Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

ŽIVILA ŽIVALSKEGA IZVORA

 

TRGOVANJE ZNOTRAJ EU Z ŽIVILI ŽIVALSKEGA IZVORA

 

Živila živalskega izvora morajo biti proizvedena v skladu s pogoji, določenimi v:

  • Direktivi Sveta 2002/99/ES z dne 16. decembra 2002 o predpisih v zvezi z zdravstvenim varstvom živali, ki urejajo proizvodnjo, predelavo, distribucijo in uvoz proizvodov živalskega izvora, namenjenih prehrani ljudi (predstavlja pravno podlago za vse predpise o zdravstvenem varstvu živali, ki urejajo proizvodnjo, predelavo, distribucijo in uvoz izdelkov živalskega izvora za prehrano ljudi, in še naprej določa harmonizirana pravila in jamstva v zvezi z zdravjem živali za uvoz na ozemlje Skupnosti);
  • Uredbi (ES) št. 178/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28. januarja 2002 o določitvi splošnih načel in zahtevah živilske zakonodaje, ustanovitvi Evropske agencije za varnost hrane in postopkih, ki zadevajo varnost hrane (z vsemi spremembami);
  • Uredbi Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 852/2004 z dne 29. aprila 2004 o higieni živil (z vsemi spremembami);
  • Uredbi (ES) št. 853/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o posebnih higienskih pravilih za živila živalskega izvora (z vsemi spremembami);
  • Uredbi Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 854/2004 z dne 29. aprila 2004 o določitvi posebnih predpisov za organizacijo uradnega nadzora proizvodov živalskega izvora, namenjenih za prehrano ljudi (z vsemi spremembami);

 

-    Živila živalskega izvora morajo izvirati iz obratov, ki so v skladu s pogoji iz uredb 852/2004, 853/2004 in 854/2004.

    Seznami obratov za vse države članice so objavljeni na spletni strani EU: 

     http://ec.europa.eu/food/safety/biosafety/food hygiene/eu food establishments en

 

-    Vsako pošiljko živil živalskega izvora mora spremljati ustrezni dokument (Uredba 853/2004).

     Po trenutno veljavni zakonodaji je dovolj komercialni dokument, ki ga izda nosilec dejavnosti.

     Da se zagotovi sledljivost pošiljke, mora tak dokument vsebovati informacije v skladu z IZVEDBENO UREDBO KOMISIJE (EU) št.

     931/2011 o zahtevah glede sledljivosti iz Uredbe (ES) št. 178/202 Evropskega parlamenta in Sveta za hrano živalskega izvora.  

 

-   Živila živalskega izvora morajo biti označena z identifikacijsko oznako v skladu z zahtevami iz uredb 853/2004 in

   854/2004. Oznaka mora biti nameščena, preden proizvodi zapustijo obrat.

 

 

Predpisi, ki urejajo trgovanje:

  • Pravilnik o veterinarskih pregledih določenih živalskih proizvodov pri trgovanju na teritoriju EU (Ur.l.RS, št. 137/2006),
  • Direktiva Sveta (89/662/EGS) z dne 11. decembra 1989 o veterinarskih pregledih v trgovini znotraj Skupnosti glede na vzpostavitev notranjega trga (z vsemi spremembami).

Vse zgoraj navedene dokumente najdete: