Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

FITOFARMACEVTSKA SREDSTVA

Dovoljen je uvoz fitofarmacevtskih sredstev v končni obliki: to so tista fitofarmacevtska sredstva (FFS), ki so v manjših pakiranjih, namenjenih za direktno dostavo na police trgovin, in v taki obliki tudi registirana in namenjena za prodajo.

 

Uvoznik pošiljke ali njegov zastopnik vloži prijavo za uradni pregled pri fitosanitarnem inšpektorju na vstopnem mestu v Evropsko unijo oziroma na namembnih območjih carinskih uradov v Republiki Sloveniji in plača upravno takso.

 

Prijava se vloži pisno s predložitvijo vseh listin, ki spremljajo pošiljko, vsebuje pa naj zlasti naslednje podatke (vloga za uvoz FFS):

 • ime in naslov oziroma firmo in sedež izvoznika pošiljke;
 • ime in naslov oziroma firmo in sedež prejemnika pošiljke;
 • registrsko številko uvoznika
 • vrsto in številko prevoznega sredstva;
 • izvor FFS;
 • namembno državo;
 • trgovsko ime FFS, način in število pakiranj ter količino FFS.

Podobno kot so zahteve za uvoz živih rastlin, velja tudi za FFS da carinski delavec ne more pričeti postopka, dokler fitosanitarni inšpektor ne opravi pregleda FFS, ki se uvaža. Fitosanitarni inšpektor pri tem:

 • pri uvozu FFS, ki so razvrščena kot nevarna, preverja priložen varnostni list,
 • prepove uvoz FFS, če FFS ni ustrezno registrirano, razvrščeno, pakirano in označeno ter opremljeno z navodilom za uporabo,
 • če nima ustreznega dovoljenja ali če je promet s tem FFS prepovedan, razen če gre za izjemna dovoljenja na podlagi zakona o fitofarmacevtskih sredstvih,
 • začasno prepove uvoz FFS, če je treba odpraviti pomanjkljivosti na pošiljki FFS ali na dokumentaciji, ki jo spremlja,
 • opravi druga dejanja in odredi druge ukrepe glede FFS in prometa FFS v skladu z zakonom in na njegovi podlagi izdanih predpisov.

 

Več o predpisih s področja FFS...