Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

PREMEŠČANJE RASTLIN

Rastline in kmetijski pridelki

Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin opravlja registracijo obratov in uradni nadzor rastlin, kmetijskih pridelkov oziroma živil neživalskega izvora pri premikih, vnosu iz tretjih držav v EU ter iznosu iz EU v tretje države.

 

 

 

 

1) Premiki znotraj EU

Premeščanje (promet) rastlin, živil rastlinskega izvora in semen znotraj ene države članice kot tudi znotraj EU je prost in harmoniziran na ravni EU. Rastlinsko blago mora biti pod uradnim nazorom pri registriranem imetniku, ki zagotavlja, da je proizvedeno  po normah in standardih EU. Ko zapusti mesto proizvodnje, mora biti ustrezno označeno (etiketa z registrsko številko imetnika, pri semenu in sadikah kot rastlinski potni list), da je zagotovljena sledljivost (direktiva 2000/29/ES).

 

 

 

 

2) Premiki iz tretjih držav v EU (uvoz)

Premiki rastlin, živil rastlinskega izvora in semen iz tretje države v Evropsko unijo potekajo pod uradnim nadzorom (uredba 882/2004/ES). Pravila za vnos iz tretjih držav so harmonizirana na ravni EU, in sicer mora imetnik pošiljke:

 

 

a) biti uradno registriran:

  • za fitosanitarni nadzor, če vnaša žive rastline, nekatere plodove, semenski material, les in zemljo (direktiva 2000/29/ES)
  • za varno hrano, če vnaša živila, kot so plodovi, zelenjava, čaji, kava, rastlinska olja in druga živila rastlinskega izvora (uredba 178/2002/ES)

b) zagotoviti izpolnjevanje uvoznih zahtev oziroma norm in standardov EU

 

 

 

 

c) prijaviti pošiljko v uradni pregled še pred carinskimi formalnostmi na mejni vstopni točki EU, in sicer:

  • v fitosanitarni pregled, če vnaša žive rastline, nekatere plodove, semenski material, les in zemljo (direktiva 2000/29/ES) in priložiti fitosanitarno spričevalo države izvora blaga;
  • v pregled varnosti hrane na posebnem CED obrazcu, če vnaša živila, kot so plodovi, zelenjava, čaji, kava, rastlinska olja in druga živila rastlinskega izvora iz rizičnih držav (uredbe 669/2008/ES, 884/2014,  885/2014, 322/2014 ) in priložiti ustrezna spričevala oziroma analizne izvide za varnost in kakovost blaga.

Za nekomercialne premike blaga, ki ga določa direktiva 2000/29/ES, je mogoča izjema pri registraciji, ni pa izjem pri drugih zahtevah (prijava v uradni pregled in fitosanitarno spričevalo), razen če gre za male količine za osebno uporabo ali za prehrano med potovanjem.

 

 

 

 

3) Premiki iz EU v tretje države (izvoz)


Premiki rastlin, živil rastlinskega izvora in semen iz Evropske unije v tretje države potekajo pod uradnim nadzorom (uredba 882/2004/ES). Pravila za vnos v tretje države niso harmonizirana na ravni EU, pač pa je vsaka država članica podpisnica Mednarodne konvencije o varstvu rastlin, ki določa skupna pravila za mednarodne premike rastlinskega blaga.

 

Rastlinsko blago je uradno pregledano na zahtevo in stroške imetnika pošiljke, in sicer če ima namembna država predpisane take zahteve, izda:

  • fitosanitarni inšpektor po uradnem pregledu pošiljke fitosanitarno spričevalo, ki potrjuje, da blago ne vsebuje karantenskih škodljivih organizmov;
  • inšpektor za hrano po uradnem pregledu pošiljke izjavo na zahtevo stranke o prostem trgovanju živil.

Veliko držav nadzoruje tudi nekomercialne premike blaga iz Evropske unije, zlasti so to neevropske države (Avstralija, Nova Zelandija, Japonska, ZDA, Kanada, Brazilija, Argentina,….).