Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

LESEN PAKIRNI MATERIAL

Zahteve za lesen pakirni material v mednarodni trgovini

Po letu 2009 mora gospodarstvo pri mednarodnem trgovanju z blagom, ki ga nosi ali podpira in varuje lesen pakirni material, upoštevati posebne fitosanitarne zahteve takorekoč za vse države, podpisnice mednarodne konvencije o varstvu rastlin.

 

V Evropski uniji veljajo posebne fitosanitarne zahteve pri uvozu za lesen pakirni material od 1. marca 2005, ko je bil s spremembo direktive 2000/29/ES uveljavljen mednarodni standard za fitosanitarne ukrepe ISPM-15 (Pravila za lesen pakirni material v mednarodni trgovini), ki zagotavlja odstranitev živih borovih ogorčic, živih vektorjev in drugih škodljivih organizmov, ki bi se sicer lahko prenašali na nova območja in tam ogrožali gozdove in druga drevesa. ISPM-15 je tako glavni fitosanitarni standard v okviru IPPC in WTO-SPS sporazuma, ki je globalno predpisan in implementiran.

 

Ob uvozu kateregakoli blaga, ki ga podpira lesen pakirni material, morajo biti izpolnjene zahteve ISPM-15. Zahteve veljajo za lesen pakirni material v obliki zabojev, škatel,  gajb,  sodov in podobne embalaže za pakiranje, palet, zabojnih palet in drugih nakladalnih plošč, paletnih  prirobnic,  podpornega lesa, ne glede na to, ali se dejansko uporablja pri prevozu  blaga  vseh  vrst ali je le natovorjen. Zahteve pa ne veljajo za surov les debeline 6 mm ali manj; predelan les, izdelan z lepilom, vročino in tlakom ali njihovo kombinacijo,  ter podporni les, ki se uporablja za podporo pošiljk lesa, ki je iz lesa iste vrste in kakovosti kot les v pošiljki ter izpolnjuje iste fitosanitarne zahteve  EU kot  les  v pošiljki.

 

Predpisane posebne fitosanitarne zahteve, ki veljajo ob uvozu v vse tretje države (razen Švice), so:
Toplotno ali drugače obdelan les na enega od načinov, določenih v Prilogi I k ISPM-15
- Opremljen z oznako, določeno v Prilogi II k ISPM-15 (xx je ISO koda države, 000 registrska številka obrata, yy pa postopek obdelave: HT za toplotno, DH za dielektrično in MB za metilbromid, ki v EU ni dovoljen).

  Več o ureditvi v Sloveniji.                                   

Poostren nadzor lesenega pakirnega materiala s poreklom s Kitajske

Določene pošiljke kamna, marmorja, granita, skrilavca kot tudi plošče za tlakovanje in izdelki iz železa ali jekla se s Kitajske uvažajo na cenenem lesu iglavcev slabe kakovosti, v katerem so bili v preteklih letih prestreženi živi karantenski škodljivi organizmi.

 

Zato je bil sprejet izvedbeni sklep št. 2013/92/EU, spremenjen s sklepom 2015/474/EU  in 2017/728/EU o zdravstvenih pregledih in ukrepih za lesen pakirni material, ki se uporablja pri prevozu naslednjega blaga s Kitajske (do 31. julija 2018):

 • Skrilavec, vključno grobo klesan ali razžagan ali kako drugače razrezan v pravokotne (vključno kvadratne) bloke ali plošče (KN 2514 00 00)
 • Marmor, travertin, ekozin in drug apnenčev kamen za spomenike ali gradbeništvo (KN 2515)
 • Granit, porfir, bazalt, peščenec in drug kamen za spomenike ali gradbeništvo (KN 2516)
 • Kocke za tlakovanje, robniki in tlakovci iz naravnega kamna (KN 6801 00 00)
 • Obdelan kamen za spomenike ali za gradbeništvo in izdelki iz njega, razen izdelkov iz tarifne številke 6801; kockice za mozaik in podobno iz naravnega kamna (KN 6802)
 • Obdelan skrilavec in izdelki iz skrilavca ali aglomeriranega skrilavca (KN 6803 00)
 • Glazirane keramične ploščice za tlakovanje in oblaganje, glazirane keramične kockice in podobno, za mozaik (KN 6907) 
 • Ploščati valjani izdelki iz železa ali nelegiranega jekla, širine 600 mm ali več, platirani, prevlečeni ali prekriti  (KN 7210)

