Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

PRAŠIČI


 • Definicije pojmov(klik)
 • Identifikacija prašičev (klik)
 • Premiki prašičev(klik)

  • Premiki prašičev v Sloveniji (klik)
  • Premiki prašičev med državami članicami EU (klik)
  • Premiki prašičev iz tretjih držav v EU (glej: uvoz)
  • Izvoz prašičev v tretje države (klik)

  ____________________________________________________________________________________________________________

 

DEFINICIJE POJMOV (Direktiva Sveta 64/432/EGS)

 

 1. „čreda“ je žival ali skupina živali na gospodarstvu (v smislu člena 2(b) Direktive 92/102/EGS) kot epidemiološka enota; če je na gospodarstvu več čred, vsaka od njih predstavlja ločeno enoto in ima enak zdravstveni status;  
 2. „živali za zakol“ so govedo (vključno z vrstama Bison bison in Bubalus bubalus) ali prašiči, namenjeni za prevoz v klavnico ali zbirno mesto, s katerega se lahko premestijo le za zakol;
 3. „živali za pleme ali proizvodnjo“ so govedo (vključno z vrstama Bison bison in Bubalus bubalus) in prašiči, razen goved in prašičev iz točke 2, vključno s tistimi, ki so namenjeni za pleme, proizvodnjo mleka ali mesa ali za vleko tovora, sejme ali razstave, razen živali, ki sodelujejo na kulturnih in športnih prireditvah.

Na vrh

 

____________________________________________________________________________________________________________

 

IDENTIFIKACIJA PRAŠIČEV

 

Prašiči morajo biti identificirani/označeni v skladu z Direktivo Sveta 2008/71/ES in Pravilnikom o identifikaciji in registraciji prašičev (Uradni list RS, št. 112/13 in 87/14). 

 

Podrobne informacije v zvezi z identifikacijo prašičev si lahko preberete na spletni strani Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR): http://www.uvhvvr.gov.si/si/delovna_podrocja/identifikacija_in_registracija_zivali/prasici/

 

Informacije glede identifikacije prašičev pri trgovanju so na voljo tudi na spletni strani Evropske Komisije (DG Sante):

http://ec.europa.eu/food/animal/identification/porcine/index_en.htm

 

Na vrh

 

____________________________________________________________________________________________________________

 

PREMIKI PRAŠIČEV

 

I. Premiki prašičev v Sloveniji

 

Premik prašičev je vsak premik prašičev med gospodarstvi oziroma lokacijami.

 

Premik prašičev je dovoljen, če so izpolnjeni naslednji splošni pogoji:


 - živali so na predpisan način označene;
 - živali mora spremljati spremni list za prašiče.

 

Pri premiku v klavnico mora prašiče spremljati tudi izjava o prehranski varnosti. Podatki o prehranski verigi (v skladu z Uredbo (ES) št. 853/2004): Evropska higienska zakonodaja zavezuje nosilce dejavnosti klavnic, da ne sprejmejo živali v zakol, če ne prejmejo dokumenta - izjave o prehranski varnosti, v kateri so podatki iz evidenc na izvornem gospodarstvu, ki jih zagotovi lastnik ali druga oseba, trajno ali začasno odgovorna za živali.

Obrazec IZJAVA O PREHRANSKI VARNOSTI z navodilom za izpolnjevanje lahko najdete tukaj.

 

Informacije glede obveznosti sporočanja premikov prašičev in ostale podrobne informacije glede premikov prašičev v Sloveniji so voljo tukaj.

 

Na vrh

 

 

 

II. Premiki prašičev med državami članicami EU

 

Pogoji za trgovanje s prašiči med državami članicami EU so določeni z Direktivo Sveta št. 64/432/EGS  in Pravilnikom o pogojih, ki jih morajo glede zdravstvenega stanja izpolnjevati goveda in prašiči za trgovanje na teritoriju EU (Uradni list RS, št. 21/04 in 42/10). Pogoji se razlikujejo glede na to ali so živali namenjene za zakol, proizvodnjo ali pleme.

 

Splošni pogoji, ki morajo biti izpolnjeni za trgovanje s prašiči med državami članicami EU so sledeči:

 • živali morajo biti identificirane/označene v skladu z veljavno EU zakonodajo;
 • živali mora spremljati spremni list za prašiče;
 • živali morajo izpolnjevati pogoje glede zdravstvenega stanja živali, ki so navedeni v veterinarskem spričevalu, kot ga določa Direktiva Sveta 64/432/EGS, del 2 Priloge F (spričevalo je tudi del oz. se nahaja v elektronskem sistemu TRACES);
  Glede na to ali so živali namenjene za zakol, proizvodnjo ali pleme mora pošiljko živali spremljati ustrezno izpolnjeno veterinarsko spričevalo:
  • vzorec spričevala za prašiče za pleme/proizvodnjo/zakol (del 2 Priloge F),
 • veterinarsko spričevalo mora spremljati žival ob premiku od kraja izvora do namembnega kraja. Spričevalo izda in podpiše uradni veterinar v kraju izvora/odpošiljanja, ki mora veterinarsko spričevalo poslati v namembni kraj tudi v elektronski obliki preko računalniškega sistema TRACES.
 • uradni veterinar v državi odpošiljanja mora biti seznanjen glede morebitnih statusov za določene bolezni, ki jih uveljavlja namembna država članica, kar mora ustrezno potrditi v spričevalu. Slovenija ima status države, proste bolezni Aujeszkega- Odločba Komisije 2008/185/ES.

 

V skladu s Pravilnikom o veterinarskih pregledih določenih živali in živalskih proizvodov pri trgovanju na teritoriju EU (Uradni list RS, št. 137/06) je potrebno na območni urad UVHVVR najaviti:

 • pošiljko živali, namenjeno trgovanju iz Slovenije v drugo državo članico EU, najmanj tri delovne dni pred predvidenim trgovanjem (najavi pošiljatelj pošiljke). V zvezi s samim postopkom za izdajo spričevala s strani uradnega veterinarja svetujemo, da pravočasno kontaktirate krajevno pristojni območni urad UVHVVR.
 • pošiljko živali, namenjeno trgovanju v Slovenijo iz druge države članice EU, ne več kot 1 delovni dan pred predvidenim prihodom živali na gospodarstvo (najavi prejemnik pošiljke). Najavo pošljete v obliki dopisa na elektronski naslov ali po faksu na krajevno pristojni območni urad UVHVVR. Najava mora vsebovati podatke o izvoru pošiljke, vrsti in številu živali ter o predvidenem času prihoda.

 

Informacije v zvezi z odjavo živali iz registra prašičev so na voljo tukaj.

Informacije o boleznih lahko najdete tukaj.

 

Na vrh

Na začetno stran

 

 

Vir slikovnega gradiva: internet.