Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NADZOR LESA

Zahteve za les v mednarodni trgovini

Fitosanitarni predpisi, vključno z direktivo 2000/29/ES, zadevajo les, ki je nepredelan, in le, če v celoti ali delno obdrži naravno okroglo površino z  lubjem ali brez njega ali  če  je  v  obliki sekancev, iveri, žagovine, lesnih odpadkov ali ostankov.

 

Kadar je v mednarodni trgovini kot podporni les, distančne letve, palete ali drug pakirni material, ki se uporablja pri prevozu predmetov in blaga vseh vrst, ga fitosanitarni predpisi obravnavajo kot lesen pakirni material.

 

Nujni ukrepi zaradi azijskega kozlička Anoplophora glabripennis

 

Zaradi preprečevanja vnosa in širjenja karantenskega azijskega kozlička Anoplophora glabripennis (Motschulsky), so s sklepom komisije 2015/893/EU sprejeti nujni ukrepi pri uvozu lesnatih rastlin za saditev in lesa, ki je žagan ali v hlodih ali v eni od drugih oblik v spodaj navedenih KN oznakah in je v celoti ali deloma pridobljen iz naslednjih zadevnih rastlin:

  • javor (Acer spp.), divji kostanj (Aesculus spp.), jelša (Alnus spp.), breza (Betula spp.), gaber (Carpinus spp.), cercidifil (Cercidiphyllum spp.), leska (Corylus spp.), bukev (Fagus spp.), jesen (Fraxinus spp.), Koelreuteria spp., platana (Platanus spp.), topol (Populus spp.), vrba (Salix spp.), lipa (Tilia spp) in brest (Ulmus spp.).

Oznaka KN

Poimenovanje

4401 10 00

Les za ogrevanje v hlodih, polenih, vejah, butarah ali podobnih oblikah

4401 22 00

Iver in sekanci iz lesa neiglavcev

ex 4401 39 80

Drugi lesni odpadki in ostanki, neaglomerirani v hlode, brikete, pelete ali podobne oblike

4403 10 00

Les, neobdelan, obdelan z barvo, lužili, kreozotom ali drugimi zaščitnimi sredstvi, z lubjem ali brez lubja ali beljavine, ali grobo obdelan (obtesan)

4403 92

Bukov les (Fagus spp.), neobdelan, z lubjem ali brez lubja ali beljavine, ali grobo obdelan (obtesan)

ex 4403 99

Les neiglavcev (razen bukovega (Fagus spp.), topolovega (Populus spp.) ali brezovega lesa (Betula spp.)), neobdelan, z lubjem ali brez lubja ali beljavine, ali grobo obdelan (obtesan)

4403 99 10

Topolov les (Populus spp.), neobdelan, z lubjem ali brez lubja ali beljavine, ali grobo obdelan (obtesan)

4403 99 51

Brezovi (Betula L.) hlodi za žaganje, neobdelani, z lubjem ali brez lubja ali beljavine, ali grobo obdelani (obtesani)

4403 99 59

Brezov les (Betula L.), neobdelan, z lubjem ali brez lubja ali beljavine, ali grobo obdelan (obtesan), razen hlodov za žaganje

ex 4404 20 00

Cepljeni koli; koli, planke in drogovi, zašiljeni, toda ne žagani po dolžini, iz lesa neiglavcev;

4406

Leseni železniški ali tramvajski pragovi

4407 92 00

Bukov les (Fagus spp.), vzdolžno žagan ali rezan, cepljen ali luščen, skobljan ali ne, brušen ali ne ali na koncih spojen ali ne, debeline nad 6 mm

4407 93

Javorov les (Acer spp.), vzdolžno žagan ali rezan, cepljen ali luščen, skobljan ali ne, brušen ali ne ali na koncih spojen ali ne, debeline nad 6 mm

4407 95

Jesenov les (Fraxinus spp.), vzdolžno žagan ali rezan, cepljen ali luščen, skobljan ali ne, brušen ali ne ali na koncih spojen ali ne, debeline nad 6 mm

ex 4407 99

Les neiglavcev (razen bukovega (Fagus spp.), javorovega (Acer spp.), jesenovega lesa (Fraxinus spp.) ali topolovega lesa (Populus spp.)), vzdolžno žagan ali rezan, cepljen ali luščen, skobljan ali ne, brušen ali ne ali na koncih spojen ali ne, debeline nad 6 mm

4407 99 91

Topolov les (Populus spp.), vzdolžno žagan ali rezan, cepljen ali luščen, skobljan ali ne, brušen ali ne ali na koncih spojen ali ne, debeline nad 6 mm

9406 00 20

Lesene montažne zgradbe

 

 
V primeru uvoza zadevnega lesa fitosanitarni inšpektor na prvi mejni vstopni točki EU ali na odobrenem namembnem kraju preveri dokumentacijo, istovetnost pošiljke in zdravstveno stanje lesa, in sicer:

  • če pošiljko, navedeno v prilogi V.B direktive 2000/29/ES, spremlja fitosanitarno spričevalo države izvoznice z dopolnilno izjavo iz priloge IV direktive 2000/29/ES, oziroma
  • kadar les izvira iz države, v kateri je kitajski kozliček navzoč, če fitosanitarno spričevalo vsebuje dopolnilno izjavo v skladu s točko 1.B. priloge II sklepa 2015/893/EU:
    • da les izvira z uradno vzpostavljenega neokuženega območje te države ter ima navedbo tega območja v rubriki "Kraj porekla", ali
    • da je bilo lesu odstranjeno lubje in je bil toplotno obdelan (30 min, 56 st) ter označen (HT)
    • če gre za sekance, iveri, oblance, lesne odpadke in podobno, da izpolnjujejo eno od gornjih dveh zahtev ali pa da delci NISO debelejši in širši od 2,5 cm.

Države, v katerih je azijski kozliček navzoč, je mogoče preveriti v zbirki EPPO Global databaseZadevni les, ki izvira z območij držav članic EU, kjer je azijski kozliček navzoč, mora pri premeščanju znotraj EU spremljati rastlinski potni list.

 

Z izvedbenim sklepom 2015/893/EU je za premeščanje lesenega pakirnega materiala z razmejenih območij najdb azijskega kozlička v EU uvedena zahteva po tretiranju in označevanju lesenega pakirnega materiala v skladu z ISPM-15.

 

Nazaj na splošne fitosanitarne uvozne zahteve.