in nadzorovane predmete v EU brez fitosanitarnega spričevala ali so rastline, rastlinski proizvodi in nadzorovani predmeti na seznamu prepovedanih rastlin (III.A ali III.B), carinski delavci prepovejo njihov vnos iz tretjih držav in jih izročijo fitosanitarnemu inšpektorju, ki odredi predpisane ukrepe (uničenje, drugačno odstranitev, tretiranje). Izjema so majhne količine rastlin za lastno uporabo, ki se lahko vensejo brez fitosanitarnega spričevala, razen če so na seznamu prepovedanih rastlin (III.A ali III.B).

 

Uvozno fitosanitarno spričevalo mora biti izdano v skladu z mednarodno konvencijo o varstvu rastlin in standardi, sprejetimi na njeni podlagi. Fitosanitarno spričevalo potrjuje, da so rastline ali rastlinski proizvodi brez karantenskih škodljivih organizmov in da so izpolnjene posebne fitosanitarne zahteve s seznama IV.A.I oziroma v primeru uvoza v določeno varovano območje tudi s seznama IV.B Direktive 2000/29/ES. Kadar je v seznamu IV. več možnosti izpolnitve posebnih zahtev, mora biti v fitosanitarnem spričevalu naveden sklic na izpolnjeno zahtevo.

 

Tolmačenje sklicevanja na posebne zahteve, ki ga je pripravila Evropska komisija: dokument v slovenščini in angleščini.