Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

POGOSTA VPRAŠANJA & ODGOVORI

 

1. S hišnim ljubljenčkom (pes, mačka, beli dihur) želim potovati v Združene države Amerike (ZDA) in me zanima kakšni so pogoji za vstop v posamezne zvezne države ZDA?

 

Informacije glede vstopa in vračanja s hišnimi ljubljenčki v ZDA najdete na spletni strani

pristojnega organa USDA - APHIS na povezavi: https://www.aphis.usda.gov/aphis/pet-travel

 

 

2. Država EU v katero nameravam potovati s svojim kužkom na počitnice (nekomercialni premik) v svoji nacionalni zakonodaji zahteva, da so psi cepljeni proti steklini vsako leto. Kaj storiti?

Za netrgovske premike med državami EU (npr. počitnice na Hrvaškem) veljajo glede cepljenja proti steklini harmonizirani (usklajeni) pogoji. Pogoji so v Uredbi  (EU) št. 576/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v Prilogi III:

Zahteve glede veljavnosti cepljenja proti steklini

1. Cepivo proti steklini mora:

            (a) biti cepivo, ki ni živo modificirano cepivo in spada v eno izmed naslednjih kategorij

                              (i) je inaktivirano cepivo z najmanj eno antigensko enoto na odmerek (priporočilo

                               Svetovne zdravstvene organizacije) ali

                             (ii) rekombinantno cepivo, ki izraža imunizirajoči glikoprotein virusa stekline v živem

                              virusnem vektorju;

            (b) kadar se uporablja v državi članici, imeti dovoljenje za promet v skladu s:

                           (i) členom 5 Direktive 2001/82/ES ali

                           (ii) členom 3 Uredbe (ES) št. 726/2004;

               (c) kadar se uporablja na ozemlju ali tretji državi, imeti odobritev ali dovoljenje pristojnega

                    organa in izpolnjevati vsaj zahteve iz zadevnega dela v poglavju o steklini v Priročniku o

                    diagnostičnih testih in cepivih za kopenske živali Mednarodne organizacije za zdravje

                     živali.

2. Pri cepljenju proti steklini morajo biti izpolnjeni naslednji pogoji:

               (a) cepljenje opravi pooblaščeni veterinar;

               (b) hišna žival je na datum cepljenja stara najmanj 12 tednov;

               (c) pooblaščeni veterinar ali uradni veterinar navede datum cepljenja v ustreznem delu 

                    identifikacijskega dokumenta;

               (d) datum cepljenja iz točke (b) ni predhoden datumu vsaditve transponderja ali tetoviranja

                    znamenja ali datumu odčitanja transponderja ali tetoviranega znamenja, navedenemu v

                    ustreznem delu identifikacijskega dokumenta;

               (e) obdobje veljavnosti cepljenja se začne z vzpostavitvijo zaščitne imunosti, ki sledi najmanj

                    21 dni po zaključku protokola cepljenja, ki ga zahteva proizvajalec za primarno cepljenje,

                     in se nadaljuje do konca obdobja zaščitne imunosti, kot je določeno v tehnični specifikaciji

                     dovoljenja za promet iz točke 1(b) ali odobritve ali dovoljenja iz točke 1(c) za cepivo proti

                     steklini v državi članici ali na ozemlju ali v tretji državi, kjer se opravi cepljenje.

                   Pooblaščeni ali uradni veterinar navede obdobje veljavnosti cepljenja v ustreznem delu

                   identifikacijskega dokumenta;

              (f) ponovno cepljenje se šteje za primarno cepljenje, če ni opravljeno v obdobju veljavnosti iz

                 točke (e) predhodnega cepljenja.

Če povzamemo: če gre za netrgovski premik med državami EU se glede veljavnosti cepljenja proti steklini upošteva vpis v delu V EU potnega lista za hišne živali, kot ga je navedel pooblaščeni veterinar v EU potni list v EU državi.

 

3. Kaj potrebujem za netrgovski premik psa iz Srbije v Slovenijo (EU)?

V primeru, da gre za netrgovski premik psa - pes potuje z lastnikom in namen premika ni niti prodaja psa niti sprememba lastništva.

 

Opomba: Prvi vstop psa iz Srbije v EU – ne gre za vračanje v EU po bivanju v Srbiji.

 

Splošni pogoji za vstop s psom, mačko ali belim dihurjem v Slovenijo (EU) iz Srbije:

·        do vključno 5 živali na lastnika ali pooblaščeno osebo;

·        identifikacijski dokument živali: to je veterinarsko spričevalo* vključno s pisno izjavo**, ki ga potrdi uradni veterinar v Srbiji;

·        transponder (mikročip);

·        veljavno cepljenje proti steklini;

·        veljaven test titracije protiteles proti steklini.