Fitosanitarni pregled ob uvozu bo opravljen na prvem vstopnem mestu pri 15% pošiljk vsake KN skupine. Pri skrilavcih, marmorju in granitu je s sklepom 2015/474/EU frekvenca pregledov zmanjšana (prej 90%). Uvozniki oz. njihovi zastopniki lahko za pošiljke, ki so namenjene v Avstrijo in na Češko, zaprosijo za dokončanje fitosanitarnega pregleda na odobrenih mestih v teh dveh državah članicah EU. Na podlagi sporazuma med pristojnima organoma bo fitosanitarni inšpektor napotil pošiljko na odobreno mesto v Avstriji ali na Češkem, kjer bodo opravili zdravstveni pregled pošiljke. 

Zahteve ISPM-15 v Evropski uniji

Pri trgovanju blaga, ki ga nosi ali podpira in varuje lesen pakirni material, znotraj meja Evropske unije ne gre za uvozno-izvozne zahteve, zato ni potrebno, da vsa lesena embalaža izpolnjuje zahteve mednarodnega standarda za fitosanitarne ukrepe ISPM 15, razen če ne prihaja z razmejenega ozemlja borove gorčice (celotna Portugalska in del Španije) ali z razmejenega območja zaradi azijskega kozlička.

 

Od 1. januarja 2010 dalje mora biti tretiran in označen v skladu z ISPM-15 ves lesen pakirni material iz lesa iglavcev (izvzeta je tuja Thuja L.), ki se premešča z razmejenih območij zaradi borove ogorčice, in sicer ne glede na izvor: če pride tja neoznačen lesen pakirni material, mora razmejeno območje zapustiti označen lesen pakirni material. 

 

Fitosanitarni predpisi za preprečevanje širjenja borove ogorčice Bursaphelenchus xylophilus z mednarodno trgovino (sklep Evropske komisije 2012/535/EU, ki nadomešča 2006/133/ES, s spremembami) med drugim določajo, da države članice sprejmejo dodatne ukrepe proti širjenju borove ogorčice z razmejenih območij, kot je spremljanje pošiljk po poreklu s teh območij in preverjanje, če so tretirane in označene skladno z zahtevami. Več o ukrepih v EU...

 

V Evropski uniji je v obtoku okoli tri milijarde lesenih palet, od tega jih tretjino obvladujejo velika paletna združenja (Chep, Euro-pallets, La palette rougue in druga). Letna proizvodnja znaša okoli 400 milijonov palet, med 15 in 30 % palet pa letno prihaja v popravila. Po sprejemu mednarodnega standarda ISPM-15 morajo biti palete in drug lesen pakirni material v mednarodnem prometu ustrezno tretiran in označen. S tem so se paletni industriji povečali stroški za okoli 500 milijonov evrov na leto. Ker razen toplotne obdelave ni na voljo ustreznih metod, so se povečale tudi obremenitve okolja. Iz teh razlogov ISPM-15 ni v celoti uveljavljen v prometu znotraj EU, razen za območja visokega tveganja za širjenje karantenskih organizmov.

