Skoči na vsebino

MEDNARODNO SODELOVANJE

Slovenija  se na področju veterinarstva, varstva rastlin in varne hrane vključuje v vse oblike mednarodnega sodelovanja - od  bilateralnega do regionalnega ter multilateralnega sodelovanja.

 

Aktivnosti na ravni Vlade RS in na institucionalni ravni pristojnih uradnih organov s pooblaščenimi strokovnimi institucijami so vsebinsko naravnane v:

  • mednarodno sodelovanje v podporo razvoju sektorjev
  • mednarodno sodelovanje, ki je del  nacionalne vladne ter mednarodne politike.
     

Multilateralno sodelovanje

Uprava aktivno sodeluje na področju delovanja naslednjih multilateralnih organizacij: