PREMIKI HIŠNIH ŽIVALI

 

 

Hišne živali so živali, ki se vzrejajo, redijo, ali gojijo za družbo, rekreacijo, varstvo ali pomoč človeku in so določene v Uredbi (ES) št. 998/2003. Po Uredbi (ES) št. 998/2003 so hišne živali: psi, mačke in beli dihurji, nevretenčarji (razen čebel in rakov), okrasne tropske ribice, dvoživke, plazilci, ptice (vse vrste razen perutnine, ki jo pokrivata Direktivi Sveta 90/539/EGS in 92/65/EGS), glodalci in kunci.

 

Skladno z Uredbo (ES) št. 998/2003, ki ureja nekomercialne premike hišnih živali, je "premik" vsak premik hišne živali med državami članicami ali njen vstop ali ponovni vstop na ozemlje Skupnosti iz tretje države.