Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

KAKOVOST SVEŽEGA SADJA IN ZELENJAVE

Skladnost svežega sadja in zelenjave s tržnimi standardi EU

Sveža zelenjava in plodovi, ki se vnašajo iz tretjih držav v EU, so uradno pregledani na kakovost pred sprostitvijo v prosti promet na enem od odbrenih mest pregledov.

 

Pri tem se na podlagi uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne 22. oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov ugotavlja skladnost s tržnimi standardi EU ali standardi, ki so jim vsaj enakovredni. Preverjanje skladnosti je obvezno pred carinskim postopkom sprostitve blaga  v prost promet, razen v primeru majhnih serij, pri katerih po mnenju uradnih organov obstaja le neznatno tveganje.

 

Tržni standardi se za sveže sadje in zelenjavo uporabljajo na vseh stopnjah trženja. Proizvodi se lahko tržijo samo, če so zdravi, neoporečni in tržne kakovosti ter če je navedena država porekla. Za označevanje proizvodov in njihovo kakovost je odgovoren imetnik proizvodov.

 

Postopek nadzora ob uvozu za sadje in zelenjavo ter predelano sadje in zelenjavo je opredeljen v izvedbeni uredbi Komisije (EU) št. 543/2011. Uvoznik pošiljke ali njegov zastopnik vloži vlogo za inšpekcijski pregled sadja ali zelenjave ter izdajo potrdila o skladnosti s standardi trženja neposredno fitosanitarnemu inšpektorju na mejnem prehodu ali v notranjem kraju pregleda, pred carinskim postopkom sprostitve blaga v prost promet.

 

Enak postopek se uporablja za uvoz samoniklih užitnih gob.

 

Posebni tržni standardi pa so določeni z izvedbeno uredbo Komisije (EU) št. 543/2011 z dne 7. junija 2011 za:

  • agrume (pomaranče, limone, mandarine in križanci kot so klementine, tangerine, satsuma),
  • jabolka, hruške, breskve in nektarine, jagode, kivi, namizno grozdje,
  • papriko, paradižnik, solato, kodrolistno endivijo in endivijo eskariol.

Sadje in zelenjava, za katera ne velja posebni tržni standard, morata biti v skladu s splošnim tržnim standardom, določenim v Uredbi Komisije št. 543/2011, v Prilogi I, Del A.

 

Za zelene banane je predpisana kakovost določena s posebno uredbo Komisije EU št. 1333/2011 o določitvi tržnih standardov za banane, spremenjeni z uredbo (EU) št. 565/2013.

 

Skladnost s tržnimi standardi se ne zahteva za proizvode, namenjene za industrijsko predelavo, živalsko krmo ali drugo neživilsko uporabo.

 

Tudi za naslednje proizvode se ne zahteva, da so v skladu s tržnimi standardi:

  • negojene gobe, kapre,
  • grenki mandelji, neoluščeni mandeljni, neoluščeni lešniki, oluščeni orehi, pinjole, pistacije, makadamija, pekan in drugi oreški,
  • posušene rajske smokve, posušeni agrumi, mešanice tropskih oreščkov, mešanice drugih oreščkov ter žafran.

Nadzor uvoza gob in rastlinskih proizvodov izvaja Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin v tesnem sodelovanju s Carinsko upravo RS.