 

Kadar les, lubje ali LPM prihaja iz držav oziroma območij, kjer so karantenski škodljivi organizmi navzoči, mora biti prej ustrezno kemično ali fizikalno obdelan:

 

Obdelava

IGLAVCI

LISTAVCI

EU

Sklep 2012/535/EU

Cilj: Borova ogorčica

Sklep 2015/893/EU

Cilj: Azijski kozliček

Les, lubje

- minimalna temperatura 56 °C za najmanj 30 minut v celotnem navedenem lesu in lubju, ki zagotavlja odstranitev živih borovih ogorčic in živih vektorjev

- lesu je bilo odstranjeno lubje in je bil ustrezno toplotno obdelan tako, da je bila v celotnem profilu lesa (vključno z njegovo sredico) za najmanj 30 zaporednih minut dosežena temperatura vsaj 56 °C

- les je predelan v kose, ki NISO debelejši in širši od 2,5 cm

LPM

Tretiranja v skladu z ISPM 15 prilogo I in označena v skladu s prilogo II

Tretiranja v skladu z ISPM 15 prilogo I in označena v skladu s prilogo II

 

Nujni ukrepi ob uvozu zaradi azijskega kozlička

 

Zaradi preprečevanja vnosa in širjenja karantenskega azijskega kozlička Anoplophoraglabripennis (Motschulsky), so s sklepom komisije 2015/893/EU sprejeti nujni ukrepi pri uvozu in premeščanju lesnatih rastlin za saditev in lesa ter pri premeščanju lesenega pakirnega materiala, ki je v celoti ali deloma pridobljen iz naslednjih zadevnih rastlin: 

 • javor (Acer spp.), divji kostanj (Aesculus spp.), jelša (Alnus spp.), breza (Betula spp.), gaber (Carpinus spp.), cercidifil (Cercidiphyllum spp.), leska (Corylus spp.), bukev (Fagus spp.), jesen (Fraxinus spp.), Koelreuteria spp., platana (Platanus spp.), topol (Populus spp.), vrba (Salix spp.), lipa (Tilia spp) in brest (Ulmus spp.).

Ob premeščanju kateregakoli blaga, ki ga podpira lesen pakirni material, z razmejenega območja znotraj EU morajo biti izpolnjene zahteve ISPM-15. Natančna razmejena območja zaradi najdb azijskega kozlička v EU še niso znana. So pa o najdbah napadenih rastlin na svojih ozemljih poročale: Avstrija, Francija, Nemčija, Nizozemska, Švica in Velika Britanija. Več o ukrepih v EU...

 

Registracija obratov po ISPM-15 v Sloveniji

V Sloveniji je mogoča registracija obratov za toplotno obdelavo in označevanje lesenega pakirnega materiala s predložitijo vloge na podlagi pravilnika o fitosanitarnih zahtevah za lesen pakirni material v mednarodnem prometu (Uradni list RS, št. 108/04, 21/07, 101/10 in 62/14)

 

Registrirani obrati prejmejo neponovljivo registrsko številko, ki je sestavni del oznake po ISPM-15. Preberite več o ureditvi na področju lesenega pakirnega materiala v Sloveniji.

 

Zamenjava tretiranja z metil-bromidom z drugimi metodami

Na podlagi Mednarodne konvencije o varstvu rastlin (člen XI.2.g) je sprejeto globalno priporočilo  CPM-3/2008 o zamenjavi ali zmanjšanju uporabe metilbromida kot fitosanitarnega ukrepa, ki so ga uporabljali kot zanesljivo in ceneno metodo zlasti za zaplinjanje izvoznih pošiljk, vključno z lesenim pakirnim materialom.

 

V Evropski uniji je uporaba metil-bromida prepovedana že od leta 2010, zmanjšujejo pa jo tudi druge okoljsko zavedne države. Konvencija IPPC je podprla skupna prizadevanja Montrealskega protokola z nadaljnjimi priporočili za manjšanje uporabe metilbromida v karantenske in izvozne namene, ki kot enakovredne ukrepe za doseganje rastlinskih proizvodov brez karantenskih organizmov šteje:

 • uporaba drugih kemikalij za tretiranje (npr. sulfuril fluorid)
 • uporaba fizikalnih metod (na primer segrevanje, hlajenje, obsevanje)
 • takojšnja predelava surovin (npr. mletje zrnja v moko takoj po uvozu)
 • varne metode pridelave (npr. rastni substrati brez zemlje, tkivne kulture, sterilne kulture).

Poglejte letak o novostih tretiranja lesenega pakirnega materiala.

 

Nazaj na splošne fitosanitarne uvozne zahteve.