Zahteve glede veljavnosti za test titracije protiteles proti steklini so podrobno določene v Prilogi IV Uredbe (EU) št. 576/2013. To pomeni, da vzorec krvi odvzame pooblaščeni veterinar vsaj 30 dni od datuma cepljenja proti steklini, in najmanj 3 mesece pred datumom netrgovskega premika z ozemlja ali tretje države, ki ni navedena na seznamu v Prilogi II Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 577/2013 (kamor spada Srbija) . Test titracije mora biti opravljen v odobrenem laboratoriju (seznam odobrenih laboratorijev). Rezultat testa mora znašati vsaj 0,5 IU/ml in mora biti potrjen v ustreznem identifikacijskem dokumentu. Poleg veterinarskega spričevala, mora žival spremljati tudi overjena kopija uradnega poročila odobrenega laboratorija o rezultatih takšnega testa.

V praksi to pomeni, da pes, mlajši od sedmih mesecev, nikakor ne more izpolnjevati pogojev za vstop v EU.

 

 

 

 

 

4. Kaj potrebujem za potovanje (netrgovski premik) psa v BiH in vračanje nazaj v Slovenijo (EU)?

Po naših informacijah za vstop  Bosna in Hercegovina  kot »spremno dokumentacijo« za "EU kužka" priznava EU Potni list za hišne živali.

 

Splošni pogoji za potovanje s psom v BiH so naslednji:

 

·        do vključno 5 živali na lastnika;

·        EU potni list za hišne živali z vpisanimi vsemi obveznimi podatki o lastniku in živali;

·        transponder (mikročip) ali jasno čitljivo znamenje, ki je bilo vtetovirano pred 3. julijem 2011;

·    veljavno cepljenje proti steklini (to pomeni, da je od prvega cepljenja proti steklini  minilo vsaj 21 dni oz., da je žival ponovno cepljena v predpisanem roku in velja do datuma, ki ga pooblaščeni veterinar vpiše v potni list za hišne živali. Bodite pozorni, da veljavnost cepljenja ne poteče v tujini.)

 

 

 

Splošni pogoji za vrnitev z EU živaljo s psom v Slovenijo (EU) iz BiH:

·        identifikacijski dokument živali:

·        ponovni vstop (vrnitev z EU živaljo): EU potni list za hišne živali;

·        transponder (mikročip)

·        veljavno cepljenje proti steklini.

 

Vstop v EU iz tretjih držav je dovoljen le preko vstopnih točk za potnike, kjer pristojni organ (ponavadi carina) opravi preverjanje dokumentov in identitete hišnih živali.

Lastnik je odgovoren, da na vstopni točki za potnikenaveže stik s pristojnim organom ter mu predloži identifikacijski dokument hišne živali in omogoči preverjanja glede hišne živali.

 

Seznam vstopnih mest, kjer lahko potnik s hišno živaljo vstopi na ozemlje Skupnosti (iz tretje države v EU) je objavljen na spletni strani Evropske Komisije:

http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/pets/pointsentry_en.htm

 

 

5. Kaj storiti, če psu poteče veljavnost cepljenja proti steklini v tujini ( izven EU)?

5.1.: Vračanje iz držav, ki so navedene v delu 2 Priloge II in iz tistih, ki niso navedene v Prilogi II Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 577/2013

V kolikor veljavno cepljenje proti steklini (ki ga v EU potni list vpiše pooblaščeni veterinar v EU) poteče med bivanjem izven EU, se za vrnitev (ponovni vstop v EU) VEDNO ZAHTEVA veterinarsko spričevalo, ki ga izda uradni veterinar tretje države v kateri se nahajate in ne več samo EU potni list. V primeru, da ste zamudili datum ponovnega cepljenja se novo cepljenje šteje kot primarno cepljenje (cepljenje bo veljavno po preteku najmanj 21 dni). POZOR Če ste v državi (države izven EU, ki niso navedene v Prilogi II Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 577/2013)  iz katere se za vstop v EU zahteva test titracije in se novo cepljenje šteje kot primarno cepljenje morate tudi test titracije ponovno opraviti (test se naredi vsaj 30 dni od datuma primarnega cepljenja) in po opravljenem testu morate v tretji državi počakati še 3 mesece.

 

 

5.2.: Vračanje iz držav, ki so na seznamu dela 1 Priloge II k Uredbi 577/2013

 

V primeru da vašega kužka cepite proti steklini v eni od držav, ki so na seznamu (npr. Švica ali Norveška) in podatke o cepljenju v EU Potni list za hišne živali vpiše pooblaščeni veterinar v tej državi, za vračanje kot spremna dokumentacija zadošča EU Potni list za hišne živali (ni zahtevano veterinarsko spričevalo).

 

Če lastnik psa s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji opravi cepljenje proti steklini v drugi državi, mora najpozneje v 30 dneh od opravljenega cepljenja veterinarski organizaciji predložiti dokazilo o opravljenem cepljenju, ki ga veterinarska organizacija vnese v register psov. 

(P R A V I L N I K o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje širjenja in zatiranje stekline - 11. člen (2))

www.uvhvvr.gov.si/si/delovna_podrocja/mednarodne_zadeve/netrgovski_premiki_hisnih_zivali/netrgovski_premiki_hisnih_zivali/