Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

ČEBELE IN ČMRLJI • Registracija čebelnjakov (klik)
 • Premiki čebel in črmljev(klik)

  • Premiki čebel znotraj Slovenije (klik)
  • Premiki čebel in čmrljev med državami članicamiEU (klik)
  • Premiki čebel in čmrljev iz tretjih držav v EU (glej: uvoz)

 ____________________________________________________________________________________________________________

 

REGISTRACIJA ČEBELNJAKOV

 

Informacije glede registracije čebelnjakov so na voljo na spletni strani Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR): 

http://www.uvhvvr.gov.si/si/delovna_podrocja/identifikacija_in_registracija_zivali/cebelnjaki/

 

Na vrh

 

 ____________________________________________________________________________________________________________

PREMIKI ČEBEL IN ČMRLJEV

 

I. Premiki čebel znotraj Slovenije

 

Pri premikih čebel znotraj Republike Slovenije je treba upoštevati določila Pravilnika o ukrepih za ugotavljanje, zatiranje, obveščanje in preprečevanje hude gnilobe čebelje zalege (Pestis apium), ki v osmem členu določa preventivne ukrepe pri premikih.

 

Na vrh

 

II. Premiki čebel in čmrljev med državami članicami EU

 

Pri premikih čebel (Apis mellifera) in čmrljev (Bombus spp.) med državami članicami EU morajo živali izpolnjevati zahteve, ki so predpisane za trgovanje.

 

Veterinarske pogoje za trgovanje s čebelami in čmrlji določa Direktiva Sveta  št. 92/65/EGS, ki je v slovenski pravni red prenešena s Pravilnikom o veterinarskih pogojih za promet in trgovanje na teritoriju EU in uvoz iz tretjih držav živali, živalskega semena, jajčnih celic in zarodkov, za katere pogoji niso določeni v drugih veterinarskih predpisih, ter za promet in trgovanje z živalmi domačih vrst, ki se gojijo v živalskih vrtovih (Uradni list RS, št. 115/06, 25/08, 42/10 in 96/14).

 

Splošni pogoji, ki morajo biti izpolnjeni za trgovanje s čebelami / čmrlji med državami članicami EU so sledeči:

 • živali morajo izpolnjevati pogoje glede zdravstvenega stanja živali, ki so navedeni v veterinarskem spričevalu, kot ga določa Direktiva Sveta 92/65/EGS (vzorec spričevala: del 2 Priloga E). Spričevalo je tudi del oz. se nahaja v elektronskem sistemu TRACES;

   

   

 • veterinarsko spričevalo mora spremljati živali ob premiku od kraja izvora do namembnega kraja. Spričevalo izda in podpiše uradni veterinar v kraju izvora/odpošiljanja, ki mora veterinarsko spričevalo poslati v namembni kraj tudi v elektronski obliki preko računalniškega sistema TRACES.

 

V skladu s Pravilnikom o veterinarskih pregledih določenih živali in živalskih proizvodov pri trgovanju na teritoriju EU (Uradni list RS, št. 137/06) je potrebno na območni urad UVHVVR najaviti:

 • pošiljko živali, namenjeno trgovanju iz Slovenije v drugo državo članico EU, najmanj tri delovne dni pred predvidenim trgovanjem (najavi pošiljatelj pošiljke). V zvezi s samim postopkom za izdajo spričevala s strani uradnega veterinarja svetujemo, da pravočasno kontaktirate krajevno pristojni območni urad UVHVVR.
 • pošiljko živali, namenjeno trgovanju v Slovenijo iz druge države članice EU, ne več kot 1 delovni dan pred predvidenim prihodom živali na gospodarstvo (najavi prejemnik pošiljke). Najavo pošljete v obliki dopisa na elektronski naslov ali po faksu na krajevno pristojni območni urad UVHVVR. Najava mora vsebovati podatke o izvoru pošiljke, vrsti in številu živali ter o predvidenem času prihoda.

 

Poleg tega je pri premikih čebel potrebno upoštevati tudi fitosanitarne zahteve: premik z območij, kjer je navzoč hrušev ožig, v obdobju vegetacije ni dovoljen brez predhodnih karantenskih ukrepov. Pretežni del Slovenije je v skladu z Direktivo Sveta 2000/29/ES varovano območje za Erwinia amylovora. Več informacij o omejitvah lahko preberete tukaj.

 

Zootehnični pogoji so v pristojnosti Direktorata za kmetijstvo. Informacije so na voljo na spletni strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano:

http://www.mkgp.gov.si/si/delovna_podrocja/rejne_zivali_in_cebele/cebele/

 

Na vrh

Na začetno stran

 

Vir slikovnega gradiva: internet.