Skoči na vsebino

PROIZVODI ŽIVALSKEGA IZVORA

 

Hitre povezave:

 

>>Živila živalskega izvora (klik)

>>Živalski stranski proizvodi (klik)

>> Ostalo

 

 

Obvestila

Nov vzorec spričevala za ribiške proizvode, namenjene prehrani ljudi, ulovljene s plovili, ki plovejo pod zastavo DČ EU in so razložene (z ali brez skladiščenja) v tretji državi pred vstopom v EU - Uredba (EU) 2017/1973) - 1. julij 2018

 

Od 1. julija 2018 dalje se uporabljajo določila Uredbe Komisije (EU) 2017/1973, ki določa nov vzorec spričevala za ribiške proizvode, namenjene prehrani ljudi, ulovljene s plovili, ki plovejo pod zastavo držav članic Evropske unije (EU) in so razložene (z ali brez skladiščenja) v tretji državi preden vstopijo v EU z drugačnim prevoznim sredstvom. V skladu z navedeno uredbo mora pošiljke teh ribiških proizvodov spremljati zdravstveno spričevalo, ki ga podpiše/izda pristojni organ v tretji državi, skozi katero so ribiški proizvodi v "transferju", preden se pošljejo v EU. V Uredbi so določene tudi zahteve glede seznama tretjih držav, ter obratov in plovil.

 

Celoten naslov predpisa: Uredba Komisije (EU) 2017/1973 z dne 30. oktobra 2017 o spremembi Uredbe (ES) št. 2074/2005 glede uradnega nadzora ribiških proizvodov, ki jih ulovijo plovila, ki plujejo pod zastavo države članice, in so vneseni v Unijo po tem, ko so bili preneseni v tretjih državah, ter o določitvi vzorca veterinarskega spričevala za navedene proizvode Uredba Komisije (EU) št. 2017/1973 (več si lahko preberete tukaj)

 

 

Pogosta vprašanja in odgovori

Trgovanje s proizvodi živalskega izvora s Hrvaške

 

S 1. julijem 2013 se trgovanje  z živalskimi proizvodi, živili živalskega izvora in krmo s Hrvaške ne šteje več za uvoz, saj za Hrvaško kot polnopravno članico Evropske unije (EU), veljajo pogoji, določeni za trgovanje znotraj EU.

 

Posledično se na meji s Hrvaško in Slovenijo ne opravljajo več veterinarski pregledi pošiljk:

  • živalskih proizvodov; živalsko seme, jajčne celice in zarodke s Hrvaške (in obratno) morajo spremljati veterinarski dokumenti, ki se uporabljajo za trgovanje znotraj EU;
  • živil živalskega izvora s Hrvaške; živila s Hrvaške (in obratno), ki se dajejo na trg EU, morajo spremljati  običajni komercialni dokumenti, razen v izjemnih primerih, ko so predpisani drugi dokumenti za trgovanje znotraj EU;
  • krme s Hrvaške in 
  • živalskih stranskih proizvodov, ki niso namenjeni prehrani ljudi.

Pošiljke živalskih proizvodov, živil živalskega izvora in krme s Hrvaške (in obratno) morajo torej spremljati dokumenti, ki se uporabljajo za trgovanje v EU.